Uudet tulokkaat muuttavat energia-alan kilpailukentän

Älyverkot sähköyhtiöiden kilpailukyvyn kannalta tärkeä investointikohde

Overview

Sähköyhtiöiden johtajista yli kaksi kolmasosaa uskoo, että älyverkot ja älymittarihankkeet parantavat tulevaisuudessa asiakaspalvelua, luotettavuutta ja sähkökatkoksiin reagoimisen korjausnopeutta enemmän kuin aiemmin on arvioitu. Tämä ilmenee Accenturen Digitally Enabled Grid -tutkimuksesta, johon haastateltiin 54:ää globaalin sähköyhtiön johtajaa 13 maassa.

Tutkimukseen osallistuneista johtajista suurin osa, 85 prosenttia, uskoo alan kilpailuympäristön muuttuvan seuraavien viiden vuoden aikana. Perinteisten sähköyhtiöiden suurimpina haastajina nähdään uudet tulokkaat, jotka tarjoavat palveluja energiatehokkuuden ja kysyntäjouston osa-alueilla sekä datapalveluissa ja hajautetussa sähköntuotannossa. Tutkimuksesta ilmeni myös, että 98 prosenttia tutkimukseen osallistuneista sähköyhtiöistä piti älyverkkoa luonnollisena laajennuksena nykyisten sähköverkkojen päivityksiin. Tämä osoittaa, että älyverkkoteknologiat ovat olennainen osa yhtiöiden investointistrategioita.

”Sähköyhtiöiden investoinnit älyverkkoinfrastruktuuriin ja -teknologiaan mahdollistavat energian turvallisen ja edullisen toimituksen kuluttajille myös uusissa käyttökohteissa kuten sähköautoissa, hajautetussa aurinkoenergiassa ja mikroverkoissa”, kertoo Olli-Pekka Lumijärvi, Accenturen energiatoimialan johtaja Suomessa. ”Tutkimuksemme osoittaa, että sähköyhtiöiden johtajat odottavat älyverkkoratkaisujen laskevan sähköverkkojen ylläpito- ja päivityskustannuksia ja parantavan verkon luotettavuutta sekä mahdollistavan uusien teknologioiden tuen.”

Lähes kaksi kolmasosaa (60 prosenttia) johtajista mainitsi yrityksensä tärkeimmäksi lähivuosien älyverkkoinvestoinniksi analytiikkaratkaisut.

Älyverkkojen potentiaalin kokonaisvaltainen hyödyntäminen vaatii kuitenkin näkymän yrityksen kaikkiin järjestelmiin ja dataan.Tämä on mahdollista, kun perinteiset tietojärjestelmät yhdistetään verkonhallintaan liittyviin käyttöteknologioihin. Tietotekniikan ja käyttöteknologian yhdistäminen on välttämätön osa aiempaa monimutkaisempien ja tietointensiivisempien voimalaitosten onnistunutta johtamista. Kuitenkin Accenturen tutkimuksen mukaan suurimmalla osalla sähköyhtiöistä ei ole tähän tarvittavaa osaamista.

Tutkimuksen mukaan seuraavien viiden vuoden aikana sähköyhtiöiden kilpailijoiden joukossa on yhä enemmän yhtiöitä, jotka keskittyvät muun muassa tietopohjaisiin palveluihin, hajautettuun tuotantoon sekä erilaisiin älypalveluihin.

Sähköyhtiöiden johtajilla on ristiriitainen näkemys siitä, miten uudet teknologiat vaikuttavat liiketoiminnan kehitykseen. Vastaajista 43 prosenttia uskoo, että hajautettu tuotanto luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun taas toiset 43 prosenttia uskoo, että se vaikuttaa kielteisesti liikevaihtoon. Toisaalta 14 prosenttia vastaajista ei usko hajautetulla tuotannolla olevan liiketoimintaan mitään vaikutusta suuntaan tai toiseen.

”Sähköyhtiöt joutuvat joko hyväksymään uusien teknologioiden tuomat muutokset tai yrittämään hallita niiden aiheuttamia vaikutuksia lainsäädännön ja säädösten kautta”, Lumijärvi jatkaa. ”Johtavat sähköyhtiöt hyödyntävät älyverkkoteknologioita liiketoimintamalliensa kehitystyössä ja kanavoivat niiden tuomat edut liiketoimintamahdollisuuksiksi.”

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote löytyy täältä.

Tutkimus

Accenturen Digitally Enabled Grid -tutkimuksessa haastateltiin 54:ää sähköyhtiön johtajaa 13 maassa. Haastatellut johtajat olivat mukana yhtiöidensä älyverkkoihin liittyvissä päätöksentekoprosesseissa. Vastaajista yli puolet (55 prosenttia) oli Yhdysvalloista ja Kanadasta, 33 prosenttia Euroopasta (Alankomaista, Espanjasta, Iso-Britanniasta, Italiasta, Ranskasta ja Saksasta), kuusi prosenttia Brasiliasta ja Argentiinasta sekä kuusi prosenttia Australiasta, Japanista ja Singaporesta. Lähes kolme neljäsosaa (70 prosenttia) vastaajista edusti sekä sähköntuotannosta että -jakelusta vastaavia yhtiöitä. Haastattelut toteutti puhelimitse markkinointitutkimusyhtiö Kadence huhti-syyskuun 2013 aikana.

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 275 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2013 päättyneenä tilivuotena 28,6 miljardia dollaria www.accenture.com.