NEWS RELEASE


Kyberturvallisuus aiheuttaa haasteita valtaosalle globaaleista suuryrityksistä

Accenturen turvallisuusindeksi osoittaa 15 maan ja 12 toimialan kyberturvallisuuden heikon tason

Vakavien kyberhyökkäysten määrä ja laajuus ovat kasvussa. Accenturen tuore tutkimus osoittaa, että jopa 73 prosenttia organisaatioista ympäri maailman ei kykene täysin suojaamaan yhtiön tärkeimpiä tietoja, omaisuutta tai prosesseja kyberuhkilta. Accenturen turvallisuusindeksin mukaan vain joka kolmannessa (34 %) organisaatiossa on tarvittavaa osaamista liiketoiminnan kriittisten alueiden seurantaan.

”Kyberturvallisuuden käännekohta on saavutettu. Vaikka organisaatiot ovat viime vuosina kehittäneet turvallisuusvalmiuksiaan, ne eivät ole pysyneet erittäin motivoituneiden ja taitavien hyökkääjien vauhdissa”, sanoo Yacine Zaitri, Accenturen Suomen tietoturvajohtaja. ”Organisaatioiden täytyy omaksua turvallisuuteen uusi lähestymistapa, joka suojaa niitä sisältä ja ulkoa, läpi koko liiketoiminnan arvoketjun. Tarvitaan entistä kattavampi määritelmä sille, mitä toimivalla kyberturvallisuudella tarkoitetaan.”

Accenturen turvallisuusindeksiä varten haastateltiin 2 000 turvallisuudesta vastaavaa johtajaa globaaleissa suuryrityksissä, joiden vuosittainen liikevaihto on vähintään miljardi Yhdysvaltain dollaria. Accenture analysoi tutkimuksen tulokset yhteistyössä Oxford Economicsin kanssa. Mukana oli 15 maata ja 12 toimialaa. Turvallisuusindeksiin arvioitiin organisaatioiden turvallisuuden tasoa ja investointien riittävyyttä sekä mitattiin organisaatioiden suhteellista kykyä suojautua kyberhyökkäyksiltä. Indeksi perustuu malliin, joka mittaa organisaation suoriutumista 33:lla kyberturvallisuuden osa-alueella. Indeksi auttaa määrittämään toimivan turvallisuuden mittarit ja vaadittavat toimenpiteet kyberturvallisuuden takaamiseksi.

Maakohtainen kyberturvallisuus heikkoa

  • Indeksissä analysoidut organisaatiot suoriutuivat keskimäärin erittäin hyvin yhdessätoista kaikista 33 analysoidusta kyberturvallisuuden alueesta. Vain 9 % organisaatioista saavutti hyvän tuloksen yli 25 tutkitussa alueessa.

  • Isossa-Britanniassa yritykset saivat hyvän tuloksen keskimäärin 44 prosentissa osa-alueista eli viidellätoista alueella 33:sta. Iso-Britannia oli kyberturvallisuudessa listan parhaimmistoa yhdessä Ranskan kanssa.

  • Iso-Britannian yhtiöt arvioitiin parhaiksi yhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa kriisitilanteissa (52 prosenttia yhtiöistä) sekä kyberhyökkäyksistä viestimisessä osana liiketoiminnan kehittämistä (55 %).

  • Espanja puolestaan arvioitiin heikoimmaksi indeksissä mukana olleista maista. Espanjalaisyritykset suoriutuivat hyvin vain seitsemässä (22 %) kyberturvallisuuden osa-alueessa.

  • Yhdysvallat oli tutkimuksessa mukana olevista maista viidenneksi paras kyberturvallisuudessa. Maassa sijaitsevat yhtiöt suoriutuivat hyvin keskimäärin kahdessatoista 33:sta kyberturvallisuuden osa-alueesta ja kohtuullisesti muissa osa-alueissa paitsi turvallisuuskeskeisen kulttuurin luomisessa sekä yhteistyössä kolmansien osapuolten kanssa kriisitilanteissa, joissa amerikkalaisyhtiöt sijoittuivat indeksissä toiseksi.

