NEWS RELEASE


Digitalisoituva toimintaympäristö haastaa perinteiset postialan yritykset Suomessa ja maailmalla

Paperipostin määrän vähentyminen tasoittunut huippuvuosista; verkko- ja mobiilikauppa vauhdittavat pakettitoimituksia

Overview

Tiedote 21.1.2016 – Digimurros mullistaa paketti- ja kirjejakelua kaikkialla maailmassa. Vaikutukset yltävät asiakaskokemuksen muutoksista aina lähetysten ”viimeisen kilometriin”, pätevän henkilöstön palkkaamiseen sekä analytiikan hyödyntämiseen. Perinteisiä toimijoita haastavat erityisesti digitaaliseen palvelukokemukseen keskittyvät jakeluyhtiöt. Tiedot käyvät ilmi Accenturen globaalista tutkimuksesta, jota varten analysoitiin 30 posti- ja jakeluorganisaatiota viidessä eri maanosassa. Niiden yhteenlaskettu postin määrä edustaa arviolta 90 prosenttia koko maailman postista. Tutkimuksessa oli mukana myös Suomen Posti.

Tutkimuksen tärkeimpiä havaintoja

  • Perinteisten postilähetysten määrän lasku on tasoittumassa. Vuoden 2013 ja 2014 välillä postin määrä laski vain 1,6 prosenttia, kun edeltävän kuuden vuoden aikana laskua oli yhteensä 21 prosenttia. Maksuliikenteeseen liittyvä posti, kuten paperilaskut, vähenivät kaikissa maissa, mutta suoramarkkinointiposti ei ole ollut yhtä altis muutoksille ja on joissakin maissa jopa lisääntynyt.

  • Pakettiala hyötyy verkko- ja mobiilikaupasta. Pakettilähetysten määrä on kasvanut viisi prosenttia vuodesta 2013 vuoteen 2014. Liikevaihdon kasvu sen sijaan on puolittunut edellisvuodesta neljään prosenttiin, mikä selittyy osittain hinnoittelupaineilla.

  • Liiketoiminnan monipuolistaminen on välttämätöntä. Vaikka paperipostin määrä ei enää vähene aiempien vuosien tahtiin, sen osuus organisaatioiden liikevaihdosta on laskussa ja edustaa keskimäärin 44 prosenttia koko liikevaihdosta. Investoinnit vähittäismyyntiin, logistiikkaan sekä pankki- ja vakuutuspalveluihin puolestaan kasvattavat osuuttaan liikevaihdosta. 

  • Postitoimijat kohtaavat suurimmat digitaaliset haasteet pakettien kotiinkuljetuksessa eli jakelun ”viimeisellä kilometrillä”. Digitaalisia palveluita hyödyntävät asiakkaat etsivät alhaisempia hintoja, helpompaa toimitusta ja saumatonta tuotteiden osto-, vastaanotto- ja palautusprosessia, joita monet kansainväliset ja kansalliset pakettijakeluyhtiöt ovat valmiit tarjoamaan.

”Paketti- ja postialan yritykset pärjäävät keskimäärin paremmin digitaalisten tavoitteiden asettamisessa sekä tukipalveluiden järjestämisessä kuin asiakasvuorovaikutuksessa digitaalisissa kanavissa, joka on jäänyt yrityksiltä vähemmälle huomiolle”, sanoo Marko Rauhala, Accenturen Suomen postitoimialasta vastaava johtaja. ”Menestyksekkäät investoinnit digitalisaatioon ovat tähän asti keskittyneet kulujen hallintaan ja tuottavuuden parantamiseen. Yritysten pitäisi nyt alkaa panostaa jakelun digitalisoimiseen ja digiratkaisujen hyödyntämiseen uusien tulonlähteiden luomisessa.”

Viisi Accenturen tutkimuksessa parhaiten pärjännyttä toimijaa ovat Singapore Post, belgialainen bpost, norjalainen Posten Norgen, yhdysvaltalainen UPS ja italialainen Poste Italiane. Pelkästään digitaalisten valmiuksien perusteella arvioituna parhaiten menestyivät amerikkalainen FedEx, saksalainen Deutsche Post DHL, UPS, ranskalainen La Poste ja Canada Post Corp. Suomen Postin kertyvä vuotuinen kasvuprosentti (CAGR) oli vuosina 2012–2014 negatiivinen sekä postin määrässä että liikevaihdossa mitattuna.

