NEWS RELEASE


Accenturen tavoite: puolet työntekijöistä naisia vuoteen 2025 mennessä

Accenture on julkistanut tänään globaalin tavoitteensa, jonka mukaan sen palveluksessa on vuoteen 2025 mennessä yhtä paljon naisia ja miehiä.

”Uskomme vahvasti, että sukupuolten välinen tasa-arvo on välttämätöntä organisaation menestykselle ja innovoinnille”, sanoo Accenturen toimitusjohtaja Pierre Nanterme. ”Monimuotoisuus vahvistaa Accenturen liiketoimintaa ja innovaatiokykyä, ja mikä tärkeintä, tekee maailmasta paremman paikan. Uusi tavoitteemme välittää tärkeän viestin henkilöstöllemme ja asiakkaillemme: työntekijämme ovat entistä tasa-arvoisempia tulevaisuudessa.”

Tällä hetkellä Accenturella työskentelee maailmanlaajuisesti 150 000 naista, mikä on lähes 40 prosenttia yhtiön työvoimasta. Accenture on asettanut ja saavuttanut viime vuosien aikana useita välietappeja matkalla kohti sukupuolten välistä tasa-arvoa. Yhtiö esimerkiksi:

  • asetti tavoitteeksi naisten 40 prosentin osuuden uusista rekrytoinneista vuoteen 2017 mennessä, ja saavutti sen jo 2016, vuoden etuajassa
  • ylensi prosentuaalisesti historiansa suurimman määrän naisia johtajapositioihin vuonna 2016 (30 prosenttia)
  • aikoo kasvattaa naispuolisten johtajiensa osuuden 25 prosenttiin maailmanlaajuisesti vuoteen 2020 mennessä.

Accenture on toteuttanut lukuisia toimenpiteitä edistääkseen naisten uramahdollisuuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Naisten rekrytointia ja urakehitystä tuetaan muun muassa seuraavin toimin:

  • Globaali johtajaohjelma yhtiön ylimpään liiketoimintajohtoon kuuluville naisille. Kuusi vuotta sitten lanseeratun ohjelman aikana noin 80 prosenttia ohjelmaan osallistuneista naisista on ylennetty tai heidän vastuualuettaan on merkittävästi laajennettu.
  • Yhtiö on sitoutunut avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Accenture on asettanut ja julkaissut selkeät mitattavat tavoitteet naistyöntekijöiden määrän lisäämiseksi.
  • Accenture on käynnistänyt hankkeita, jotka auttavat naisia kehittämään osaamistaan aloilla, joilla on kysyntää osaajista. Esimerkiksi Women in Technology -ohjelma auttaa työssään päteviä naisia etenemään urallaan entistä nopeammin teknologian huippuosaajiksi.
  • Accenture tekee kansainvälisesti yhteistyötä yritysten sekä valtionhallinnon kanssa kehittääkseen edelleen sukupuolten välistä tasa-arvoa työpaikoilla.

”Monimuotoisuus on meille luovuuden lähde ja kilpailuetu”, kertoo Accenturen Suomen henkilöstöjohtaja Anu Tuomolin. ”Olemme tehneet Suomessa määrätietoisesti työtä tukeaksemme naisten urakehitystä sekä kasvattaaksemme naisten osuutta henkilöstöstämme jo usean vuoden ajan, ja olemme myös saavuttaneet näkyviä tuloksia. Tavoitteenamme on luoda työympäristö, jossa on vahva yhteishenki, jossa jokainen voi olla oma itsensä ja joka kannustaa meitä kaikkia tuomaan esiin parhaat puolemme. Tällä tavalla luomme ensiluokkaisen pohjan innovoinnille ja osaamisen kehittämiselle, mistä hyötyvät sekä yksilö, organisaatio että meidän asiakkaamme.”

Lisätietoja:
Camilla Lindfors, Accenture, viestintä
camilla.lindfors@accenture.com
Press office: 040 137 3954

Accenture
Accenture on johtava globaali strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita ja -ratkaisuja tarjoava yritys. Accenture auttaa asiakkaitaan tehostamaan liiketoimintaansa ja luomaan sidosryhmilleen kestävää arvoa vankan kokemuksensa, yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet kattavan osaamisensa sekä maailman laajimman toimitusverkostonsa avulla – yhdistämällä liiketoiminnan ja teknologian. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 401 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa ja kehittävät innovaatioita, joilla parannetaan tapaa, jolla maailma toimii ja elää. www.accenture.com.