NEWS RELEASE


Kuluttajat luottavat sähköyhtiöihin enemmän tietoturva-asioissa kuin energiatehokkuusneuvonnassa

Kiinnostus aurinkoenergiaan ja energiaa säästäviin ratkaisuihin kasvaa edelleen

Overview

Verkkoon kytkettyjen laitteiden ja kodinjärjestelmien yleistyessä kuluttajat luottavat sähköyhtiöihin henkilökohtaisten tietojensa turvaamisessa lähes kaksi kertaa useammin kuin energiatehokkuusneuvonnassa. 65 prosenttia kuluttajista luottaa sähköyhtiöönsä henkilökohtaisten ja energiankäyttöä koskevien tietojen turvaamisessa ja suojaamisessa. Digipalveluita säännöllisesti käyttävien kuluttajien keskuudessa luku oli jopa 76 prosenttia. Toisaalta vain 36 prosenttia kuluttajista uskoo, että saa sähköyhtiöltään pätevää opastusta energiankulutuksen optimointiin. Nämä tiedot käyvät ilmi Accenturen tämänvuotisesta New Energy Consumer -tutkimuksesta, johon haastateltiin yli 11 000 kuluttajaa 21 eri maasta.

”Energiapalvelut ja päivittäin käytettävät laitteet ovat enenevässä määrin kytkettyjä verkkoon ja toisiinsa, minkä vuoksi sähköyhtiöiden käytettävissä on ennennäkemätön määrä kuluttajien tapoja ja kotitalouksia koskevia henkilökohtaisia tietoja”, kertoo Olli-Pekka Lumijärvi, Accenturen energiatoimialan johtaja Suomessa. ”Tässä tilanteessa kuluttajien digitaalisen luottamuksen saavuttaminen on sähköyhtiöille ensiarvoisen tärkeää. Toisaalta tietoja hyödyntämällä yhtiöt voivat myös kehittää kuluttajille yksilöllisiä tuotteita ja palveluita ja parantaa näin kilpailukykyään uusia digitaalisia palveluntarjoajia vastaan.”

Selkeä osoitus kuluttajien digitaalisen luottamuksen korkeasta tasosta on, että 61:tä prosenttia tutkimukseen osallistujista ei haittaisi, jos sähköyhtiö välittäisi heidän tietojaan muille palveluntarjoajille, vaikkakin useimmat kuluttajista edellyttävät luvan kysymistä. Lisäksi 62 prosenttia antaisi sähköyhtiölleen pääsyn omiin sijaintitietoihinsa mobiilisovelluksen kautta, oli kyse sitten sähkökatkostiedotteista tai mainosviesteistä.

Kuluttajat haluavat säästää energiaa
Tutkimuksesta käy myös ilmi, että suurin osa (66 prosenttia) kuluttajista olisi valmis vähentämään energiankulutustaan. Yli kolme neljäsosaa kuluttajista on myös tehnyt viime vuoden aikana energiaa säästäviä toimenpiteitä, kuten asentanut energiatehokkaita lamppuja (52 prosenttia), vähentänyt laitteiden käyttöä (34 prosenttia), käyttänyt laitteita kulutuksen huippuaikojen ulkopuolella (28 prosenttia) ja säätänyt asunnon lämpötilaa alhaisemmaksi (28 prosenttia). Toisaalta 38 prosenttia kuluttajista uskoo, että sähköyhtiöt eivät auta asiakkaitaan riittävästi kodin energiankulutuksen pienentämisessä.

Energiaomavaraisuus kiinnostaa kuluttajia
Energian säästämisen lisäksi kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia oman sähkön tuottamisesta ja varastoinnista, esimerkiksi aurinkopaneeleiden ja akkujen asentamisesta. Yli puolet (57 prosenttia) voisi harkita investoivansa energiaomavaraisuuteen. Energiaomavaraisuus kiinnostaa etenkin maissa, joissa sähköverkon kattavuudessa on vielä puutteita, kuten Etelä-Afrikka, Indonesia tai Brasilia. Kuitenkin suurin osa (89 prosenttia) investointeja harkitsevista kuluttajista haluaisi olla kytkettynä myös sähköverkkoon sähkön varalähteen takaamiseksi.

”Kilpailluilla markkinoilla energiayhtiöt voivat luoda uusia tulonlähteitä tarjoamalla digitaalisia ratkaisuja kodin laitteille ja palveluille, esimerkkinä aurinkopaneelit ja muut kodin vaihtoehtoiset energiaratkaisut, energiatehokkuuspalvelut ja kodin automaatiojärjestelmät”, Olli-Pekka Lumijärvi toteaa. ”Säännellyillä sähkömarkkinoilla sähköyhtiöiden on mahdollista luoda innovatiivisia yhteistyökumppanuuksia ja tarjota digitaalisia tietopalveluita. Tutkimuksemme mukaan suurin tuottopotentiaali on erityisesti niissä kuluttajissa, jotka käyttävät digitaalisia kanavia yhteydenpitoon sähköyhtiön kanssa.”

Tietoja tutkimuksesta
Accenturen vuosittaisen kuluttajatutkimuksen toteutti verkkokyselynä Harris Interactive. Siihen osallistui yli 11 298 kuluttajaa 21 maasta. Vastaajat saivat vastata kysymyksiin omalla kielellään. Tutkimuksen otos edusti kussakin maassa koko väestöä. Poikkeuksena kuitenkin olivat Argentiina, Brasilia, Kiina, Indonesia ja Etelä-Afrikka, missä otos edusti kaupunkilaisväestöä. Lisätietoa tutkimuksesta löytyy New Energy Consumer -tutkimusraportista.

Lue alkuperäinen englanninkielinen tiedote.

Lisätietoja:
Accenture press office: 040 137 3954

ACCENTURE

Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 336 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2014 päättyneenä tilivuotena 30,0 miljardia dollaria. www.accenture.com.