LATEST THINKING

Tutkimus:Nettiyhteys on pakolaisille elinehto

Mobiililaite on tärkeä keino pitää yhteyttä perheeseen ja muihin lähimmäisiin
Tiedote 31.10.2016 – Mahdollisuus käyttää mobiilipuhelinta ja internetiä on pakolaisille kriittisessä roolissa oman turvallisuuden varmistamisessa ja yhteydenpidossa lähimmäisiin. Monille pakolaisille mobiililaite on ruoan, juoman ja suojan vertainen elinehto. Tiedot käyvät ilmi Accenturen ja YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) yhteistyössä tekemästä tutkimuksesta, johon osallistui pakolaisia ja UNHCR:n työntekijöitä 44 maassa.

Verkkoyhteydellä varustettu mobiililaite mahdollistaa myös aktiivisen osallistumisen yhteiskuntaan. Kaupungeissa pakolaisilla on usein varsin hyvä pääsy mobiiliverkkoihin, kun taas syrjäseudulla vain joka kuudennella on yhteys nopeaan 3G-verkkoon. Verkkoyhteyden puute estää monia osallistumasta paikalliseen koulutukseen, kulttuuri- ja elinkeinoelämään. 


”Nykymaailmassa verkkoyhteys ja älylaitteet ovat pakolaisille keskeinen keino saada ja lähettää tietoa, pitää yhteyttä perheeseen ja lähimmäisiin, saada elintärkeitä palveluita sekä osallistua paikallisten ja globaalien yhteisöjen toimintaan”, sanoo YK:n pakolaiskomissaari Filippo Grandi. ”Verkkoyhteys voi laajentaa pakolaisten mahdollisuuksia parantaa elämänlaatuaan. Lisäksi se auttaa tavoittelemaan tulevaisuutta, jota he eivät muuten voisi saavuttaa.”

Yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa tarvitaan
Tutkimusraportissa suositellaan, että pakolaisten verkonkäyttömahdollisuuksien parantamiseksi mobiiliverkkojen kattavuutta tulee parantaa, yhteydenpidosta on tehtävä edullisempaa sekä koulutuksen, digitaalisten palveluiden ja sisältöjen saatavuutta tulee kohentaa. Lisäksi yhteistyö operaattoreiden ja muiden viestintäteknologiayritysten kanssa on merkittävä strateginen kehityskohde. Myös investoinnit viestintäinfrastruktuuriin ovat tärkeitä, jotta digitaalisten palveluiden toimittaminen olisi mahdollista.

”On erityisen tärkeää saada yksityinen sektori sekä etenkin teknologiayritykset ja teleoperaattorit mukaan ponnisteluihin. Näemme UNHCR:n ja humanitaarisen yhteisön sekä yritysten yhteistyössä paljon mahdollisuuksia. Yhteydenpitomahdollisuuksia kehittämällä yhteisöt ja yritykset pystyvät yhdessä parantamaan kotimaastaan paenneiden hyvinvointia ja tarjoamaan humanitaarista apua”, sanoo Anna Puustell, johtava konsultti Accenturen Suomen terveydenhuollon ja julkisen sektorin palvelut -yksiköstä.

Tietoja tutkimuksesta
Tutkimus perustuu arvioon pakolaisten internetinkäytöstä sekä UNHCR:n henkilöstön ja pakolaisten kyselyvastauksiin ja haastatteluihin. Tutkimukseen haastateltiin 238 pakolaista kymmenessä eri maassa sekä UNHCR:n henkilöstöä viidessä maassa. Lisäksi tutkimuksessa analysoitiin kyselyvastauksia 95 UNHCR:n työntekijältä 44 maasta ja yli kolmelta miljoonalta pakolaiselta sekä hyödynnettiin UNHCR:n ja julkisten lähteiden demografista dataa. Tutkimusta varten kartoitettiin myös mobiiliverkkojen kattavuutta maailmanlaajuisesti.

Lue alkuperäinen englanninkielinen tiedote.

Lisätietoja:

Reeta Kaukiainen, Accenture, viestintä
Press office: 040 137 3954

Accenture
Accenture on johtava globaali strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita ja -ratkaisuja tarjoava yritys. Accenture auttaa asiakkaitaan tehostamaan liiketoimintaansa ja luomaan sidosryhmilleen kestävää arvoa vankan kokemuksensa, yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet kattavan osaamisensa sekä maailman laajimman toimitusverkostonsa avulla – yhdistämällä liiketoiminnan ja teknologian. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 384 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa ja kehittävät innovaatioita, joilla parannetaan tapaa, jolla maailma toimii ja elää. www.accenture.com