Vakuutuspetosten määrä kasvussa Euroopassa

Eurooppalaiset vahinkovakuutusyhtiöt menettävät vuosittain 8–12 miljardia euroa vilpillisin perustein haettujen korvausten vuoksi

Overview

Yli seitsemän kymmenestä (71 prosenttia) eurooppalaisten vahinkovakuutusyhtiöiden johtajasta kertoo vilpillisten korvaushakemusten määrän lisääntyneen viimeisen kolmen vuoden aikana. Tämä ilmenee Accenturen korvaustoiminnon nykytilaa ja kehittämisalueita käsittelevästä tutkimuksesta, johon haastateltiin 44:n vahinkovakuutusyhtiön johtajaa Euroopassa.

Keskimäärin vilpillisten korvaushakemusten määrän kerrottiin kasvaneen 10 prosenttia kolmen vuoden aikana. Yli kolmasosa (39 prosenttia) vastaajista uskoo, että 5–10 prosenttia maksetuista korvauksista oli haettu vilpillisin perustein ja että vilppiä ei havaittu puutteellisten järjestelmien vuoksi.

”Arvioidemme mukaan eurooppalaisten vahinkovakuutusyhtiöiden rahalliset menetykset liikkuvat 8–12 miljardin euron välillä vuosittain”, sanoo Thomas Meyer, Accenturen Vahinkovakuutustoimialan johtaja Euroopassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. “Vahinkovakuutusyhtiöiden kannattaa harkita petosten havaitsemista varten optimoitujen tietojärjestelmien käyttöönottoa. Modernit työkalut mahdollistavat alalle miljardien säästöt.”

Tutkimuksessa kartoitettiin yritysten suunnitelmia vakuutuspetosten ennaltaehkäisemiseksi seuraavien kolmen vuoden aikana. Vastaajista yli kolme neljästä (76 prosenttia) aikoi investoida työkaluihin, jotka auttavat vakuutusyhtiöitä tunnistamaan vilpilliset korvaushakemukset käsittelyvaiheessa. Esimerkiksi ennakoivat mallintamistyökalut arvioivat aiempia vilpillisesti laadittuja korvaushakemuksia ja keräävät tunnisteita vilpillisyydestä. Lisäksi yli kaksi kolmasosaa (67 prosenttia) vastaajista kertoi panostavansa parempaan IT-infrastruktuuriin ja lähes sama määrä (61 prosenttia) kehittyneempään tiedonkeruuseen.

”Vakuutusyhtiöiden haasteena myös Suomessa on pystyä samanaikaisesti havaitsemaan vilpilliset tai liioitellut hakemukset ja käsittelemään asianmukaiset hakemukset tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Tämä on mahdollista tehokkaan ja modernin järjestelmän avulla. Se esimerkiksi automatisoi korvauskäsittelyä, jotta korvauspäätösten teko nopeutuisi”, kertoo Risto Sandberg, Accenturen Suomen Vahinkovakuutustoimialan johtaja.

Kyselyyn vastanneet johtajat ilmaisivat muun muassa seuraavat nykyisten järjestelmien puutteet, erityisesti asiakaspalvelunäkökulmasta:

 • Suurin osa (84 prosenttia) vastaajista näki järjestelmissään puutteita joustavuuden suhteen muun muassa vakuutuksenhaltijan halutessa tarkistaa hakemuksensa käsittelyn edistymistä.

 • Miltei puolet (47 prosenttia) kertoi, että järjestelmien huono käytettävyys estää korvaushakemusten joustavan ja nopean käsittelyn.

 • Yli puolet (55 prosenttia) kertoi korvaushakemusten ydinkäsittelyjärjestelmiensä olevan vähintään 10 vuotta vanhoja. Yli kolmasosa (40 prosenttia) kertoi käyttävänsä yli viittä eri järjestelmää korvaushakemusten käsittelyssä.

 • Puolet (51 prosenttia) vastanneista kertoi, että heidän korvaushakemusten käsittelyjärjestelmänsä eivät kykene keräämään ja analysoimaan kasvavaa tietomäärää, esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, telemetrian ja GPS-teknologian avulla kerättyä kuluttajatietoa. Kerätyn tiedon analysoinnin avulla he voisivat parantaa ja kehittää korvaushakemusten käsittelyä.

 • Kolme neljäsosaa (75 prosenttia) vastanneista ilmoitti nykyisten järjestelmien keskeiseksi haasteeksi mahdollisuuden yhdistää niihin monikanavaisuutta tukevia uusia teknologioita.

Samassa tutkimuksessa selvitettiin myös eurooppalaisten vahinkovakuutusyhtiöiden tulevien vuosien investointeja korvauspalveluihin:

 • Eurooppalaiset vakuutusyhtiöt aikovat investoida keskimäärin 16 miljoonaa euroa korvausten käsittelytoimintojen parannuksiin kolmen seuraavan vuoden aikana.

 • Kaikki vastanneet suunnittelivat parantavansa korvausten käsittelytoimintojaan kolmen seuraavan vuoden aikana. Yksi kolmasosa (35 prosenttia) aikoi toteuttaa korvauskäsittelyn kokonaisvaltaisen transformaation, kun taas kaksi kolmasosaa (65 prosenttia) aikoi toteuttaa taktisen korvauskäsittelyn optimointihankkeen.

 • Vastanneiden mukaan kolme tärkeintä investointikohdetta olivat

 • prosessien optimointi ja automaatio (79 prosenttia)

 • analytiikka- ja petostentunnistustoiminnot (60 prosenttia)

 • dokumenttien ja työnkulun hallintatoiminnot (45 prosenttia).

Metodologia

Accenturen tutkimuksessa haastateltiin 44:n eurooppalaisen vahinkovakuutusyhtiön johtajatason edustajaa. Haastattelututkimus toteutettiin joulukuun 2012 ja maaliskuun 2013 välisenä ajanjaksona. Tutkimuksessa oli edustettuna 44 yritystä, joista 32:lla oli yli miljardin Yhdysvaltain dollarin vakuutusmaksutulot, viidellä oli 500–999 miljoonan dollarin ja seitsemällä 100–499 miljoonan dollarin vakuutusmaksutulot. 44:stä haastatellusta johtajasta kuusi oli Ranskasta ja Belgiasta, viisi Sveitsistä ja Iso-Britanniasta, neljä Alankomaista ja Espanjasta, kolme Tanskasta, Italiasta, Saksasta ja Ruotsista sekä yksi haastateltava Suomesta ja Norjasta.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote löytyy täältä.

Lisätietoja

Hetta Huittinen
Accenture, viestintä

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 266 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2012 päättyneenä tilivuotena 27,9 miljardia dollaria. www.accenture.com.