NEWS RELEASE


Kyberturvallisuudesta yrityksille liiketoimintaetu

Edelläkävijäyritykset panostavat ennakoivaan strategiaan

Overview

Kyberuhkat muuttuvat ja lisääntyvät jatkuvasti, mutta uhkakeskeiseen ajatteluun panostaneet organisaatiot pystyvät parantamaan silti organisaation turvallisuuden tilaa. Accenturen tuore The Cyber Security Leap: From Laggard to Leader -tutkimus tarkastelee kyberturvallisuusstrategioitaan tuloksekkaasti parantaneita yrityksiä yhdistäviä menestystekijöitä. Merkittävä yhteinen nimittäjä on ennakoiva, proaktiivinen kyberturvallisuusstrategia, joka tuottaa yrityksille selkeää arvoa ja liiketoimintaetuja.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 237 yritystä. Näistä ennakoivaan kyberturvallisuuteen panostaneet yritykset paransivat turvallisuutensa tehokkuutta Security Effectiveness Score -asteikolla mitattuna keskimäärin 53 prosenttia kahden vuoden seurantajaksolla. Muut tutkimuksen yritykset paransivat turvallisuuttaan vain kaksi prosenttia.

Tietoturva jakaa yritykset kahteen kastiin

Tutkimuksessa keskityttiin turvallisuusstrategialtaan kahdentyyppisiin organisaatioihin: edelläkävijäyrityksiin, joissa turvallisuus on kytketty osaksi liiketoiminnan tavoitteita, ja ”staattisiin” yrityksiin, jotka keskittyvät kyberturvallisuusuhkien ehkäisemiseen ja säädösten noudattamiseen.

Esimerkiksi turvallisuusstrategia löytyy 70 prosentilta edelläkävijäyrityksistä mutta vain 55 prosentilta staattisista yrityksistä. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että merkittävien tietomurtojen arvioitu todennäköisyys on laskenut edelläkävijäyrityksissä 36 prosenttia, mutta staattisissa vain viisi prosenttia.

”Tutkimuksemme osoittaa, että liiketoiminnan suojaaminen on dynaamista ja strategista toimintaa”, sanoo Yacine Zaitri, Accenturen tietoturvajohtaja Suomessa. ”Yrityksen kannalta parhaat turvallisuuskäytännöt ovat ennakoivia ja joustavia. Ne takaavat asiakkaille sujuvan pääsyn järjestelmään, mutta torjuvat uhkat tehokkaasti. Olemme sitoutuneet auttamaan yrityksiä siirtymään staattisista toimijoista edelläkävijöiden joukkoon. Autamme asiakkaitamme kehittämään toimintaympäristönsä kyberturvallisuutta älykkäiden, toimialatietämykseen perustuvien ja luottamusta herättävien ratkaisujen avulla, jotka myös parantavat liiketoiminnan tehokkuutta.”

Edelläkävijäyritykset ovat staattisia yrityksiä tehokkaampia kolmella tärkeällä yritysturvallisuuden osa-alueella:

  • Strategia: Edelläkävijäyrityksissä turvallisuusstrategia korostaa innovaatiota ja on linjassa liiketoiminnan tarpeiden kanssa. 62 prosenttia edelläkävijäyrityksistä on ulkoistanut turvallisuuden ydintoiminnot edistyksellisen teknologian ja kokemuksen hyödyntämiseksi. Vain 47 prosenttia staattisista yrityksistä toimii samoin.
  • Teknologia: Edelläkävijäyritykset pyrkivät kehittämään turvallisuusjärjestelmien ominaisuuksia, jotka parantavat käyttäjäkokemusta ja tuottavuutta. Yritykset keskittyvät teknologiaan, joka tukee organisaation digitalisaatiota ja parantaa valmiuksia reagoida uudenlaisiin turvallisuusuhkiin. Toimialaa muuttaviin teknologioihin suhtaudutaan avoimen myönteisesti, vaikka ne olisivat käyttäjälähtöisiä.
  • Hallinto: Edelläkävijyys turvallisuuden tehokkuudessa vaatii vahvaa johtajuutta. Turvallisuustoimien pitää tukea liiketoiminnan tavoitteita ja noudattaa hyvää hallintotapaa. Lähes kolmella neljäsosalla (71 prosenttia) edelläkävijäyrityksistä on tietoturvajohtaja, joka vastaa turvallisuusstrategioiden ja -hankkeiden määrittelystä. Staattisissa organisaatioissa hallinto ja menetelmät ovat tehottomampia ja turvallisuustoimia pidetään jopa haitallisena työntekijöiden tuottavuuden kannalta.

Tietoja tutkimuksesta

Accenture ja tietoturvaan keskittynyt tutkimusyritys Ponemon Institute toteuttivat yhdessä tietoturvatutkimuksen, jonka kyselyosuuteen osallistui 237 yritystä eri puolilta maailmaa. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin Ponemon Instituten kehittämää turvallisuuden tehokkuustason pisteytystä (Security Effectiveness Score, SES). SES-tulos muodostuu 48 turvallisuusominaisuuden tai -käytännön arvioimisesta.

Lue alkuperäinen englanninkielinen tiedote.
Lisää suomenkielisiä Accenturen tiedotteita.

Lisätietoja:
Hetta Huittinen, Accenture, viestintä
Sähköposti: hetta.huittinen@accenture.com
Press office: 040 137 3954

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 323 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2014 päättyneenä tilivuotena 30,0 miljardia dollaria. www.accenture.com.