NEWS RELEASE


Luovuus ja vuorovaikutustaidot keskeisiä tulevaisuuden työmarkkinoilla

Automaation vuoksi katoavien työpaikkojen osuus laskee, jos henkilöstön osaaminen on ajan tasalla


Accenture Strategy on julkaissut Maailman talousfoorumin kokouksessa Davosissa tulevaisuuden työelämätaitoja tarkastelevan tutkimuksen, jonka mukaan yritysjohto on keskeisessä roolissa työntekijöiden osaamisen ja työelämätaitojen kehittämisessä nopeasti muuttuvan digitaalisen työelämän tarpeita vastaaviksi. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että valtaosa työntekijöistä suhtautuu työpaikan digitaalisiin teknologioihin myönteisesti. Vaikka työntekijät uskovat automaation korvaavan ainakin osan nykyisistä töistä seuraavan viiden vuoden aikana, he näkevät muutoksen mahdollisuutena. Tutkimukseen osallistui 10 527 työntekijää kymmenestä eri maasta ympäri maailmaa.

Työpaikkoja katoaa automaation myötä, mutta Accenturen mukaan johtajuuden, kriittisen ajattelun, luovuuden ja tunneälyn sekä muiden vuorovaikutustaitojen kehittäminen auttaa tulevaisuuden työntekijöitä säilyttämään asemansa ja työpaikkansa. Tutkimuksessa käytetty mallinnus osoittaa, että automaation vuoksi katoamisvaarassa olevien työpaikkojen osuus laskee merkittävästi vuoteen 2025 mennessä, jos työntekijöiden tulevaisuudessa merkityksellisten taitojen omaksumisvauhti kaksinkertaistuu. Yhdysvalloissa katoavien työpaikkojen osuus laskisi 10 prosentista 4 prosenttiin, Isossa-Britanniassa 9 prosentista 6 prosenttiin ja Saksassa 15 prosentista 10 prosenttiin.

”Keskeisten vuorovaikutustaitojen kuten johtajuuden ja luovuuden arvo säilyy tulevaisuudessa korkeana. Kaikkea ei voi automatisoida, ja empatiaa on vaikea rakentaa robotiikkaan”, Accenturen liikkeenjohdon konsultti ja Osaamiset ja organisaatiot -yksikön johtaja Terhi Mäkelä kertoo. ”Tulevaisuudessa ihmisten osuus on edelleen tärkeä. Menestyvät organisaatiot ymmärtävät säilyttää tasapainon teknologian ja ihmisten välillä. Ne käyttävät teknologiaa ihmisten työn tukemiseen, eivät työpaikkojen hävittämiseen.”

Työntekijät suhtautuvat teknologian vaikutuksiin yllättävän optimistisesti

Accenturen tutkimuksen mukaan työntekijät ympäri maailman suhtautuvat positiivisesti digitaalisten teknologioiden vaikutuksiin työpaikalla – tutkimukseen vastanneista optimisteja digitalisaation suhteen oli jopa 84 prosenttia. 74 prosenttia vastaajista uskoo, että uudet teknologiat, kuten robotit, analytiikka ja tekoäly, tehostavat työntekoa. 73 prosenttia uskoo, että teknologiat auttavat heitä oppimaan uusia taitoja, ja 66 prosenttia vastaajista uskoo niiden parantavan  työn laatua.

Toisaalta 87 prosenttia vastaajista uskoo, että seuraavan viiden vuoden aikana ainakin osa heidän työstään on korvattu automaatiolla. Näin uskoo 93 prosenttia milleniaaleista ja 79 prosenttia niin kutsutuista suurista ikäluokista. 80 prosenttia automaatioon uskovista ajattelee, että se tarjoaa jatkossa enemmän mahdollisuuksia kuin haasteita työelämään. Accenturen aiempi tutkimus osoittaakin, että tekoäly yksin pystyy jopa kaksinkertaistamaan vuosittaisen talouskasvun ja nostamaan työn tuottavuutta 40 prosentilla vuoteen 2035 mennessä.

