NEWS RELEASE


Accenturen tutkimus: Digistrategia jo 58 prosentilla suomalaisyrityksistä – toteutuksessa vielä haasteita

Digitaalisten toimintamallien puute vaikeuttaa digitaalisten tuotteiden ja palveluiden luomista.

Overview

Tiedote 21.3.2016 – Valtaosalla pohjoismaisista yrityksistä on jo digistrategia, mutta vain alle kolmannes pystyy erottautumaan kilpailijoista digitaalisuudella ja kasvattamaan sen avulla liikevaihtoaan. Accenturen tuore tutkimus paljastaa, että yritykset Suomessa ja muissa Pohjoismaissa eivät ole vielä onnistuneet jalkauttamaan digitaalisia toimintamallejaan ja valmiuksiaan tavalla, joka tukisi niiden liiketoimintatavoitteiden saavuttamista.

Accenture Strategyn From strategy to execution: closing the Nordic digital divide -tutkimusraportin mukaan 73 prosenttia pohjoismaisista yrityksistä uskoo digitaalisen murroksen muuttavan niiden liiketoimintaa merkittävästi parin vuoden sisällä, ja 47 prosenttia yrityksistä uskoo, että muutokset ajurit tulevat oman toimialan ulkopuolelta. Yhä useammat yritykset ovat vastanneet haasteeseen määrittelemällä digistrategiansa: tänä vuonna jo 56 prosentilla pohjoismaisista yrityksistä on digistrategia, kun vuonna 2015 se oli 50 prosentilla yrityksistä.

Digistrategia kasvua tukemassa
Tutkimuksen mukaan edistystä on tapahtunut: 54 prosenttia yrityksistä aikoo investoida digitalisaatioon lisäresursseja kehittääkseen kasvua tukevia uusia tuotteita ja palveluita. Enää pieni osa yrityksistä näkee digitaalisuuden ainoastaan keinona parantaa sisäisiä prosesseja tai saavuttaa kustannussäästöjä. Toisaalta vain 29 prosenttia yrityksistä, joilla digistrategia on jo määritetty, uskoo voivansa erottautua kilpailijoista digitaalisuuden avulla.

Lähes puolet vastaajista (48 prosenttia) epäilevät, ettei heidän organisaatioissaan ole käytössä digistrategian toteuttamiseen sopivia toimintamalleja. Jopa 49 prosenttia vastaajista aikookin muuttaa toimintamallejaan tuodakseen markkinoille entistä nopeammin globaalissa mittakaavassa toimitettavia digitaalisia tuotteita ja palveluita.

”Hyvä uutinen organisaatioiden digitalisaation kannalta on, että suurin osa pohjoismaisista yrityksistä aikoo käyttää digiteknologioita uusien tuotteiden ja palveluiden ja siten uusien tulovirtojen luomiseen. Hyvin pieni osa yrityksistä erehtyy pitämään digitalisaatiota vain tapana parantaa sisäistä tehokkuutta,” sanoo Frank Korsström, Accenturen Suomen ja Pohjoismaiden toimitusjohtaja.. ”Siirtymä strategiasta toteutukseen on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi. Digitaalinen transformaatio voidaan saavuttaa ainoastaan laajemman organisaatiomuutoksen ja tehokkaiden digitaalisten toimintamallien avulla.”

Suomalaisyritykset valmiita digitalisaatioon
”Tehokkaat digitaaliset toimintamallit tarjoavat organisaatioille uudet prosessit ja infrastruktuurin, jotka mahdollistavat ketterän reagoinnin digitaalisen toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin,” sanoo Frank Korsström. ”Tutkimuksemme mukaan monissa yrityksissä ajatellaan, ettei ylin johto ymmärrä riittävästi digitalisaation mahdollisuuksia ja sen vaatimia muutoksia. Toisaalta joskus muutosvastarinta kumpuaa myös kannattavasta perinteisestä liiketoiminnasta, joka estää organisaatioita uudistumasta digitaalisten liiketoimintamallien avulla.”

Yksittäisiä maita vertailtaessa havaittiin, että yritykset Suomessa ja Ruotsissa ovat valmiimpia digitaaliseen transformaatioon kuin Tanskassa ja Norjassa. Suomalaisyrityksistä 58 prosentilla on digistrategia, kun Ruotsissa digistrategia on 60 prosentilla, Tanskassa 51 prosentilla ja Norjassa 47 prosentilla yrityksistä.

”Entistä suuremmalla osalla pohjoismaisista yrityksistä on jo digistrategia. Nyt on oikea hetki ottaa digitalisaation seuraava askel ja keskittyä jalkauttamaan digistrategiaa tukevia toimintamalleja. Yritykset, jotka hyödyntävät menestyksekkäästi digimurroksen tarjoamia mahdollisuuksia, luovat itselleen pitkäaikaisen kilpailuedun,” Frank Korsström sanoo.

Tutkimusraportissa annetaan organisaatioille myös vinkkejä digistrategian tehokkaaseen jalkauttamiseen. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

  • Murroksen ja trendien seuranta ja niiden mahdollisten vaikutusten analysointi omalla toimialalla ja sen ulkopuolella

  • Digitaalisen pääoman kartuttaminen kehittämällä koko organisaatiossa digitalisaatiota tukevaa yrityskulttuuria ja investoimalla henkilöstön digiosaamiseen

  • Nopea epäonnistuminen: epäonnistuneista kokeiluista luopuminen ja onnistuneiden skaalaaminen ketterästi tuotantoon

  • Uuden ja vanhan tiedon hyödyntäminen uusien, asiakkaalle arvoa tuottavien ja omaa liikevaihtoa kasvattavien palvelujen luomiseen

  • Ekosysteemiajattelu: tuote- ja palvelukehitys yhdessä kumppaneiden kanssa, tiedon jakaminen kumppaneille

  • Digitaalisen luottamuksen rakentaminen: vastuullisten tiedon käytön ja välityksen mallien vakiinnuttaminen koko organisaatioon

tietoja tutkimuksesta

Accenturen Nordic High Performance Business Study 2016 -kyselytutkimukseen osallistui johtajia 304:stä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiosta Suomesta ja muista Pohjoismaista. Organisaatiot edustivat lukuisia eri toimialoja ja niiden liikevaihto on yli 400 miljoonaa euroa vuodessa. Vastaajista 34 prosenttia oli Ruotsista, 26 prosenttia Suomesta, 24 prosenttia Tanskasta ja 17 prosenttia Norjasta.

Lisätietoja:
Reeta Kaukiainen, Accenture, viestintä
Sähköposti: reeta.l.kaukiainen@accenture.com
Press office: 040 137 3954

ACCENTURE

Accenture on johtava globaali strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita ja -ratkaisuja tarjoava yritys. Accenture auttaa asiakkaitaan tehostamaan liiketoimintaansa ja luomaan sidosryhmilleen kestävää arvoa vankan kokemuksensa, yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet kattavan osaamisensa sekä maailman laajimman toimitusverkostonsa avulla – yhdistämällä liiketoiminnan ja teknologian. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 373 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa ja kehittävät innovaatioita, joilla parannetaan tapaa, jolla maailma toimii ja elää. www.accenture.com