NEWS RELEASE


Hajautetun energiantuotannon uhat sähköyhtiöille

Älyverkkoratkaisujen käyttöönotto voisi vähentää hajautetun energian pientuotannon edellyttämiä verkonparannusinvestointeja 16 miljardilla dollarilla Euroopassa vuoteen 2030 mennessä.

58 prosenttia sähköyhtiöiden johtajista uskoo, että hajautettu energiantuotanto, kuten kotitalouksien aurinkopaneelit, pienentää yhtiöiden liikevaihtoa vuoteen 2030 mennessä. Sähköyhtiöiden mukaan eniten kuormitusta sähköyhtiöiden kapasiteetille aiheuttavat hajautetun energian pientuottajat (59 prosenttia vastaajista) ja keskisuuren tai suuren mittaluokan hajautettu energiantuotanto, kuten suurikokoinen aurinkovoimala (28 prosenttia). Tiedot käyvät ilmi Accenturen sähköverkkojen haasteita ja mahdollisuuksia kartoittavasta Digitally Enabled Grid -tutkimuksesta, joka julkaistiin tänä vuonna neljättä kertaa.

Jopa 59 prosenttia haastatelluista johtajista arvioi hajautetun energiantuotannon lisäävän sähköverkon häiriöitä vuoteen 2020 mennessä. Samoin 59 prosenttia sähköyhtiöiden johtajista uskoo, että niiden hajautetun energiantuotannon kapasiteetti saavuttaa rajansa kymmenen vuoden kuluessa, jos se ei ole jo loppunut. Tämän jälkeen uuden hajautetun energiantuotannon kytkeminen sähköverkkoon vaatii yhä suurempia pääomainvestointeja. Tuleva muutos on niin suuri, että vain 14 prosentilla sähkönjakeluyhtiöistä on selkeä käsitys niiden tulevasta hajautetun energiatuotannon kapasiteetista.

”Teknologian nopea kehitys, parantunut taloustilanne ja kotitalouksien aurinkopaneelien yleistyminen ovat kasvattaneet hajautetun energiantuotannon roolia sähköntuotannossa”, sanoo Jenni Mikkola, Accenturen energiatoimialasta Suomessa vastaava johtaja. ”Aurinkosähkön yhdistäminen taloudellisempiin sähkön varastointiratkaisuihin, kysyntäjoustoon ja energiatehokkuuteen tarjoaa kuluttajalle tulevaisuudessa enemmän valtaa ja edellyttää sähköyhtiöiltä joustavuutta ja uudenlaisia palveluja. Suomen johtavilla toimijoilla onkin jo käynnissä pilottihankkeita muun muassa kysyntäjoustoon liittyen. Uusien teknologioiden käyttöönotto on välttämätöntä, jotta sähköyhtiöt voivat vastata kuluttajien muuttuviin odotuksiin ja rakentaa uusista palveluista kannattavaa liiketoimintaa, joka tuo yhtiöille myös kaivattuja lisätuloja.”

Ratkaisuna hajautetun energiatuotannon suunnitelmallinen liittäminen verkkoon
Tutkimuksesta käy ilmi, että hajautetun energiantuotannon liittäminen sähköverkkoon on sähköyhtiöiden eniten kasvanut liiketoimintahaaste viimeisten kahden vuoden aikana. Suurin osa sähköyhtiöistä pitää todennäköisenä, että hajautetun energiantuotannon aiheuttama toimintaympäristön murros ohjaa yhtiöitä ottamaan käyttöön useita uusia ratkaisuja sähköverkkojen kapasiteetin suunnitteluun, sähkön varastointiin ja hajautettuun energiantuotantoon liittyen seuraavan kymmenen vuoden aikana.

”Hajautetun energiantuotannon liittäminen verkkoon onnistuneesti edellyttää koko sähköverkon kattavaa lähestymistapaa, jotta sähköyhtiöt pääsevät hyötymään hajautetun energiantuotannon lisääntymisestä”, Mikkola lisää. ”Keskeistä on löytää tasapaino järkevien pääomainvestointien sekä toiminta- ja ylläpitokulujen optimoinnin välillä. Samalla on toimittava sääntelyn määrittämissä rajoissa sekä investoitava älykkäisiin ratkaisuihin. Tällaiset investoinnit tarjoavat mahdollisuuden pienentää sähköverkon vahvistamiskuluja ja ylläpitokustannuksia sekä varmistaa samalla laadukas ja luotettava sähkönsaanti.”

Tutkimusta täydentänyt Accenturen taloudellinen mallinnus toi esiin, että asiakkaille suunnattujen älyverkkoratkaisujen käyttöönotto voi vähentää hajautetun energian pientuotannon edellyttämiä verkonparannusinvestointeja noin 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tämä vastaa 6 miljardia Yhdysvaltain dollaria pienempiä kustannuksia Yhdysvalloissa ja 16 miljardia Euroopassa.

Kustannuksia saataisiin pienennettyä teknologioilla, jotka optimoivat verkkojen käyttöä ja tuovat joustavuutta niiden toimintaan. Esimerkiksi paikalliset kannustimet voisivat ohjata investointeja verkon osiin, joissa vahvistamiskustannukset ovat korkeammat. Hajautettua energiantuotantoa voitaisiin myös rajoittaa kriittisinä aikoina, ja käyttöön voitaisiin ottaa varastointi- ja kysyntäjoustopalveluita.

Tietoja tutkimuksesta
Accenturen vuosittainen Digitally Enabled Grid -tutkimus kartoittaa digitalisoituvan energiaverkon vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Vuonna 2017 tutkimukseen haastateltiin lokakuun 2016 ja tammikuun 2017 välillä yli 100 energialaitoksen johtajaa 21 maassa. Haastatellut johtajat ovat mukana älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvässä päätöksenteossa. Tutkimuksessa olivat mukana Alankomaat, Australia, Belgia, Brasilia, Espanja, Etelä-Afrikka, Filippiinit, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Kiina, Malesia, Norja, Portugali, Saksa, Saudi-Arabia, Sveitsi, Thaimaa, Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja Yhdysvallat. Accenture toteutti myös mallinnuksen arvioidakseen hajautetun energian pientuotannon sähköverkkoon kytkemisen kustannuksia sekä sähköverkon vahvistamisinvestointien säästöpotentiaalia.

Lue myös alkuperäinen englanninkielinen tiedote.

Lisätietoja:
Camilla Lindfors, Accenture, viestintä
Sähköposti: camilla.lindfors@accenture.com
Press office: 040 137 3954

Accenture
Accenture on johtava globaali strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita ja -ratkaisuja tarjoava yritys. Accenture auttaa asiakkaitaan tehostamaan liiketoimintaansa ja luomaan sidosryhmilleen kestävää arvoa vankan kokemuksensa, yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet kattavan osaamisensa sekä maailman laajimman toimitusverkostonsa avulla – yhdistämällä liiketoiminnan ja teknologian. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 401 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa ja kehittävät innovaatioita, joilla parannetaan tapaa, jolla maailma toimii ja elää. www.accenture.com.