NEWS RELEASE


Tutkimus: Perinteiset pankit vahvoilla, kun markkina avautuu uusille palveluntarjoajille

Pankit tekemässä merkittäviä investointeja open banking -palveluihin

Accenturen tuoreen kyselytutkimuksen mukaan globaalisti lähes kaikki suuret pankit aikovat tehdä merkittäviä investointeja open banking -hankkeisiin vuoteen 2020 mennessä. Noin puolet (51 prosenttia) pankkien maksutoiminnoista vastaavista johtajista Euroopassa ja 63 prosenttia johtajista Yhdysvalloissa uskoo, että open banking -palvelujen käyttöönotto on ensiarvoisen tärkeää kilpailussa alan uusien tulokkaiden kanssa.

Toisaalta Accenturen kuluttajatutkimus osoittaa, että 69 prosenttia kuluttajista ei tällä hetkellä ole halukkaita jakamaan tilitietojaan verkkokaupoille, teknologiayrityksille tai sosiaalisen median yrittäjille.

”Open banking -palvelut voivat muuttaa kuluttajien suhteen pankkituotteisiin myös Suomessa. Ne lisäävät kilpailua ja mahdollisuuksia kehittää palveluita sekä nykyisille että uusille toimijoille”, kertoo Accenture Suomen finanssialalla toimiva johtaja Esa Tihilä. ”Ennen kuin pankkipalvelualan uudet tulokkaat ansaitsevat kuluttajien luottamuksen, pankeilla on erinomainen etulyöntiasema avoimiin rajapintoihin pohjautuvien pankkipalveluiden markkinalla.”

Open banking ja PSD2
Euroopassa open banking -palvelujen yleistymistä vauhdittaa uusi maksupalveludirektiivi PSD2, joka tulee voimaan tammikuussa 2018. Sen voimaantultua kuluttajat voivat jakaa tilitietonsa turvallisesti pankkien ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kanssa, mikä mahdollistaa varojen siirron, tuotteiden vertailun ja tilien hallinnoinnin ilman pankin osallistumista. Direktiivin yhtenä tavoitteena valinnanvapauden lisäksi on myös hyödyntää olemassa olevaa tietoa paremmin, jotta pankit ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat tarjota asiakkaille parempia tai uudenlaisia palveluita pankki- ja rahoituspalveluissa.

Open banking uuden liiketoiminnan mahdollistajana
Pankkien johtajille suunnatun kyselyn mukaan 66 prosenttia vastaajista uskoo, että open banking -palvelut auttavat pankkeja luomaan uusia tulovirtoja, ja 90 prosenttia uskoo niiden kasvattavan liikevaihtoa jopa 10 prosenttia. Lähes kolme neljästä kyselyyn vastanneesta johtajasta uskoo, että open banking helpottaa asiakkaiden pääsyä kohdennetumpiin pankkituotteisiin ja -palveluihin.

Kyselyssä selvisi myös, että eurooppalaisista johtajista 71 prosenttia näkee open banking -palvelut pankeille pikemminkin mahdollisuutena kuin uhkana. Samaan aikaan jopa 63 prosenttia eurooppalaisista johtajista on sitä mieltä, että open banking -palveluiden käyttöönotto kasvattaa riskiä pankkialalla.

”Open banking tarjoaa pankeille paljon mahdollisuuksia luoda uusia tulovirtoja ja tarjota uusia tuotteita”, Esa Tihilä sanoo. ”On kuitenkin mahdollista, että pankit voivat päätyä transaktioiden välittäjäksi ja joku muu hoitaa asiakassuhteet. Valinta pankin roolista arvoketjussa on heidän omissa käsissään. Lähtökohtaisesti pankit ovat vahvoilla uusien lisäarvopalveluiden tarjoajana, mutta uudet toimijat voivat haastaa heidät muutaman vuoden kuluessa.”

Pääosa kuluttajista epäilee, nuoret valmiimpia luottamaan uusiin palveluntarjoajiin

Accenturen kuluttajille suunnattuun kyselytutkimukseen osallistui 2 000 brittiläistä kuluttajaa. Sen mukaan 73 prosenttia kuluttajista on vastahakoisia jakamaan henkilökohtaisia taloustietojaan vähittäiskauppojen kanssa ja jopa 93 prosenttia ei ole halukkaita jakamaan tietojaan sosiaalisen median yritysten kanssa.

Selvästi yli puolet (59 %) kuluttajista kertoo, että he antaisivat tilitietonsa vain oman pankkinsa käyttöön hakiessaan esimerkiksi halvempaa asuntolainaa tai säästöilleen parempaa korkoa. Samaan aikaan vain 10 prosenttia kuluttajista antaisi tilitietonsa verkkomaksuyhtiölle, 9 prosenttia verkkokaupalle ja vain 3 prosenttia sosiaalisen median yhtiölle hakiessaan vastaavia palveluita.

85 prosenttia kuluttajista kertoo, että petoksen kasvanut riski on merkittävin tekijä, joka vaikuttaa haluun jakaa pankkitilitiedot kolmannen osapuolen kanssa. Muina open banking -palveluihin liittyvinä huolina kuluttajista 74 prosenttia mainitsi tietoturvariskit ja 69 prosenttia kyberhyökkäykset tai virukset.

Nuoremmat kuluttajasukupolvet ovat muita valmiimpia luottamaan muihinkin kuin perinteisiin pankkipalveluntarjoajiin. 39 prosenttia vuoden 1996 jälkeen syntyneistä kuluttajatutkimuksen osallistujista käyttäisi tulevaisuudessa yhtä todennäköisesti open banking -palveluita kuin perinteisiä maksutapoja, kun vuosien 1946–1964 välillä syntyneistä vastaajista samaan olisi valmis vain 13 prosenttia. Nuoret kuluttajat ovat kiinnostuneita asioimaan pankkinsa kanssa esimerkiksi sosiaalisen median, puettavan teknologian ja pikaviestien kautta.

Tietoja tutkimuksesta
Accenturen pankeille suunnattuun kyselytutkimukseen osallistui 100 maksutoiminnoista vastaavaa johtajaa pankeissa, joiden liikevaihto on vähintään 3 miljardia dollaria. Se toteutettiin elokuussa 2017. Pankit sijaitsivat Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasian Tyynenmeren alueella. Samaan aikaan, elokuussa 2017, toteutettuun Accenturen kuluttajakyselytutkimukseen osallistui 2 000 brittiläistä kuluttajaa.