NEWS RELEASE


Sähköyhtiöt varoittavat sähkön toimintavarmuuteen ja hintoihin kohdistuvista paineista

Varastoinnin uskotaan mullistavan sähkönjakelumarkkinat, mutta uusia tariffi- ja hinnoittelumalleja tarvitaan edistämään kehitystä.

Overview

Tiedote 26.5.2016 – Yli puolet (64 prosenttia) Euroopan sähköyhtiöiden johtajista arvioi, ettei perinteinen sähkönjakelumalli enää palvele tarkoitustaan. Kansainvälisesti tätä mieltä on 45 prosenttia sähköyhtiöiden johtajista. Yhtiöiden mukaan sähkön toimintavarmuus heikkenee ja hintojen korotuspaineet kasvavat, jollei alan sääntelyssä ja liiketoimintamalleissa tapahdu muutoksia ja digitalisaatiota saada vauhditettua. Tiedot käyvät ilmi Accenturen sähköverkkojen haasteita ja mahdollisuuksia kartoittavasta Digitally Enabled Grid -tutkimuksesta, joka julkaistiin tänä vuonna kolmatta kertaa.

Tutkimuksen mukaan sähköyhtiöiden merkittävin haaste on uusiutuviin energialähteisiin perustuvan hajautetun energiantuotannon, kuten aurinkopaneelien, yleistyminen. Yli puolet (56 prosenttia) vastaajista arvioi hajautetun energiantuotannon aiheuttavan sähköverkkoon häiriöitä vuoteen 2020 mennessä. Sähkön varastoinnin uskotaan olevan toinen alaa mullistava tekijä. Jo 32 prosenttia kyselyyn vastanneista johtajista odottaa sähkön varastoinnin lisäävän sähköverkkovikoja, kun vuonna 2013 näin arvioi vain 14 prosenttia johtajista.

Kilpailu sähkön varastoinnissa kiihtyy
Accenture täydensi kyselytutkimusta taloudellisella mallinnuksella, jonka avulla arvioitiin, miten sähkön varastoinnin yleistyminen vaikuttaisi sähköverkkoihin. Sen mukaan varastoinnin hinnan alentuminen voisi lisätä aurinkopaneelien käyttöönottoa asuinkiinteistöissä erityisesti niissä maissa, joissa uusiutuvan energian myyntihinta sähköverkkoon on vähittäishintaa alhaisempi, kuten Saksassa. Sähkön varastointi saattaa yleistyä myös alueilla, missä sähköyhtiö veloittaa sähkönkulutuksesta lisähintaa kulutuspiikkien aikaan.

”Sähkön kysyntä laskee, kun kuluttajat voivat alkaa käyttää varastoimaansa sähköä sen sijaan, että he ostaisivat sitä kalliilla hinnalla sähkön kulutuspiikkien aikaan. Tämä vaikuttaa sähköverkon käyttöön ja uhkaa sähköyhtiöiden tulosta”, kertoo Pekka Mattila, Accenturen perusteollisuudesta vastaava johtaja Suomessa. ”Sähköyhtiöt näyttävät kuitenkin ottaneen aiemmasta kehityksestä opikseen. Aurinkopaneelit yleistyivät kotitalouksissa niin nopeasti, ettei yhtiöillä ollut tarjota kuluttajille aurinkopaneelien käyttöönottoa tukevia palveluita, kuten asennus- ja huoltopalveluita. Tästä syystä uudet kilpailijat pääsivät valtaamaan jalansijaa markkinoilla. Nyt sähköyhtiöt kuitenkin ymmärtävät, että esimerkiksi aurinkopaneelit ja sähkön varastointi muodostavat merkittävän uhan niiden liiketoiminnan jatkuvuudelle, elleivät ne reagoi muutokseen ajoissa.”

66 prosenttia tutkimukseen vastanneista sähköyhtiöiden johtajista uskoo kilpailun sähkön varastoinnissa kasvavan seuraavan viiden vuoden sisällä, kun vuonna 2013 näin arvioi vain 48 prosenttia johtajista. Sähköyhtiöiden johtajat eivät aio katsoa kiihtyvää kilpailua vierestä: jopa 77 prosenttia tutkimukseen haastatelluista investoi tai suunnittelee investoivansa energian varastointiratkaisuihin tulevien kymmenen vuoden aikana.

