Accenturen tuoreen vakuutusalan tutkimusraportin mukaan vakuutusyhtiöt eivät osaa tai ymmärrä todentaa käyttämänsä datan virheettömyyttä ja luotettavuutta riittävän hyvin, vaikka käytetyn informaation merkitys vakuutusyhtiöiden liiketoiminnassa ja esimerkiksi erilaisten tekoälyratkaisujen taustalla kasvaa jatkuvasti.

Technology Vision for Insurance 2018 -raportti perustuu vakuutusalan suunnannäyttäjien ja asiantuntijoiden analyysiin, teknologia- ja toimiala-asiantuntijoiden haastatteluihin sekä kyselyyn, johon vastasi yli 600 vakuutusalan johtajaa 25 maasta.

Tutkimuksen mukaan vain 26 prosenttia vakuutusyhtiöistä todentaa dataansa jossain määrin ja 19 prosenttia yrittää varmistaa datan virheettömyyden, mutta on lopputuloksesta epävarma. Samalla kuitenkin jopa 82 prosenttia vastaajista uskoo, että heidän yhtiönsä on tuotettava innovaatioita yhä nopeammin säilyttääkseen kilpailukykynsä, mikä puolestaan raportin mukaan edellyttää todennäköisesti uusien datalähteiden hyödyntämistä. ”Suomessa vakuutusyhtiöiden kehittyviä datalähteitä ovat etenkin erilaiset anturit, älypuhelimet, reaaliaikainen tulorekisteri ja terveystiedot”, kertoo Jori Johansson, Accenturen vakuutusalan johtaja Pohjoismaissa.

Vakuutusyhtiöt luottavat yhä enemmän dataan, etenkin uusien liiketoimintamallien osalta, minkä vuoksi niiden täytyy tunnistaa keinot, joilla virheellinen tai puutteellinen informaatio havaitaan, ja tilanteet, joissa dataa tai datalähteitä voidaan manipuloida omaa hyötyä tavoitellen. 34 prosenttia tutkimukseen osallistuneista vakuutusyhtiöistä kertoi joutuneensa esimerkiksi väärennettyihin sensori- tai sijaintitietoihin liittyvien huijausten kohteeksi. Edelleen 32 prosenttia vastaajista arvioi, että on todennäköisesti joutunut huijauksen kohteeksi, mutta ei tunnistanut sitä.

”Suomessakin vakuutusala on suuressa muutoksessa, ja vakuutusyhtiöillä on paineita uudistaa liiketoimintansa. Uusien teknologioiden tuottama asiakasdatan tulva tarjoaa yhtiöille mahdollisuuden kehittää uudenlaisia älykkäitä, tilanteeseen mukautuvia, ja vakuutusasiakkaita auttavia palveluita”, toteaa Johansson ja jatkaa: ”Vakuutusyhtiöiden on kuitenkin harkittava tarkoin, miten he varmistavat datan luotettavuuden. Yhtiöiden täytyy ottaa huomioon datan käyttöön liittyvät tietoturva- ja eettiset kysymykset, minkä lisäksi niiden täytyy kyetä luokittelemaan dataa varmistaakseen, että päätösten tukena käytettävä data on virheetöntä. Datan manipulointiin liittyvät huijausyritykset tulevat todennäköisesti yleistymään tulevaisuudessa myös Suomessa. Vakuutusyhtiöillä on nyt mahdollisuus parantaa asiakkaidensa luottamusta, kannustaa heitä jakamaan tietojaan ja osoittaa, että asiakkaiden tietoja käytetään vastuullisesti.”

Tekoäly vaatii luotettavaa dataa

Accenturen raportissa esitellään viisi trendiä, jotka voivat saada aikaan vakuutusalan seuraavan toimialamurroksen aallon, ja tarkastellaan, miten teknologinen muutos uudistaa alaa tulevan vuosikymmenen aikana. Yksi trendeistä on ”Data Veracity” (Datan oikeellisuus ja luottamus) ja toinen ”Citizen AI” (Tekoäly hyödyttämään yrityksiä ja yhteiskuntaa), joka korostaa tekoälyn nopean kehityksen ja käyttöönoton vaativan vakuutusyhtiöiltä ja muilta aloilta tekoälyn ”kasvattamista” vastuulliseksi toimijaksi.