Asioiden internetistä uutta liiketoimintaa

Raportin mukaan paketti- ja kirjealan yritysten tulee panostaa digiteknologioihin muun muassa tehostaakseen toimintaansa ja digitalisoidakseen jakeluprosessin. Digistrategiaa tarvitaan, jotta organisaatiot voivat puolustaa ydinliiketoimintaansa, kasvattaa pakettiliiketoimintaa sekä monipuolistaa tuote- ja palvelutarjontaansa.

Lisäksi asioiden internet (Internet of Things, IoT) voi tarjota paketti- ja postialan yrityksille uusia tulonlähteitä. Sen mahdollisuudet eivät rajoitu ainoastaan digitaalisten teknologioiden käyttöönottoon organisaatiossa vaan kattavat myös laajemman digitaalisen ekosysteemin asiakkaita, kumppaneita ja verkkoon kytkettyjä tuotteita varten. Paketti- ja kirjealan yritykset voisivat hyödyntää asioiden internetiä dataan perustuvan liiketoiminnan luomiseen sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen. Jotkin toimijat ovat jo ryhtyneet kokeiluihin esimerkiksi keräämällä dataa ilmansaasteista tai matkapuhelinsignaaleista kuljetusajoneuvoihin asennetuilla antureilla.

Tutkimustuloksista käy ilmi, että useat postialan yritykset ovat soveltaneet digitalisaation mahdollisuuksia onnistuneesti. Esimerkiksi Australia Postin MyPost-alusta ja -mobiilisovellus luo kuluttajille digitaalisen postilaatikon sekä antaa heidän hallinnoida toimituksia. FedExin Delivery Manager ja UPSin MyChoice puolestaan mahdollistavat toimituspalvelun hallinnan samalla laitteella, jolla ostos tehtiin.

”Tekemällä oikeanlaisia digi-investointeja ja rohkeita ratkaisuja posti- ja pakettialan toimijat kykenevät kilpailemaan markkinoilla vahvemmin”, Marko Rauhala kertoo. ”Näkemämme varhaiset onnistumiset todistavat, että posti- ja pakettialan yritykset eivät ainoastaan voi selviytyä digitaalisesta muutoksesta vaan jopa kukoistaa verkkokaupan vauhdittamilla uusilla markkinoilla.”

Tietoja tutkimuksesta

Accenture on tehnyt postialan tutkimuksia jo vuodesta 2006. Vuoden 2015 Achieving High Performance in the Post and Parcel Industry - tutkimusta varten analysoitiin 30 paketti - ja postialan organisaatiota ympäri maailmaa julkisesti saatavilla olevan tiedon, organisaatioiden julkaiseman sisällön ja Accenturen toimialatuntemuksen perusteella. Tutkimuksessa arvioitiin organisaatioiden digivalmiutta kolmella eri alueella: digistrategia, digipalvelu ja digitaalisuuden mahdollistaminen eli digitaalisuuden tuominen oleelliseksi osaksi yrityksen kaikkea toimintaa. Analysoidut organisaatiot ovat An Post, Australia Post, Austrian Post Group, bpost, Canada Post Corp., Ceska Posta, Correios Brasileiros, Correios de Portugal, Correos y Telégrafos, Deutsche Post DHL, FedEx, Groupe La Poste, Gruppo Poste Italiane, India Post, Japan Post, Magyar Posta, New Zealand Post, Post Office Limited, Posten Norge, Posti Group, PostNL, PostNord, Royal Mail Group, Singapore Post, South African Post Office, Swiss Post, TNT N.V., U.S. Postal Service, UPS ja Yamato.

Lue alkuperäinen englanninkielinen tiedote.

Lisätietoja:
Reeta Kaukiainen, Accenture, viestintä
Sähköposti: reeta.l.kaukiainen@accenture.com
Press office: 040 137 3954

Accenture

Accenture on johtava globaali strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita ja -ratkaisuja tarjoava yritys. Accenture auttaa asiakkaitaan tehostamaan liiketoimintaansa ja luomaan sidosryhmilleen kestävää arvoa vankan kokemuksensa, yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet kattavan osaamisensa sekä maailman laajimman toimitusverkostonsa avulla – yhdistämällä liiketoiminnan ja teknologian. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 358 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa ja kehittävät innovaatioita, joilla parannetaan tapaa, jolla maailma toimii ja elää. www.accenture.com.