Yllättävää vaihtelua eri toimialojen välillä

  • Viestintäalan yrityksissä oli paras kyberturvallisuuden taso yhdessätoista kaikista tutkituista osa-alueista. Näitä olivat muun muassa yrityksen keskeisten tietojen ja toimintojen suojaaminen ja palauttaminen (49 %) sekä liiketoiminnan kannalta merkityksellisten uhkien valvonta (47 %).

  • Pankkialan organisaatiot saavuttivat parhaan tason kahdeksalla osa-alueella, joita olivat muun muassa uhka-analyysit (47 %) ja kolmannen osapuolen kyberturvallisuus laajennetussa liiketoimintaympäristössä (44 %).

  • Huipputeknologian yritykset arvioitiin parhaiksi seitsemällä osa-alueella, kuten kyky luoda turvallisuuskeskeinen kulttuuri (54 %) ja toipuminen kyberhyökkäyksistä (48 %).

  • Biotiedealan yhtiöt olivat toimialalistauksen hännillä 19 prosentin kokonaistuloksella. Organisaatiot ylsivät parhaalle kyberturvallisuuden tasolle keskimäärin vain kuudella osa-alueella 33:sta.

  • Biotiedealan yhtiöt pärjäsivät toimialavertailussa heikoimmin yhtä lukuun ottamatta kaikilla kyberturvallisuuden osa-alueilla. Heikkoja alueita olivat muun muassa organisaatioiden kyky taata sidosryhmien osallistuminen (12 %) sekä keskeisten tietojen ja toimintojen turvaamisen suunnittelu (13 %).

”Suomen kyberturvallisuustutkimuksen helmikuussa julkaistun raportin mukaan myös Suomella ja suomalaisilla organisaatiolla on vielä työsarkaa tärkeimpien tietojen, omaisuudet tai prosessien suojaamiseen kyberuhilta. Kokemuksiemme perusteella suomalaisten organisaatioiden tulisi ensi sijassa muodostaa kattava kokonaiskuva kyberturvallisuuden toimintamalleista ja -kulttuurista osana liiketoiminnan ja teknologian kehittämistä sekä tasapainottaa kyberturvallisuuteen kohdistuvat investoinnit ja resurssit kyberuhkien torjumiseen”, toteaa Zaitri.

Tietoja tutkimuksesta
Accenturen turvallisuusindeksiä varten haastateltiin 2 000 turvallisuudesta vastaavaa johtajaa globaaleissa suuryrityksissä, joiden vuosittainen liikevaihto on vähintään miljardi Yhdysvaltain dollaria. Accenture analysoi tutkimuksen tulokset yhteistyössä Oxford Economicsin kanssa. Mukana oli 12 toimialaa ja 15 maata: Alankomaat, Australia, Brasilia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Norja, Ranska, Saksa, Singapore, Yhdistyneet arabiemiraatit ja Yhdysvallat. Tutustu turvallisuusindeksiin: www.accenture.com/securityindex.

Lisätietoja:
Reeta Kaukiainen, Accenture, viestintä
Sähköposti: reeta.l.kaukiainen@accenture.com
Press office: 040 137 3954

Accenture
Accenture on johtava globaali strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita ja -ratkaisuja tarjoava yritys. Accenture auttaa asiakkaitaan tehostamaan liiketoimintaansa ja luomaan sidosryhmilleen kestävää arvoa vankan kokemuksensa, yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet kattavan osaamisensa sekä maailman laajimman toimitusverkostonsa avulla – yhdistämällä liiketoiminnan ja teknologian. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 394 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa ja kehittävät innovaatioita, joilla parannetaan tapaa, jolla maailma toimii ja elää. www.accenture.com.