NEWS RELEASE


Pankit tutkivat lohkoketjuteknologian mahdollisuuksia maksusuorituksissa

Sisäinen vastarinta pankeissa hidastaa lohkoketjun käyttöönottoa.


Euroopan ja Pohjois-Amerikan johtavat pankit ovat jo pitkällä lohkoketjuteknologian mahdollisuuksien kartoittamisessa. Yhdeksän kymmenestä pankkialan ammattilaisesta kertoo yhtiönsä perehtyvän parhaillaan lohkoketjuteknologian hyödyntämiseen maksusuorituksissa. Lohkoketjuhankkeiden tarkoitus on vähentää kuluja, nopeuttaa maksuja, vähentää virheitä sekä mahdollistaa uusia tulovirtoja. Tiedot käyvät ilmi Accenturen Blockchain Technology: How banks are building a real-time global payment network -tutkimuksesta.

Tutkimukseen osallistuneista pankeista 30 prosenttia on pitkällä lohkoketjuteknologian käyttöönotossa maksusuorituksissa. 17 prosenttia johtajista kertoo, että heidän pankkinsa ovat ”mullistuksen aallonharjalla”, ja 13 prosenttia on ”ottamassa teknologiaa käyttöön”. 70 prosenttia pankeista on vielä käyttöönoton varhaisessa vaiheessa: 30 prosenttia on mukana alustavissa kokeiluissa muiden yritysten kanssa, 27 prosenttia on laatimassa strategiaa, ja 13 prosenttia on vasta tutustumassa lohkoketjuteknologiaan.

”Maiden rajat ylittävät maksut ovat erittäin soveltuvia lohkoketjua ja hajautettuja tilikirjoja hyödyntäviä innovaatioita ajatellen”, kertoo Jukka Myllyaho, Accenturen pääomamarkkinoihin erikoistunut konsultti. ”Teknologia voisi ratkaista tehottomuuksia ja hidasteita, jotka ovat tehneet rahan siirroista ympäri maailmaa kallista ja aikaa vievää. Lohkoketju on osoittanut skaalautuvuutensa tällaisen infrastruktuurin tarpeisiin. Maksusuoritukset voisivatkin toimia yhtenä ensimmäisistä testauskohteista lohkoketjun käyttöönotolle yrityksissä.”


Lohkoketjuun uskotaan mutta sisäinen vastarinta jarruttelee

Tutkimustuloksista käy ilmi, että yleisin lohkoketjun käyttötapa ovat pankkien sisäiset maiden rajat ylittävät transaktiot, joita 44 prosenttia vastaajista piti ykkösprioriteettina. Muita tärkeitä käyttökohteita olivat maiden rajat ylittävät rahalähetykset, yritysmaksut ja pankkien väliset maiden rajat ylittävät siirrot. Monet pankinjohtajat uskovat, että lohkoketjuteknologia auttaa pienentämään hallinnollisia kuluja, nopeuttamaan suorituksia ja vähentämään virheitä sekä tarjoaa uusia tulovirtoja innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kautta.

Puolet haastatelluista johtajista kertoi tiedostavansa lohkoketjuteknologian integrointiin ja käyttöönottoon liittyvät haasteet. Haasteet liittyvät suurimmilta osin sääntelyyn (63 prosenttia) ja sisäiseen valvontaan (56 prosenttia) kytkeytyviin huolenaiheisiin, jotka ovat aiheuttaneet sisäistä vastustusta lohkoketjuteknologialle. Lähes kolmannes vastanneista mainitsi myös turvallisuuden käyttöönottoa hidastavana tekijänä.

”Lohkoketjuteknologian hyödyt eivät vielä tarpeeksi selviä monille johtajille, ja ylimmillä päätöksentekijöillä ei ole teknologiasta riittävästi tietoja”, sanoo Myllyaho. ”Pankkityöntekijät ja -johtajat pitäisikin saada perehdytettyä aiheeseen mahdollisimman pian. Lohkoketjun laajamittainen menestys maksuliikenteessä riippuu kuitenkin alalla tehtävästä yhteistyöstä, jonka avulla voidaan luoda liiketoiminnan prosesseja ja standardeja sekä toimintaa tukevia verkostoja, joihin kuuluvat sekä pankit että muut alan toimijat. Suomesta Nordea ja OP ovat mukana R3-konsortiossa, joka tutkii ja edistää lohkoketjun hyödyntämistä finanssitoimialalla. Lisäksi useat muut suomalaiset toimijat tutkivat lohkoketjun soveltamista.


Mikä lohkoketju?

Lohkoketjuteknologia on tapa tuottaa ja ylläpitää tietokantaa hajautetusti. Lohkoketjussa jokainen tieto(lohko) on sidoksissa edelliseen tietoon luoden yhdessä tietokannan. Mm. kryptovaluutta Bitcoin perustuu lohkoketjuteknologiaan.


Tietoja tutkimuksesta

Tutkimusta varten haastateltiin 32 liikepankkitoiminnan ammattilaista paikallisesti ja kansainvälisesti toimivista pankeista Euroopassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Haastateltavien joukossa oli johtajia 11:stä Pohjois-Amerikan ja Euroopan 20 johtavasta pankista sekä kolme viidestä suurimmasta organisaatiosta kullakin maantieteellisellä alueella. Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla, joissa kyselyyn osallistujilta kysyttiin lohkoketjuteknologian ja hajautettujen tilikirjojen teknologian potentiaalista maksuliiketoiminnan uudistamisessa.


Lue alkuperäinen englanninkielinen tiedote.


Lisätietoja:

Reeta Kaukiainen, Accenture, viestintä
Press office: 040 137 3954

Accenture

Accenture on johtava globaali strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita ja -ratkaisuja tarjoava yritys. Accenture auttaa asiakkaitaan tehostamaan liiketoimintaansa ja luomaan sidosryhmilleen kestävää arvoa vankan kokemuksensa, yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet kattavan osaamisensa sekä maailman laajimman toimitusverkostonsa avulla – yhdistämällä liiketoiminnan ja teknologian. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 384 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa ja kehittävät innovaatioita, joilla parannetaan tapaa, jolla maailma toimii ja elää. www.accenture.com