”Menestyvissä yrityksissä ihmiset ovat optimistisia ja ymmärtävät uusien kykyjen oppimisen tärkeyden”, Mäkelä korostaa. ”Emme vielä tiedä, mitä tulevaisuuden työt ovat. Siksi tärkeintä on kyky ja halu oppia uutta. Esimerkiksi nykyiset teknisen alan tutkinnot vanhentuvat noin viidessä vuodessa, joten oikeanlainen asenne ja elämäntapa jatkuvaan uuden omaksumiseen ja oppimiseen on ensiarvoisen tärkeää. Tulevaisuuden työntekijät tekevät montaa erilaista työtä uransa aikana, ja uusien tietojen ja taitojen omaksuminen on läsnä kaiken aikaa.”

Accenture Strategy laati tutkimuksen perusteella kolme suositusta tulevaisuuden johtajille:

  • Kiihdytä uusien taitojen oppimista:

Tue sekä teknisten että vuorovaikutustaitojen kehittämistä ja panosta luovuuteen. Jopa 85 prosenttia työntekijöistä on seuraavan puolen vuoden aikana valmis opiskelemaan uusia taitoja vapaa-ajallaan. Skaalaa ja laajenna uuden oppimista digitaalisten teknologioiden avulla. Esimerkiksi älylasit voivat tarjota ohjeita ja neuvoja työntekijöille samalla kun he hoitavat tehtäviään, ja älykäs ohjelmisto osaa räätälöidä koulutuksen jokaisen työntekijän tarpeiden mukaisesti.

  • Määritä työnkuvat uudelleen:

Luokaa yhdessä uusia keikkaluontoisia työtehtäviä, jotka vastaavat työntekijöiden tarpeeseen tehdä vaihtelevaa ja joustavaa työtä. Kehitä alustoja, joiden avulla voit tarjota tukea ja resursseja työntekijöille ja luoda yhteisön, joka auttaa sitouttamaan työntekijät yritykseen.

  • Tue osaajien kehittymistä alusta lähtien:
    Puutu alan osaajapulaan kehittämällä laajoja, pitkäkestoisia ratkaisuja. Osallistu esimerkiksi koulutussektorin yhteistyöhankkeisiin, joiden tavoitteena on synnyttää alalle tarvittavaa osaamista.

Tietoja tutkimuksesta

Accenturen Harnessing Revolution: Creating the Future Workforce -tutkimus toteutettiin verkkokyselynä marras–joulukuussa 2016 Brasiliassa, Intiassa, Isossa-Britanniassa, Italiassa, Itävallassa, Japanissa, Ranskassa, Saksassa, Turkissa ja Yhdysvalloissa, ja siihen vastasi 10 527 työntekijää eri organisaatiotasoilta ja ikäryhmistä. Tutkimus tehtiin marras–joulukuussa 2016. Tutkimusta varten Accenture yhdisti kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä ja analysoi, miten yritysjohto voi tukea tulevaisuuden työvoiman kehittymistä. Tutkimus perustui kyselytutkimukseen, ekonometriseen mallinnukseen ja indeksiin, joita tuki laaja kysely- ja haastatteluaineisto maailman johtavilta asiantuntijoilta yliopistoista, startupeista, suuryrityksistä ja valtionhallinnosta.

Lue tiedote kokonaisuudessaan englanniksi täältä


Lisätietoja:

Reeta Kaukiainen, Accenture, viestintä
Press office: 040 137 3954

Accenture

Accenture on johtava globaali strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita ja -ratkaisuja tarjoava yritys. Accenture auttaa asiakkaitaan tehostamaan liiketoimintaansa ja luomaan sidosryhmilleen kestävää arvoa vankan kokemuksensa, yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet kattavan osaamisensa sekä maailman laajimman toimitusverkostonsa avulla – yhdistämällä liiketoiminnan ja teknologian. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 384 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa ja kehittävät innovaatioita, joilla parannetaan tapaa, jolla maailma toimii ja elää. www.accenture.com