NEWS RELEASE


Digitaalisten sisältöjen tulva syö markkinoinnin ammattilaisten resursseja

Yli puolet markkinointijohtajista käyttää enemmän aikaa digitaalisten sisältöjen hallinnointiin kuin varsinaisiin ydintehtäviinsä.

Overview

Tiedote 23.3.2016 – Vaikka määriltään yhä kasvavien digitaalisten sisältöjen hallintaan on investoitu paljon, sisällönhallinta vie suuren osan markkinoinnin ammattilaisten ajasta. Yli puolet (53 prosenttia) Accenturen tutkimukseen osallistuneista markkinointijohtajista kertoi käyttävänsä enemmän aikaa operatiivisiin yksityiskohtiin, kuten sisältötunnisteiden määrittämiseen ja sisältöjen hyväksyttämiseen lakiosastolla ja johtoryhmällä, kuin varsinaisiin markkinointi- ja brändinrakennustehtäviin. Lisäksi 80 prosenttia vastaajista uskoo viettävänsä nykyistäkin enemmän aikaa operatiivisten yksityiskohtien parissa kahden vuoden kuluttua. Tiedot selviävät Accenturen tuoreesta State of Content 2015 -tutkimuksesta.

Keskittyminen digitaalisen sisällönhallinnan operatiiviseen puoleen näkyy myös siinä, kuinka yritykset mittaavat sisällön tehokkuutta. Vain 16 prosenttia vastaajista ilmoitti analysoivansa sisältöjen vaikutusta asiakkuuksien koko elinkaaren taloudelliseen arvoon. Lisäksi tutkimuksesta paljastui, että puolella vastanneista on enemmän digitaalisia sisältöjä kuin markkinointiorganisaatiot pystyvät tehokkaasti hallitsemaan.

”Sisältö ruokkii kaikkea, mitä markkinoinnissa tehdään”, kertoo Toni Lehmusvaara, Accenture Interactiven johtaja Suomessa. ”Sisältö on markkinoinnin tärkein voimavara, jonka avulla osallistetaan asiakkaita ja kasvatetaan myyntiä. Digitaalisen sisällön kiihtyvästä kasvusta voi kuitenkin myös muodostua markkinoinnin arvonluonnin suurin este.”

Vaivana osaamisen puute ja riittämätön teknologia
Markkinointiorganisaatiot tekevät suuria investointeja voidakseen hallita digitaalisten kanavien sisältötulvaa. Tutkimuksen mukaan 73 prosenttia kyselyyn vastanneista organisaatiosta käyttää vuosittain yhteensä yli 50 miljoonaa dollaria pelkkään sisällönhallintaan. Kuitenkin vain alle puolet (45 prosenttia) ilmoitti uskovansa digitaaliseen sisältöön tehtyjen investointien saavuttavan niille asetetut liiketoiminnalliset tavoitteet.

Tutkimustuloksista paljastuu, että yleisimmät syyt digitaalisten sisältöjen hallinnan vaikeuksille ovat osaamisen ja teknologian puutteet sekä yleiset työprosesseihin liittyvät ongelmat. Esimerkiksi 78 prosenttia vastaajista kaipasi tehokkaampaa yhteistyötä IT-osaston kanssa markkinoinnin ollessa yhä enemmän riippuvainen teknologiasta.

Sisältöjen hallinta vaatii yhdenmukaisen strategian
Vain 58 prosenttia vastanneista kertoi, että heidän organisaatiolleen on laadittu nykyiset ja tulevat tarpeet huomioiva sisältöstrategia. Organisaatiot voisivat myös hyötyä sisällön kehittämisestä ja hallinnasta keskitetyn mallin mukaisesti. Näin markkinoinnin ammattilaiset voisivat käyttää lähes kolme kertaa enemmän aikaa varsinaisiin markkinointi- ja brändäystehtäviin. Tällä hetkellä kuitenkin vain viisi prosenttia organisaatioista hyödyntää keskitettyä sisällönhallintaa. Samalla kuitenkin yli kolmasosa (35 prosenttia) vastaajista uskoo organisaationsa sisällönhallinnan olevan täysin keskitetty kahden vuoden sisällä.

”Tutkimuksessa paljastuneet haasteet ovat oireita laajemmasta ongelmasta”, sanoo Lehmusvaara. ”Nykyisten toimintamallien avulla voidaan luoda ja hallita vain rajallisia sisältömääriä. Organisaatioiden on ymmärrettävä, että sisällöt ovat koko yrityksen vastuulla eivätkä ainoastaan markkinoinnin tai IT-osaston. Sisältöjä koskevia tarpeita tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti. Liiketoimintayksiköiden, maantieteellisten sijaintien ja brändien välistä kuilua on kavennettava, jotta kaikki sisältöjen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet saadaan hyödynnettyä.”

Tietoja tutkimuksesta

Tutkimus toteutettiin maalis-huhtikuussa 2015, ja siihen osallistui 1 078 markkinointialan johtotehtävissä työskentelevää ammattilaista lukuisilta eri toimialoilta 17 maasta (Argentiina, Australia, Belgia, Brasilia, Espanja, Etelä-Korea, Intia, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Kiina, Portugali, Ranska, Saksa, Singapore ja Yhdysvallat).

Lue alkuperäinen englanninkielinen tiedote.

Lisätietoja:
Reeta Kaukiainen, Accenture, viestintä
Sähköposti: reeta.l.kaukiainen@accenture.com
Press office: 040 137 3954

ACCENTURE

Accenture on johtava globaali strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita ja -ratkaisuja tarjoava yritys. Accenture auttaa asiakkaitaan tehostamaan liiketoimintaansa ja luomaan sidosryhmilleen kestävää arvoa vankan kokemuksensa, yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet kattavan osaamisensa sekä maailman laajimman toimitusverkostonsa avulla – yhdistämällä liiketoiminnan ja teknologian. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 373 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa ja kehittävät innovaatioita, joilla parannetaan tapaa, jolla maailma toimii ja elää. www.accenture.com.

Accenture Interactive

Accenture Interactive on osa Accenture Digitalia. Se auttaa maailman johtavia brändejä rakentamaan ensiluokkaista markkinointia laaja-alaisesti monikanavaisissa asiakasrajapinnoissa. Yhtiö tarjoaa yhdistettyjä, teollistettuja ja toimialakohtaisia digitaalisia ja markkinointipalveluja. 

Lisätietoja: @AccentureSocial tai Accenture Interactive.