Kankeat tuotantomallit globaalien teknologia- ja teollisten yritysten kasvun esteenä

Valmistavan teollisuuden kilpailutekijöiksi nousevat joustavammat ja globaalisti hyödynnettävässä olevat toimintamallit ja digitaaliset ratkaisut

Accenturen tutkimuksen mukaan valmistavan teollisuuden ratkaiseviksi kilpailutekijöiksi haasteellisessa toimintaympäristössä nousevat joustavammat ja globaalisti hyödynnettävässä olevat toimintamallit, digitaaliset ratkaisut ja kyky tasapainotella kustannusten, riskien ja joustavuuden välillä.

Suurin osa globaaleista valmistavan teollisuuden yhtiöistä on toimintamalliltaan liian kankeita pystyäkseen sopeutumaan markkinoilla vallitseviin muutoksiin tarpeeksi nopeasti, vaikka yhtiöt uskovat joustavien toimintamallien olevan kasvun edellytys globaalissa kilpailukentässä. Haasteista huolimatta jopa 85 prosenttia yhtiöistä luottaa kuitenkin taloudelliseen kasvuun tärkeimmillä markkina-alueillaan vuoden 2014 aikana.

Tämä ilmenee Accenture 2013 Global Manufacturing Study -tutkimuksesta, johon haastateltiin 250:tä johtajaa autoteollisuudesta, kuluttajatuotteiden, teollisuuslaitteiden, elektroniikan ja korkean teknologian sekä öljy- ja kaasuteollisuuden aloilta Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa.

Yli kahdeksan kymmenestä (82 prosenttia) vastaajasta piti keskeisenä kasvun edellytyksenä toimintaympäristön joustavuutta: mahdollisuutta siirtää tuotanto laitoksesta toiseen tai muuttaa yksittäisen laitoksen tuotevalikoimaa tarvittaessa. Kuitenkin vain 27 prosenttia vastanneista uskoi nykyisen toimintamallinsa vastaavan tähän tarpeeseen, ja vain 24 prosenttia uskoi yhtiönsä pystyvän havaitsemaan muutoksia ja mahdollisuuksia markkinoilla kilpailijoitaan paremmin. Yli seitsemän kymmenestä (72 prosenttia) johtajasta aikoi panostaa toimintamallinsa tehostamiseen seuraavan vuoden aikana.

”Valmistavan teollisuuden yritykset ovat havainneet, että nykyiset toimintamallit eivät enää vastaa markkinoiden alati ja ajoittain yllättäen muuttuviin tarpeisiin. Markkinoilla on kuitenkin näkyvissä selkeitä merkkejä investoinneista entistä joustavampien toimintamallien kehittämiseen.

Kustannustehokkuus yksin ei enää riitä”, kertoo Antti Pitkänen, Accenturen Operations-johtaja Pohjoismaissa.

Investointeja tehdään toimintojen kaikille osa-alueille osaamisesta, liiketoimintaprosesseista ja käytännöistä tietotekniikkainfrastruktuuriin, organisaatiorakenteisiin ja tuotantolaitosverkostoihin toimintojen tehostamiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi.

Yhtiöiden on erityisesti päätettävä, missä määrin ne investoivat nykyisen tuotantolaitteistonsa ylläpitoon ja missä määrin uusiin laitteisiin. Kaksi kolmasosaa (66 prosenttia) vastanneista keskittyy ylläpitämään nykyistä tuotantokoneistoaan. Näistä yrityksistä 67 prosenttia aikoi hyödyntää työssä Lean-menetelmiä, 49 prosenttia tehostaa laitoksen tuottavuutta yleensä, 48 prosenttia panostaa automaatioon ja teknologiaratkaisuihin ja 21 prosenttia analytiikkaan.

Tutkimukseen vastanneista johtajista 77 prosenttia aikoi myös investoida tietotekniikkaan seuraavan vuoden aikana. Yli puolet johtajista (53 prosenttia) ilmoitti tärkeimmäksi toimenpiteeksi panostamisen toimintojen tehostamiseen ja automatisointiin digitaalisilla ratkaisuilla.

Globaalien tuotantolaitosten kasvuoptimismia heijastavat myös työllistämisaikeet: 66 prosenttia tutkimukseen vastanneista johtajista aikoi lisätä henkilöstöään seuraavan vuoden aikana ja 76 prosenttia oli palkannut uutta työvoimaa kahden edellisen vuoden aikana.

”Tämä kehitys pätee myös suomalaisiin yrityksiin, vaikkakin palkattavaa työvoimaa tarvitaan pääasiassa Suomen ulkopuolella, lähempänä markkinoita”, Pitkänen toteaa.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote löytyy täältä.

Koko raportti on luettavissa täällä.

Lisää suomenkielisiä Accenturen tiedotteita löytyy täältä.

Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 281 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2013 päättyneenä tilivuotena 28,6 miljardia dollaria www.accenture.com.