Yritysjohtajat pyrkivät varmistamaan tekoälyn vastuullisen käytön organisaatioissaan. 70 prosenttia tekoälyä jo hyödyntävistä organisaatioista kouluttaa teknologia-asiantuntijoitaan eettiseen tekoälyn käyttöön, ja 63 prosenttia on perustanut tekoälyn käyttöä valvovia työryhmiä. Tiedot käyvät ilmi Accenturen, SAS:n ja Intelin tuoreesta globaalista tutkimuksesta, jonka toteutti Forbes Insights ja johon osallistui yli 300 tietohallinto-, teknologia- ja analytiikkajohtajaa.

Tekoälyn edelläkävijät eli organisaatiot, jotka pitävät itseään menestyneinä tekoälyn käyttäjinä, ovat edelläkävijöitä myös tekoälyn eettisessä käytössä. Jopa 92 prosenttia edelläkävijäorganisaatioista kouluttaa teknologia-asiantuntijoitaan tekoälyn eettiseen käyttöön, kun muissa tekoälyä hyödyntävissä organisaatioissa luku on 48 prosenttia.

”Organisaatiot ovat alkaneet kiinnittää huomiota huoliin ja ongelmiin, joita tekoäly saattaa herättää, kuten ihmisten puolueellinen tai epäoikeudenmukainen kohtelu”, sanoo Suomessakin hiljattain vieraillut Accenturen vastuullisen tekoälyn globaali johtaja Rumman Chowdhury. ”Tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta pelkät eettiset tekoälylinjaukset eivät ole riittävä toimenpide. Organisaatioiden pitää tarjota selkeitä ja yksityiskohtaisia ohjeita, joiden avulla voidaan kehittää turvallisia, läpinäkyviä ja vastuullisia tekoälyjärjestelmiä. Näin vältetään epätoivottuja seurauksia yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle. Tällaisten ohjeiden tarve on suuri datan parissa työskentelevien asiantuntijoiden keskuudessa.”

Tekoälyä ei voi jättää valvomatta

Vaikka tekoälystä usein puhutaan itsenäisenä toimijana, joka toimii ilman ihmisen ohjausta, edelläkävijäyritysten mukaan tekoäly vaatii kuitenkin valvontaa. 74 prosenttia tekoälymenestyjistä (ja muista vastaajista 33 prosenttia) kertoi arvioivansa tekoälyn tuloksia vähintään viikoittain. 43 prosentilla edelläkävijöistä on myös prosessi tekoälyn kyseenalaisiksi arvioitujen tulosten täydentämiseen tai kumoamiseen. Valvontaprosesseissa on kuitenkin raportin mukaan vielä paljon parannettavaa, ennen kuin ne pysyvät tekoälyteknologian kehityksen vauhdissa.

Organisaatiot kehittävät eettistä tekoälyä ja varmistavat tekoälyprosessien valvonnan, sillä ne ymmärtävät virheellisten tekoälytoimintojen aiheuttavan ongelmia. 60 prosenttia organisaatioista, jotka jo käyttävät tekoälyä tai aikovat käyttää sitä, kertoi olevansa huolissaan tekoälyn ohjaamien päätösten seurauksista asiakkaiden sitoutumiseen. Tekoälyn päätökset saattaisivat esimerkiksi osoittaa vähemmän empatiaa tai vähentää asiakkaiden luottamusta yritykseen.

Muita kiinnostavia tutkimushavaintoja:

  • 72 prosenttia organisaatioista globaalisti käyttää tekoälyä ainakin yhdellä liiketoiminta-alueella. 51 prosenttia tekoälyä käyttävistä organisaatioista kertoi tekoälyn olleen menestys ja parantaneen muun muassa ennusteita ja päätöksentekoa sekä tehostaneen asiakashankintaa ja tuottavuutta.
  • Edelläkävijäyritykset tunnistavat vahvan yhteyden analytiikan ja tekoälymenestyksen välillä. 79 prosenttia edelläkävijöistä sanoo, että analytiikalla on tärkeä rooli organisaation tekoälyhankkeissa, kun muista vastaajista näin totesi vain 14 prosenttia.
  • Muut kuin ylimmän johdon vastaajat suhtautuivat johtoa positiivisemmin tekoälyyn. 55 prosenttia johtoryhmän ulkopuolisista johtajista kertoi tekoälyhankkeiden olleen onnistuneita, kun vain 38 prosenttia johtoryhmän jäsenistä totesi samaa.
  • 64 prosenttia vastaajista kertoi työntekijöiden voivan keskittyä strategisempiin tehtäviin tekoälyn ansiosta.
  • Lähes 20 prosenttia vastaajista kertoi henkilöstön pelon työpaikkojen menetyksestä hidastavan tekoälyn käyttöönottoa yrityksessä. Jopa 57 prosenttia vastaajista oli huolissaan siitä, että tekoälyn tulo saattaa pelottaa tai ahdistaa työntekijöitä.

Tietoja tutkimuksesta

Accenturen, SAS:n ja Intelin tutkimuksen toteutti Forbes Insights heinäkuussa 2018. Tutkimukseen vastasi 305 tietohallinto-, teknologia- ja analytiikkajohtajaa kansainvälisistä yrityksistä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, Euroopasta sekä Aasian ja Tyynenmeren alueelta. Lataa koko tutkimusraportti täältä.

Lisätietoja:

Camilla Lindfors,
Accenture viestintä
p. 040 137 3954 (press office)
camilla.lindfors@accenture.com

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter