Accenturen tutkimus: Kuluttajat tarvitsevat lisää tietoa päästöjen vähentämiseksi

Kasvavien talousalueiden kuluttajat ovat halukkaampia toimimaan ilmastonmuutosta vastaan kuin kehittyneiden maiden kuluttajat.

Overview

Kasvavien talousalueiden kuluttajat kantavat enemmän huolta ilmastonmuutoksesta ja ovat halukkaampia toimimaan ilmastonmuutosta vastaan kuin kehittyneiden maiden kuluttajat. Tämä ilmenee Accenturen maailmanlaajuisesti toteutetusta tutkimuksesta. 53 prosenttia kasvavien talousalueiden ihmisistä vastasi olevansa erittäin huolissaan, kun vastaavasti sanoi vain kolmannes (31 %) kypsien talousalueiden ihmisistä. Näin siitä huolimatta, että talouskriisi ei ole vähentänyt globaalisti huolta ilmastonmuutoksesta.

Kasvavien talousmaiden kuluttajat (56 %) ajattelevat, että ilmastonmuutoksella on suora vaikutus heidän elämäänsä, kun taas kehittyneissä maissa tähän uskovat harvemmat (28 %). Kuitenkin kasvavien talousmaiden kuluttajista 70 prosenttia uskoi, että ilmastonmuutokseen on olemassa ratkaisu. Sen sijaan alle puolet (48 %) uskoo tähän kehittyneissä maissa.

Huoli ja luottavaisuus kasvavan talouden maissa heijastuu myös halukkuudessa toimia ilmastonmuutosta vastaan: Yli puolet (53 %) tutkimuksen vastaajista kasvavan talouden maissa sanoi vaihtavansa uuteen tuotteeseen, jos se vähentää ilmastovahinkoja. Vastaava luku kehittyneissä maissa oli alle neljännes (24 %). 61 % kasvavien talousalueiden vastaajista vakuutti vaihtavansa energiatoimittajaan, joka tarjoaa alhaisempia hiilidioksidipäästöjä, kun taas kehittyneissä maissa vain 30 prosenttia oli valmis vaihtamaan energiantoimittajaa.

Tutkimuksen mukaan ilmastoystävällisiä investointeja tarjotaankin aktiivisille kuluttajille ja talousalueille, jotka ovat valmiita siirtymään uusiin teknologioihin ja toteuttamaan uudenlaista politiikkaa. Ilmastonmuutokseen liittyvät innovaatiot siirtyvät Kiinaan, Intiaan ja Brasiliaan, mikä vaikuttaa maailman moninapaisen talouden kehittymiseen.

Kuluttajille enemmän tietoa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

Tutkimuksen mukaan kuluttajien hyvät aikomukset eivät vastaa itse tekoja. 89 prosenttia vastaajista kertoi haluavansa vaihtaa vuonna 2007 energiatoimittajaa, jos se tarjoaa matalapäästöisiä palveluita. Silti vain 12 prosenttia ihmisistä vaihtoi energiatoimittajaa vuonna 2008. Kolme neljästä kuluttajasta kertoi, että heidän nykyinen energiayhtiönsä tarjoaa yhtä ilmastoystävällisiä palveluita kuin kilpailijatkin. Vain 18 prosenttia uskoo, että on olemassa ilmaston kannalta parempiakin palveluita. Tiedon puute vaivaa kuluttajia: jopa lähes puolet (49 %) vastaajista sanoi, ettei tiedä tarpeeksi, millä tavalla he voisivat omalla toiminnallaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

- Energiatoimittajien olisi tarjottava voimakkaammin ilmastoystävällisiä palveluita ja hallitusten pitäisi auttaa tässä muutoksessa selkeällä politiikalla ja palkitsemisella. Palvelujen kustannukset ovat ratkaisevia kuluttajien ilmastovalinnoissa. Lähes puolet (46 %) vastaajista kertoi, että kustannus on erittäin tärkeä tekijä palveluiden valinnassa. Lisäksi kuluttajat toivovat hinnoitteluun parannusta: jopa 80 prosenttia vastaajista on valmis harkitsemaan ympäristöystävällisempää teknologiaa kotiinsa, jos kustannuksen voisi maksaa erissä, esimerkiksi kuukausittain, Accenturen Liikkeenjohdon konsultointiyksikön operatiivinen johtaja Matti Kurvinen kuvaa.

Tutkimuksen toteutus
Accenturen tutkimus perustuu online-kyselyyn, johon osallistui 10 733 kuluttajaa 22 maassa viime syys-lokakuussa. 

Kyselyyn osallistuneet olivat Pohjois-Amerikasta, Länsi-Euroopasta, Japanista, Australiasta, Brasiliasta, Venäjältä, Intiasta, Kiinasta, Argentiinasta, Chilestä ja Etelä-Afrikasta. Otokset ovat yleistettävissä koko populaatioon paitsi kasvavissa talousmaissa, jossa vastaajat olivat kaupunkilaisia.

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Ydinajatuksena Accenturella on työskentely yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteena auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2008 päättyneenä tilivuotena 23,39 miljardia dollaria. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 187 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita 120 maassa. Lisätietoa: www.accenture.com.

                       LISÄTIETOJA:

 

Matti Kurvinen

Accenture

puh. 020 5725 519