NEWS RELEASE


Mainossuodattimet uhkaavat digitaalista mainontaa

Jatkuvasti kehittyvää mainonnanestoteknologiaa vastaan voi taistella vain tekemällä mainoksista kiinnostavampia.

Overview

Tiedote 23.5.2016Mainossuodattimien yleistyminen on uhka digimainonnan tulevaisuudelle. Jo 61 prosenttia kuluttajista tuntee mainosten esto-ohjelmat ja neljä kymmenestä kuluttajasta voisi maksaa päästäkseen eroon häiritsevästä mainonnasta. Jatkuvasti kehittyvää mainonnanestoteknologiaa vastaan voi taistella vain tekemällä mainoksista kiinnostavampia. Tulokset käyvät ilmi Accenturen tuoreesta tutkimuksesta, johon osallistui 28 000 kuluttajaa 28 maasta.

Mainosten esto-ohjelmat ovat teknologian tarjoamia välineitä mainossisällön automaattiseen poistamiseen tai muuttamiseen verkossa. Esto-ohjelmien avulla television, älypuhelimen, tablettitietokoneen ja tietokoneen käyttäjät voivat ladata videotiedostoja nopeammin, katsella siistimmältä näyttäviä verkkosivuja, vähentää verkon kuormitusta sekä parantaa yksityisyyttään torjumalla videomainonta-alustojen seuranta- ja profilointijärjestelmät.

”Mainossuodattimet ovat verrattain uusi uhka digitaalisille mainosmarkkinoille”, sanoo Jussi Järvinen, Accenture viestintä- ja mediateknologialiiketoiminta-alueen johtava konsultti. ”Kuluttajat ovat entistä valmiimpia maksamaan esto-ohjelmista, koska suuri osa mainonnasta on huonosti kohdennettua. Nykyisessä yksilöidyn sisällön maailmassa turhan mainoksen katsominen vie arvokasta ruutuaikaa. Kun suodatusvaihtoehdot yleistyvät, epäolennaista mainontaa sisältävää sisältöä ryhdytään välttämään kokonaan.”

Nuoret kuluttajat edelläkävijöitä
Tutkimuksen mukaan nuoret kuluttajat ovat erityisen tietoisia mainosten esto-ohjelmista. Yli kaksi kolmasosaa (69 prosenttia) 18–24-vuotiaista vastaajista ja lähes yhtä moni (66 prosenttia) 25–34-vuotiaista sanoo tuntevansa mainokset keskeyttäviä teknologioita.

Tietoisuus mainonnanestotavoista on yleisempää kasvavilla kuin kehittyneillä markkinoilla. 65 prosenttia vastaajista kehittyvillä markkina-alueilla kertoi olevansa tietoisia mainosten esto-ohjelmista, kun kehittyneillä markkina-alueilla ohjelmat tuntee 58 prosenttia kuluttajista. Teknologiat tunnetaan erityisen hyvin Meksikossa, missä 82 prosenttia kuluttajista tietää mainossuodattimista, kun taas Isossa-Britanniassa vastaava luku on 55 prosenttia.

Alueellisesti mainosten estämisestä tiedetään erityisen hyvin Latinalaisessa Amerikassa (78 prosenttia) ja Lähi-idässä (69 prosenttia). Kuluttajat kasvavilla markkinoilla ovat myös selvästi valmiimpia (47 prosenttia) maksamaan mainosten poistosta kuin kehittyneillä markkinoilla (34 prosenttia).

Ratkaisuna laadukkaampi ja kohdennetumpi mainonta
”Mainonnan ei ole mitään järkeä seurata piratismia vastaan taistelevan musiikkiteollisuuden jalanjäljissä”, Järvinen toteaa. ”On turhaa keskittyä kiertämään kehittyviä mainostenestoteknologioita ja yrittää pakottaa yleisö katsomaan mainoksia. Alan on tehtävä mainoksista vähemmän häiritseviä tarjoamalla kohdistettua, relevanttia ja viihdyttävää mainontaa luovalla, kuluttajan arvostamalla tyylillä.”

Digitaalisen mainonnan tuottajien kannattaakin investoida käyttäjäkokemuksen ja käyttöliittymien parantamiseen, tuotantostudioihin sekä jälkituotantoa tukeviin resursseihin ja tiloihin. Kun digiyritysten käytössä on laaja valikoima operatiivisia teknologioita ja analytiikkaa, ne voivat tarjota asiakkailleen lisäarvoa tuottavaa luovaa otetta sekä laajempia mukautettuja palveluja.

Tietoja tutkimuksesta

Accenturen verkkokysely toteutettiin loka- ja marraskuussa 2015 ja siihen osallistui 28 000 kuluttajaa Alankomaista, Australiasta, Brasiliasta, Espanjasta, Etelä-Afrikasta, Etelä-Koreasta, Filippiineiltä, Indonesiasta, Intiasta, Isosta-Britanniasta, Italiasta, Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Meksikosta, Puolasta, Ranskasta, Romaniasta, Ruotsista, Saksasta, Saudi-Arabiasta, Slovakiasta, Tšekistä, Turkista, Unkarista, Venäjältä, Yhdistyneistä Arabiemiraateista ja Yhdysvalloista. Vastaajat edustivat jokaisessa maassa kaikkia ikäryhmiä 14 ikävuodesta ylöspäin. Tutkimus ja siihen liittyvä datamallinnus kuvaavat kuluttajien näkemyksiä digitaalisista laitteista, sisällöistä ja palveluista, ostokäyttäytymisestä, palveluntarjoajiin kohdistuvasta luottamuksesta ja valinnoista sekä verkkoon liittyvistä elämäntavoista tulevaisuudessa.

Lue myös alkuperäinen englanninkielinen tiedote.

Lisätietoja:
Reeta Kaukiainen, Accenture, viestintä
Sähköposti: reeta.l.kaukiainen@accenture.com
Press office: 040 137 3954

Accenture

Accenture on johtava globaali strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita ja -ratkaisuja tarjoava yritys. Accenture auttaa asiakkaitaan tehostamaan liiketoimintaansa ja luomaan sidosryhmilleen kestävää arvoa vankan kokemuksensa, yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet kattavan osaamisensa sekä maailman laajimman toimitusverkostonsa avulla – yhdistämällä liiketoiminnan ja teknologian. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 373 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa ja kehittävät innovaatioita, joilla parannetaan tapaa, jolla maailma toimii ja elää. www.accenture.com.