Tutkimuksen mukaan investoinnit energian varastointiin voisivat luoda energiayhtiöille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lähes puolet (47 prosenttia) haastatelluista johtajista arvioi näiden investointien tuottavan tuloja vuoteen 2030 mennessä. Seuraavien viiden vuoden aikana noin puolet (49 prosenttia) johtajista odottaa tarjoavansa sähköverkon varastointiratkaisuja ja 30 prosenttia arvelee tarjoavansa kuluttajille varastointiin liittyviä palveluja, kuten huoltoa.

Markkinat muutoksessa
Saavuttaakseen kehittyvän varastoinnin hyödyt sähköyhtiöiden on arvioitava uudelleen strategiansa ja roolinsa suhteessa asiakkaisiin. Suurin osa yrityksistä on muutoksessa kuitenkin vasta alkutaipaleella: vain 15 prosenttia maailman sähköyhtiöiden johtajista on sitä mieltä, että tämä kehitys on jo käynnistynyt. Euroopassa ollaan globaalia kehitystä hieman edellä, sillä 29 prosenttia eurooppalaisten yhtiöiden johtajista kokee muutoksen jo alkaneen.

Yhteistyö sääntelyviranomaisten ja yritysten välillä on tärkeää, jotta teknologian mahdollistamasta muutoksesta saadaan hyötyä. Accenturen tutkimuksen mukaan tärkeimpiä kehitystä mahdollistavia tekijöitä ovat uudet tariffi- ja hinnoittelumallit (84 prosenttia), sähkönjakeluyhtiöiden suurempi rooli hajautetun energiantuotannon verkkoon liittämisen lupa- ja sopimusjärjestelyissä (66 prosenttia) sekä innovatiivisten teknologioiden käyttöönotto verkostossa (64 prosenttia). Muutoksen käynnistämisen arvioidaankin vaativan tiiviimpää yhteistyötä päättäjien kanssa.

”Sähkömarkkinat ovat entistä kilpaillummat, ja markkinarakenne on muutoksen kourissa”, Pekka Mattila toteaa. ”Suomen sähkömarkkinassa on joitain omia erityispiirteitä ja kysymyksiä, mutta megatrendit hajautetusta tuotannosta, energian varastoinnista, hinta- ja kustannuspaineista ja asiakkaiden odotusten kasvamisesta ja digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista ovat ilmeisiä Teknologian kehitys antaa mahdollisuuden sähköyhtiöille laajentaa toimintaansa perinteistenrajojen ulkopuolelle, tehdä yhteistyötä päättäjien kanssa sekä investoida digitaalisempaa ja hajautetumpaa sähköverkkoa tukeviin ratkaisuihin. Näillä keinoilla yhtiöt voivat tarjota asiakkaille uusia vaihtoehtoja ja lisäarvoa tuottavia palveluita.”

Tietoja tutkimuksesta

Accenturen vuosittainen Digitally Enabled Grid -tutkimus kartoittaa digitalisoituvan energiaverkon vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Vuonna 2016 tutkimukseen haastateltiin 85 energialaitoksen johtajaa 18 maassa. Haastattelut toteutettiin syyskuun 2015 ja tammikuun 2016 välillä. Haastatellut johtajat ovat mukana sähköverkkoihin liittyvässä päätöksenteossa. Tutkimuksessa olivat mukana Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Etelä-Afrikka, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Kiina (ja Hong Kong), Norja, Ranska, Saksa, Tanska, Thaimaa, Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja Yhdysvallat. Accenture toteutti myös mallinnuksen arvioidakseen, miten energian varastointia ja kysyntäjoustoa voitaisiin hyödyntää sähkönjakeluverkon hallinnan tukena.

Lue myös alkuperäinen englanninkielinen tiedote.


Lisätietoja:
Reeta Kaukiainen, Accenture, viestintä
Sähköposti: reeta.l.kaukiainen@accenture.com
Press office: 040 137 3954

Accenture

Accenture on johtava globaali strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita ja -ratkaisuja tarjoava yritys. Accenture auttaa asiakkaitaan tehostamaan liiketoimintaansa ja luomaan sidosryhmilleen kestävää arvoa vankan kokemuksensa, yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet kattavan osaamisensa sekä maailman laajimman toimitusverkostonsa avulla – yhdistämällä liiketoiminnan ja teknologian. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 373 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa ja kehittävät innovaatioita, joilla parannetaan tapaa, jolla maailma toimii ja elää. www.accenture.com.