NEWS RELEASE


Accenturen tutkimus: markkinointijohtajat tulilinjalla, jos yritys jää kasvutavoitteistaanTiedote 19.12.2016 – Markkinointijohtajat ovat Accenture Strategyn tuoreen tutkimuksen mukaan hankalassa asemassa. Toimitusjohtajista suurin osa (37 prosenttia) pitää markkinointijohtajia päävastuullisina, jos yritys ei saavuta kasvutavoitteita. Seuraavina tulilinjalle joutuvat ylimmästä johdosta myyntijohtajat (34 prosenttia) ja strategiajohtajat (29 prosenttia). Markkinointijohtajat voivat kuitenkin parantaa asemiaan viemällä eteenpäin perinteiset toimialarajat haastavaa kasvustrategiaa.

Havainnot perustuvat Accenturen jokavuotiseen globaaliin CMO Insights -raporttiin, joka kartoitti 535 toimitusjohtajan ja 847 markkinointijohtajan asenteita ja näkemyksiä liiketoiminnan kasvun mahdollisuuksista ja haasteista.

Tutkimuksen mukaan markkinointijohtajat ovat avainasemassa toimialarajat ylittävän kasvuagendan johtajiksi, sillä heillä on suora yhteys nykyisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin sekä laajempaan markkinaan, digitaaliset resurssit käytössään ja innovatiivinen ote. Toimitusjohtajat näkevätkin perinteisiä toimialarajoja haastavan kasvun vetäjinä etenkin markkinointijohtajat (50 prosenttia), strategiajohtajat (49 prosenttia) ja myyntijohtajat (38 prosenttia). Markkinointijohtajista 96 prosenttia pitää perinteistä liiketoimintaa haastavaa kasvua tärkeänä liikevaihtopotentiaalin kannalta ja 75 prosenttia uskoo voivansa vaikuttaa rajoja rikkovan kasvun ajureihin yrityksessään.

Markkinointi-investoinneilla ei saavuteta toivottuja tuloksia

Kuitenkin vain 30 prosenttia markkinointijohtajista arvioi olevansa moderneja markkinoinnin innovaattoreita. Markkinointijohtajan ajasta vain hieman yli kolmannes (37 prosenttia) kuluu innovointiin. 60 prosenttia viettää valtaosan työpäivästään perinteisen markkinoinnin, kuten brändimielikuvan ylläpitämisen ja asiakaskokemuksen parantamisen parissa. Yli puolet (54 prosenttia) on sitä mieltä, että suuri osa heidän markkinointibudjetistaan menee hukkaan tuottamatta toivottuja tuloksia.

”Organisaatioissa, joissa kaikki rakentavat kasvua, on vaikeuksia saavuttaa liiketoimintatavoitteensa. Näin syntyy johtamiskulttuuri, jossa vastuu on kaikilla, mutta kukaan ei ole tilivelvollinen – ja silloin todellinen vastuu kaatuu lopulta jonkun niskaan, yleensä markkinointijohtajan”, kertoo Kari Kaario, Accenturen digitaalisista ratkaisuista Pohjoismaissa vastaava johtaja. ”Markkinointijohtajat voivat kasvattaa rooliaan ajamalla aktiivisesti rajoja rikkovaa kasvuagendaa ja luomalla liiketoiminnalle lisäarvoa. Yritykset voivat esimerkiksi kehittää ekosysteemejä uusien toimijoiden kanssa, tarjota alustoja, jotka muuntavat olemassa olevat tuotteet laajennetuiksi palveluiksi, sekä kasvattaa liikevaihtoa dataa ja analytiikkaa hyödyntämällä. Markkinointijohtajalle tämä kaikki on mahdollista.”

Lue tiedote kokonaisuudessaan englanniksi täältä.

Lisätietoja:

Reeta Kaukiainen, Accenture, viestintä
Sähköposti: reeta.l.kaukiainen@accenture.com
Press office: 040 137 3954

Accenture

Accenture on johtava globaali strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita ja -ratkaisuja tarjoava yritys. Accenture auttaa asiakkaitaan tehostamaan liiketoimintaansa ja luomaan sidosryhmilleen kestävää arvoa vankan kokemuksensa, yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet kattavan osaamisensa sekä maailman laajimman toimitusverkostonsa avulla – yhdistämällä liiketoiminnan ja teknologian. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 384 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa ja kehittävät innovaatioita, joilla parannetaan tapaa, jolla maailma toimii ja elää. www.accenture.com