NEWS RELEASE


Uusi digitaalinen ratkaisu parantaa kroonisten sydän- ja verisuonitautien hoitotuloksia ja alentaa hoitokustannuksia

Ratkaisu on kehitetty yhteistyössä Tampereen Sydänsairaalan ja Tukholman Karoliinisen instituutin kanssa

Overview

Tiedote 2.2.2016 – Accenture ja Boston Scientific Corporation ovat kehittäneet sairaaloille pilvipohjaisen digitaalisen ratkaisun, joka on suunniteltu parantamaan kroonista sydän- tai verisuonitautia sairastavien potilaiden hoitotuloksia ja vähentämään hoidon kustannuksia. ADVANTICS™ Care Pathway Transformation -ratkaisu mahdollistaa ennakoivamman, potilasdataa ja -aineistoja hyödyntävän päätöksenteon ja parantaa siten potilaiden hoitoa koko hoitopolulla: niin sairaalassa, kotiutuksen jälkeen kuin kotihoidon osalta.

Care Pathway Transformation -ratkaisu hyödyntää Accenturen analytiikka-alustaa, joka tarjoaa analysoitua tietoa hoitopolun eri vaiheista ja sydän- tai verisuonitautipotilaiden terveystilastoissa ilmenevistä säännönmukaisuuksista ja antaa näiden perusteella suosituksia potilaiden hoidon koordinoinnin tehostamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Ratkaisun kolme osa-aluetta ovat seuraavat:

  • Hoitopolun analytiikka: potilaan eteneminen sairaalajärjestelmässä vaiheesta toiseen, kunkin vaiheen kesto ja tehokkaamman järjestelmän potilaalle tuomien hyötyjen analysointi

  • Hoidon hallinta: potilaan diagnosointi, hoito ja paranemisen seuranta (kuka seuraa, kuinka usein) sekä potilaan elintoimintojen ja riskien jatkuva analysointi

  • Vuorovaikutus potilaan kanssa: potilasviestinnän määrän ja laadun sekä potilaan tiedonsaannin seuranta sairaalahoidon aikana ja kotiinpaluun jälkeen.

Ratkaisu on kehitetty sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoitoon, mutta yhtiöt suunnittelevat hyödyntävänsä sitä myös muiden sairauksien hoidossa.

Ratkaisu kehitettiin yhteistyössä Tampereella sijaitsevan Taysin Sydänsairaalan ja Tukholman Karoliinisen instituutin kanssa. Accenture ja Boston Scientific analysoivat kummassakin sairaalassa sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidon nykytilan ja kartoittivat parannuskohteita. Sydämen vajaatoiminta on hoidoltaan yksi kalleimmista sairauksista. Euroopassa sen osuus terveydenhuollon kustannuksista on noin kaksi prosenttia ja sairaalassaoloaika keskimäärin 11 päivää.1

”Yhteistyö Boston Scientificin ja Accenturen kanssa auttoi meitä tunnistamaan merkittäviä mahdollisuuksia tehostaa palveluntarjoajien keskinäistä yhteistyötä sekä parantaa potilastyytyväisyyttä ja hoidon laatua sairaalassamme”, kertoo Tays Sydänsairaalan toimitusjohtaja ja johtava ylilääkäri Kari Niemelä. ”Havaitsimme esimerkiksi, että 25 prosenttia sydämen vajaatoimintaan liittyvistä sairaalahoitoon palaamisista olisi vältettävissä, joten hoidon paremmalle koordinoinnille on todellinen tarve. Uudenaikaiset teknologiset ratkaisut ja prosessit voivat myös pienentää kokonaiskustannuksia.”

”Boston Scientificin ja Accenturen kehittämä digitaalinen järjestelmä auttaa palveluntarjoajia yhdenmukaistamaan hoitokäytäntöjä, lyhentämään sairaalassaoloaikoja ja vähentämään sairaalaan palaamisten määrää”, sanoo Boston Scientificin toimitusjohtaja Mike Mahoney. ”Care Pathway Transformation -järjestelmä on suunniteltu tukemaan terveydenhuollon ammattilaisia potilastyössä tarjoamalla heille tietoa päätöksenteon tueksi ja parantamaan näin hoitotuloksia sekä alentamaan terveydenhuollon kustannuksia. Vastaamme yhdessä alan akuuttiin tarpeeseen kehittämällä ratkaisuja eräisiin kalleimmista kroonisista sairauksista.”

Marko Rauhala, Accenturen Suomen terveydenhuoltoalasta vastaava johtaja, kertoo: ”Sosioekonomiset muutokset ohjaavat markkinaa tarjoamaan hoitoa, joka tuottaa arvoa potilaalle, ja uudet terveysdataa hyödyntävät järjestelmät mahdollistavat laadukkaiden terveydenhuollon palveluiden tuottamisen kustannustehokkaasti. Tekemällä yhteistyötä Boston Scientificin kanssa voimme tuoda markkinoille digitaalisia työkaluja ja analytiikkaa päätöksenteon tukena hyödyntäviä ratkaisuja, jotka auttavat parantamaan hoitotuloksia ja säästämään hoidon kustannuksissa.”

Boston Scientific ja Accenture tuovat Care Pathway Transformation -ratkaisun saataville aluksi sairaaloihin Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa. Pilottihankkeet kaikkialla Euroopassa ja Yhdysvalloissa käynnistyvät lähiaikoina.

1 Frieder Braunschweig, Martin R. Cowie, Angelo Auricchio. “What are the costs of heart failure?”
Europace May 2011, 13 (suppl 2) ii13-ii17; DOI: 10.1093/europace/eur081

Lue alkuperäinen englanninkielinen tiedote.

Lisätietoja:
Tom Keppeler
Boston Scientific Corporation, Media Relations
thomas.keppeler@bsci.com
+1-508-683-6585 (office)

Cam Granstra
Accenture Global, Media/Industry Analyst Relations
cameria.l.granstra@accenture.com
+1-312-693-5992 (office)

Reeta Kaukiainen
Accenture Suomi, viestintä
reeta.l.kaukiainen@accenture.com
040 137 3954 (press office)

Accenture

Accenture on johtava globaali strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita ja -ratkaisuja tarjoava yritys. Accenture auttaa asiakkaitaan tehostamaan liiketoimintaansa ja luomaan sidosryhmilleen kestävää arvoa vankan kokemuksensa, yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet kattavan osaamisensa sekä maailman laajimman toimitusverkostonsa avulla – yhdistämällä liiketoiminnan ja teknologian. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 373 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa ja kehittävät innovaatioita, joilla parannetaan tapaa, jolla maailma toimii ja elää. www.accenture.com.

Boston Scientific
Boston Scientific muuttaa ihmisten elämää kehittämällä innovatiivisia lääketieteellisiä ratkaisuja, jotka edistävät potilaiden terveyttä ympäri maailmaa. Boston Scientific on globaalisti johtava lääketieteellisen teknologian yhtiö, joka yli 35 vuoden ajan on edistänyt biotieteitä tarjoamalla laajan valikoiman laadukkaita ratkaisuja, jotka vastaavat potilaiden täyttymättömiin tarpeisiin ja alentavat terveydenhoidon kustannuksia. Lisätietoja: www.bostonscientific.com.