Työn ja vapaa-ajan tasapaino palkkaa tärkeämpi menestyksen mittari

Kuitenkin suurin osa pohjoismaalaisista kertoo lukevansa työsähköpostia vapaa-ajallaan. Pohjoismaalaisille vapaus päättää omista töistä on erityisen tärkeää.

OVERVIEW

Yli kaksi kolmasosaa naisista ja miehistä on sitä mieltä, ettei uramenestys sulje pois onnellista perhe-elämää, ilmenee Accenturen globaalista tutkimuksesta. Verkkokysely toteutettiin 33 maassa, ja siihen vastasi 4 100 johtotason työntekijää.

Työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino sijoittui kaikkien vastanneiden kesken tärkeimmäksi menestyksekkään uran määritelmäksi. Tasapainon nosti kärkeen 56 prosenttia kaikista vastanneista. 46 prosenttia ilmoitti menestyksen mittariksi palkkatason, 42 prosenttia työstä saadun tunnustuksen ja sama määrä itsenäisyyden.

Pohjoismaissa oltiin jossain määrin samoilla linjoilla muun maailman kanssa. Kuitenkin siinä missä 49 prosenttia vastanneista piti työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa tärkeimpänä uramenestyksen mittarina, palkkatasoa piti tärkeimpänä vain reilu kolmannes, 34 prosenttia, ja tunnustusta 35 prosenttia. Päätäntävalta omista töistä nousi pohjoismaalaisten vastauksissa muuta maailmaa korkeammalle. Miltei puolet, 48 prosenttia, määritteli uramenestyksen sen tarjoaman itsenäisyyden kautta.

Perhe huomioon urasuunnittelussa
Uran ja vapaa-ajan välinen tasapaino jää Pohjoismaissa monille kuitenkin vain haaveeksi. Pohjoismaat roikkuvat maailmanlaajuisesti häntäpäässä työn ja perhe-elämän tasapainottelussa. Siinä missä kaikista vastanneista miehistä ja naisista 70 prosenttia uskoo mahdollisuuteen yhdistää menestyksekäs ura ja perhe-elämä, Pohjoismaissa samaan uskoo miehistä 52 ja naisista 59 prosenttia.

Myöskään samanaikaiseen menestykseen työ- ja perhe-elämässä ei uskonut kuin puolet kaikista ja 43 prosenttia pohjoismaalaisista kyselyyn vastanneista miehistä ja naisista. 

Kyselyyn vastatessaan pohjoismaalaisista naisista ja miehistä kuitenkin lähes kaksi kolmasosaa, 61 prosenttia, oli tyytyväisiä senhetkiseen tasapainoon.

52 prosenttia kaikista vastanneista oli kieltäytynyt työtarjouksesta, koska epäilivät sen järkyttävän työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa. Pohjoismaissa vastaava luku oli 40 prosenttia.

”Työntekijät arvioivat menestyksen aineksia urapolkunsa eri vaiheilla”, Accenturen Minna Kervinen toteaa. ”Uran ja yksityiselämän tärkeysjärjestys vaihtelee eri aikoina. Menestyvät yritykset ottavat tämän huomioon auttaessaan työntekijöitään rakentamaan omannäköisensä urapolun.”

Teknologia sumentaa rajoja
Pohjoismaissa 81 prosenttia sekä miehistä että naisista kertoi teknologian tehostavan työntekoa ja miltei neljäsosa sanoi sen mahdollistavan joustavamman ajankäytön. Samalla miehistä 63 ja naisista 56 prosenttia kuitenkin oli sitä mieltä, että teknologia tuo työn yksityiselämään. Globaalisti vastaava luku oli miesten ja naisten kohdalla keskimäärin 70 prosenttia.

Ristiriitaa työn ja vapaa-ajan välisen tavoitellun tasapainon ja todellisuuden välillä korostaa myös se, että pohjoismaalaisista naisista 86 prosenttia ja miehistä 83 prosenttia kertoi sortuneensa työntekoon lomalla tai viikonloppuisin. Sähköpostia ilmoitti tällöin tarkistavansa naisista 59 prosenttia ja miehistä 64 prosenttia. Pohjoismaissa miehet ilmoittivat myös käyttävänsä kannettavaa tietokonetta, tablettia tai kännykkää työntekoon naisia enemmän.

Lisätietoja löytyy alkuperäisestä englanninkielisestä tiedotteesta ja Defining Success -tutkimusraportista.

Tutkimus

Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä marraskuussa 2012, ja siinä haastateltiin 4100 johtotason työntekijää keskisuurissa tai suurissa yrityksissä. Tutkimuksessa oli mukana 33 maata: Alankomaat, Argentiina, Australia, Belgia, Brasilia, Espanja, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia, Intia, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kiina, Malesia, Meksiko, Norja, Puola, Suomi, Ranska, Ruotsi, Saksa, Saudi-Arabia, Singapore, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja Yhdysvallat. Vastaajamäärä oli vähintään 100 kaikissa muissa maissa paitsi Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa, missä vastaajia oli yhteensä 200. Suomi oli mukana tutkimuksessa yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Vastaajat jaettiin tasaisesti sukupuolen mukaan ja heidät sopeutettiin iän ja organisaatiotason mukaan yrityskohtaisesti. Kokonaisotoksen virhemarginaali oli noin +/-2 prosenttia.

LISÄTIETOJA

Hetta Huittinen

Accenture, viestintä

p. 040 137 3954

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 259 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2012 päättyneenä tilivuotena 27,9 miljardia dollaria.
www.accenture.com