”Jotta tekoälyjärjestelmät voisivat tehdä tärkeitä liiketoimintapäätöksiä itsenäisesti, täytyy järjestelmien tukea reaaliaikaista informaatiota, esimerkiksi Datalake-ratkaisujen avulla, ja perustana olevan datan tulee olla kunnolla todennettu”, Johansson muistuttaa. Tämä on raportin mukaan erityisen tärkeää, kun 77 prosenttia tutkimukseen osallistuneesta vakuutusalan johtajasta tunnustaa tekoälyn kehittyvän nopeammin kuin heidän yrityksensä ehtii ottaa tekoälyteknologiaa käyttöönsä.

Raportissa esitetään ratkaisuksi, että vakuutusyhtiöt perustaisivat oman yksikön datan virheettömyyden ja luotettavuuden varmistamiseen. Yksikkö voisi hyödyntää yhtiöiden data- ja kyberturvaosaamista datan oikeellisuuden luokitteluun ja datan toimitusketjujen riskien tunnistamiseen. Lisäksi se voisi määrittää hyväksyttävien riskien rajat liiketoimintaprioriteettien ja automatisoidun päätöksenteon vaikutusten pohjalta.

”Data on aina ollut vakuutusalan elinehto, sillä se auttaa alan yhtiöitä tekemään parempia päätöksiä asiakaskohtaamisiin, riskeihin, hinnoitteluun ja muuhun toimintaan liittyen”, Johansson korostaa. ”Virheettömästä, reaaliaikaisesta datasta voisi olla valtavasti hyötyä myös kuluttajille – data voi auttaa kuluttajia vähentämään altistumista riskeille, välttämään vahinkotapahtumat ja ennakoimaan tulevat, eri elämäntilanteisiin liittyvät vakuutustarpeet. Kaikista mahdollisuuksista huolimatta dataan liittyy kuitenkin myös riskejä, mikäli vakuutusyhtiöt eivät varmista datan oikeellisuutta kunnolla. Vakuutusyhtiöiden onkin nyt korkea aika laittaa datan hallintaan ja käyttöön liittyvät käytännöt kuntoon ja varmistaa dataan liittyvä osaaminen, jotta ne eivät muodostu liiketoiminnan kehittämisen esteeksi.”

Tietoa tutkimuksesta

Insurance Technology Vision 2018 -tutkimusraportti perustuu Accenture Labsin ja Accenture Researchin jokavuotiseen Technology Vision -raporttiin. Vuoden 2018 raporttia varten näkemyksiä kerättiin erityiseltä Technology Advisory Boardilta, johon kuului yli kaksikymmentä julkisen ja yksityisen sektorin, korkeakoulujen, pääomasijoitusyhtiöiden ja yritysmaailman asiantuntijaa. Lisäksi Technology Vision -tiimi haastatteli teknologia- ja muiden alojen asiantuntijoita sekä lähes 100 Accenturen liiketoimintajohtajaa. Samanaikaisesti Accenture Research toteutti globaalin kyselytutkimuksen, johon osallistui yli 6 300 yritys- ja tietohallintojohtajaa 25 maasta ja 18 eri toimialalta. Tutkimuksessa selvitettiin asenteita ja edellytyksiä uusien teknologioiden käyttöönoton ja teknologiainvestointien suhteen.

Vakuutustoimialaraportti pohjautuu vastauksiin 623 vastaajalta, jotka työskentelevät vakuutusyhtiöissä 25 maassa Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Tutkimuksessa selvitettiin asenteita ja edellytyksiä uusien teknologioiden käyttöönoton ja teknologiainvestointien suhteen. Vastaajista suurin osa edusti ylintä johtoa ja muutamat keskijohtoa yhtiöissä, joiden vuosittainen liikevaihto oli vähintään 500 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja monissa yli 6 miljardia dollaria.

Lisätietoja:

Camilla Lindfors
Accenture, viestintä
(040) 137 3954
camilla.lindfors@accenture.com

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter