Accenturen teknologiatrendit vuodelle 2015

Digitaaliset ekosysteemit muovaavat markkinoita ja luovat perustan yhteistyötaloudelle, koneälyn rooli liiketoiminnassa kasvaa

Globaaleissa edelläkävijäyrityksissä digitalisaatiokehitys on jo pitkällä. Nyt ne hakevat kasvua liittämällä toimintonsa osaksi muiden digitaalisten yritysten, asiakkaiden ja laitteiden muodostamia verkostoja, käy ilmi Accenturen tuoreesta Technology Vision 2015 -raportista. Muodostuneet uudet ekosysteemit hämärtävät toimialarajoja ja mahdollistavat niin kutsutun yhteistyötalouden (”We economy”).

”Globaalit suuryritykset ovat digitalisoineet toimintojaan vauhdilla”, sanoo Tomas Nyström, Accenturen teknologiajohtaja Suomessa. ”Kehityksen seuraava askel on liittyminen osaksi laajempia digitaalisia ekosysteemejä sekä yrityksen tuotteiden, palvelujen ja liiketoimintamallien uudistaminen ekosysteemejä tukeviksi.”

”Menestyneimmät yritykset keskittyvät sisäisten prosessien tehostamisen ohella digitaalisten ekosysteemien luomiseen ja hyödyntämiseen”, Nyström jatkaa. ”Ne ovat ymmärtäneet, että tuotteiden ja palveluiden lisäksi niiden on myytävä myös tuloksia, mikä edellyttää liiketoiminnan kytkemistä osaksi asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, työntekijöiden ja eri toimialojen muodostamaa digitaalista verkostoa.”

Accenturen Technology Vision 2015 -raportissa esitellään viisi teknologiatrendiä, jotka ovat nousemassa digitaalisten edelläkävijäyritysten tulevan vuoden kilpailuvaltiksi:

  1. Yksilön internet eli Internet of Me: Asioiden internet luo uusia digitaalisia kanavia kuluttajien tavoittamiseen ja yksilöllisten käyttäjäkokemusten luomiseen. Uusia mahdollisuuksia asiakkaiden sitouttamiseen tarjoavat muun muassa puettava teknologia, älytelevisiot, älyautot ja muut älykkäät laitteet. Yritykset kilpailevat kuluttajien huomiosta tarjoten toinen toistaan elämyksellisempiä ja henkilökohtaisempia käyttäjäkokemuksia.

  2. Tulostalous eli Outcome Economy: Esineiden internetin ytimessä olevat älykkäät koneet ja sensoritekniikka ohjaavat yrityksiä myymään tuotteiden ja palveluiden sijaan tuloksia. Uudessa ”tulostaloudessa” yritykset oppivat asiakkaiden tarpeet aikaisempaa paremmin ja osaavat rakentaa tämän ympärille uusia liiketoimintamalleja.

  1. Alustojen (r)evoluutio eli Platform (R)evolution: Digitaaliset alustat ja ekosysteemit ruokkivat uusia innovaatioita ja toimialarajat rikkovaa kasvua. Alustojen rakentamisen teknologia on saatavilla pilvestä ja keihäänkärkiyritykset ovat jo luoneet omia ekosysteemejään hyödyntääkseen kumppaniensa innovointikykyä omien asiakkaidensa parhaaksi.

  2. Intelligent Enterprise: Big data ja älykkäämmät järjestelmät tehostavat liiketoimintaa: Uudet, älykkäämmät ohjelmistot ja järjestelmät sekä datan määrän räjähdysmäinen kasvu johtavat koneälyn nopeaan kehittymiseen ja toimivat innovaation ajureina yrityksessä.

  3. Tulevaisuuden työvoima eli Workforce Reimagined: Ihmisten ja koneiden välisen yhteistyön merkitys lisääntyy. Työn tekeminen on jatkossa yhä enemmän yhdistelmä, jossa kummankin osapuolen vahvuuksia hyödynnetään. Yritysten pitääkin tulevaisuudessa panostaa niin henkilöstön kuin koneiden kouluttamiseen – kone on työntekijä siinä missä ihminenkin.

Lue alkuperäinen englanninkielinen tiedote.

Lisää suomenkielisiä Accenturen tiedotteita.

Lisätietoja:
Hetta Huittinen, Accenture, viestintä
Sähköposti: hetta.huittinen@accenture.com
Press office: 040 137 3954

Accenture

Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 319 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2014 päättyneenä tilivuotena 30,0 miljardia dollaria. www.accenture.com.