NEWS RELEASE


Sähköyhtiöiden perinteiset tuotteet ja asiakaspalvelumalli eivät kelpaa nuorille kuluttajille

Milleniaalisukupolvi haluaa sähköyhtiöiltä nopeaa, henkilökohtaista palvelua digikanavissa ja uusiin teknologioihin perustuvia energiaratkaisuja.

Overview

Tiedote 30.8.2016 – Uudet sähköntuotantoon ja kulutukseen liittyvät tuotteet ja palvelut kasvattavat kysyntäänsä etenkin nuorten kuluttajien keskuudessa. Näiden 18–34-vuotiaiden niin kutsuttujen milleniaalien varaan rakentuu suuri osa sähköyhtiöiden tulevasta arvonluonnista. Tiedot käyvät ilmi Accenturen tuoreesta The New Energy Consumer: Thriving in the Energy Ecosystem -tutkimuksesta, johon haastateltiin lähes 10 000 kuluttajaa 17 maasta.

”Sähköyhtiöiden on otettava nuoret kuluttajat entistä paremmin huomioon, sillä kuluttajien mieltymykset ja käyttäytyminen muuttavat markkinatilannetta nopeasti”, kertoo Pekka Mattila, Accenturen perusteollisuudesta vastaava johtaja Suomessa. ”Menestyvät sähköyhtiöt panostavat palvelumuotoiluun ja kehittävät asiakas- ja myyntiosaamisesta itselleen strategisen voimavaran.”

Milleniaalit ovat sähköyhtiöille tärkeä kuluttajaryhmä, sillä he ovat muita ikäryhmiä valmiimpia kokeilemaan uusia tuotteita ja palveluja ensimmäisenä. Tutkimuksen mukaan 24 prosenttia milleniaaleista voidaan luokitella varhaisiksi omaksujiksi, kun 35–54-vuotiaiden keskuudessa vastaava luku oli 17 prosenttia ja yli 55-vuotiaiden keskuudessa vain 7 prosenttia.

Valtaosa nuorista valmiita käyttämään uusia palveluita
Nuorista kuluttajista jopa 87 prosenttia esimerkiksi harkitsisi hajautettuun sähköntuotantoon liittyviä tuotteita ja palveluita saatuaan niihin liittyvää tietoa. Yli 55-vuotiaista 60 prosenttia olisi valmiita samaan. Edelleen tutkimuksen mukaan lähes 80 prosenttia milleniaaleista ottaisi mielellään käyttöön digitaalisen seurantapalvelun, joka antaisi heille kohdennettuja ilmoituksia uusista tuotteista ja palveluista. Yli 55-vuotiaiden joukossa vastaava luku oli 62 prosenttia. Lisäksi 61 prosenttia milleniaaleista olisi valmis kokeilemaan kodin laitteiden ja sähkönkulutuksen etähallintasovellusta, kun yli 55-vuotiaista vain 36 prosenttia oli samoilla linjoilla.

Palvelua somekanavissa kuluttajan ehdoilla
Tutkimuksen mukaan nuoret kuluttajat haluavat tuotteista ja palveluista runsaasti tietoa, joka on heidän käytettävissään juuri silloin, kun he sitä tarvitsevat. Millenniaalien odotukset digitaalisia kanavia kohtaan ovat korkeat. He esimerkiksi antavat vanhempia ikäryhmiä enemmän painoarvoa henkilökohtaisille, personoiduille palvelukokemuksille digitaalisissa kanavissa. Digitaalisia teknologioita halutaan myös hyödyntää asioinnissa sähköyhtiön kanssa. Lisäksi 83 prosenttia milleniaaleista jättäisi kokeilematta uusia tuotteita tai palveluja, jos niiden toimittaja ei pystyisi tarjoamaan saumatonta palvelukokemusta.

Sosiaalinen media on lisännyt nuorten kuluttajien vuorovaikutusta sähköyhtiöiden kanssa. Tutkimuksen perusteella 41 prosenttia millenniaaleista käyttää aiempaa enemmän sosiaalisen median kanavia yhteydenpitoon sähköyhtiön kanssa. Sosiaalisen median tunnuksilla haluttaisiin myös kirjautua palveluntarjoajan portaaliin.

”Sähköyhtiöiden on hyödynnettävä asiakaspalvelustrategioissa laajempaa kokonaiskuvaa trendeistä, jotka muovaavat nykypäivän ja erityisesti tulevaisuuden kuluttajia”, toteaa Mattila. ”Menestyminen ja uusien kuluttajaryhmien tavoittaminen edellyttää sähköyhtiöiltä nopeita liikkeitä sekä kykyä ohjata muutosta ja kehittää uusia innovatiivisia palveluja digitaalisuutta, monikanavaisuutta ja automaatiota hyödyntäen.”

Tietoja tutkimuksesta
Nyt seitsemättä kertaa toteutettu New Energy Consumer -tutkimus kartoittaa kuluttajien uusia tarpeita ja mieltymyksiä sekä uusia haasteita ja mahdollisuuksia sähköyhtiöiden palvelutarjonnan suhteen. Globaalin tutkimuksen toteutti verkkokyselynä Harris Interactive. Valitut maat edustavat sähkökulutuksen osalta sekä säänneltyjä että kilpailtuja markkinoita. Vuonna 2016 kyselyyn osallistui yhteensä 9 537 kuluttajaa 17 maassa:1 358 Yhdysvalloissa, 647 Isossa-Britanniassa, 532 Kanadassa ja 500 Alankomaissa, Australiassa, Brasiliassa, Espanjassa, Filippiineillä, Irlannissa, Italiassa, Japanissa, Kiinassa, Malesiassa, Portugalissa, Ranskassa, Saksassa ja Singaporessa. Kuluttajien osalta tutkimuksen otos edusti tilastollisesti koko väestöä kaikissa muissa maissa paitsi Brasiliassa, Kiinassa, Malesiassa ja Filippiineillä, joissa otos edusti kaupunkiväestöä. Maissa, joiden väestö on suuri ja monimuotoinen, osallistujat valittiin laajasti eri alueilta. Kyselyyn kuului asenteisiin ja käyttäytymiseen liittyviä sekä demografisia kysymyksiä.

Lue alkuperäinen englanninkielinen tiedote.

Lisätietoja:
Reeta Kaukiainen, Accenture, viestintä
Sähköposti: reeta.l.kaukiainen@accenture.com
Press office: 040 137 3954

Accenture

Accenture on johtava globaali strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita ja -ratkaisuja tarjoava yritys. Accenture auttaa asiakkaitaan tehostamaan liiketoimintaansa ja luomaan sidosryhmilleen kestävää arvoa vankan kokemuksensa, yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet kattavan osaamisensa sekä maailman laajimman toimitusverkostonsa avulla – yhdistämällä liiketoiminnan ja teknologian. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 373 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa ja kehittävät innovaatioita, joilla parannetaan tapaa, jolla maailma toimii ja elää. www.accenture.com