Kuluttajat vaativat viihde-elämyksiä omilla ehdoillaan

Televisioyhtiöt laajentuvat verkkoon ja räätälöivät sisällöntarjontaansa vastaamaan kuluttajien yhä monimuotoisempiin tarpeisiin

Overview

Accenturen Video Over Internet Consumer Survey -tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat viihde-elektroniikan käytössään aiempaa vaateliaampia. Kuluttajat tekevät monta asiaa samanaikaisesti television katselun aikana, liittävät useita näyttöjä katselukokemukseensa ja katsovat Internet-sisältöä enemmän kuin aikaisemmin.

Tutkimuksen mukaan pelkkä television katselu on menettänyt suosiotaan – samanaikaisesti käytetään yhä enemmän myös muita laitteita, kuten kannettavaa tietokonetta, tablettia ja älypuhelinta. Usean eri laitteen ja toiminnon samanaikainen käyttö onkin kasvanut huomattavasti edellisestä vuodesta.

”Muu tekeminen televisionkatselun aikana osoittaa, että aikataulutetut televisio-ohjelmat menettävät asemaansa edelläkävijöiden keskuudessa”, sanoo, V-P Lappalainen, Accenturen Communications, Media & Technology -toimialan johtaja Suomessa. ”Tämä tuo sekä haasteita että mahdollisuuksia televisioalan toimijoille ja sisällöntuottajille.”

Yli kolme neljäsosaa (77 prosenttia) kaikista vastanneista kertoi käyttävänsä säännöllisesti kannettavaa tai pöytätietokonettaan television katselun aikana. Viime vuoteen verrattuna luku oli noussut 16 prosenttiyksikköä. Kaikista laitteista tablettien käyttöaste nousi eniten, 33 prosenttiyksikköä 11:sta prosentista 44:ään, vaikka niitä oli kuluttajien käytössä tietokoneita ja puhelimia vähemmän.

Tutkimus osoitti, että tabletteja hyödynnetään sisällön katseluun kannettavia tietokoneita ja älypuhelimia useammin. Tablettia käytetään lisäksi yhä enemmän samanaikaisesti muun elektroniikan kanssa. Tutkimukseen vastanneista 14 prosenttia käyttää tablettia television katselun aikana muun muassa osallistuakseen ohjelmiin liittyvään keskusteluun sosiaalisessa mediassa tai ohjelmatietojen etsimiseen.

Kuluttajat edistyneitä elektroniikan käyttäjiä

Kuluttajat edistyneitä elektroniikan käyttäjiä
Tutkimuksesta ilmeni, että kuluttajat käyttävät useita laitteita sisällön katseluun ja valitsevat laitteen katsottavan sisällön perusteella. Vastanneista 90 prosenttia kertoi katselleensa videosisältöä Internetin välityksellä.

47 prosenttia kertoo katsovansa kokopitkiä elokuvia kannettavalla tietokoneellaan tai pöytäkoneellaan, kun taas 33 prosenttia vastanneista hyödynsi elokuvan katseluun tablettiaan. Viime vuonna vastaavat luvut olivat 41 ja 27 prosenttia. Miltei puolet vastanneista (49 prosenttia) kertoi katsovansa lyhyitä videopätkiä älypuhelimellaan.

”Asiakkaiden kanssa käytävän digitaalisen vuoropuhelun merkitys on erityisen tärkeää televisioyhtiöille ja sisällöntuottajille”, Lappalainen sanoo. ”Asiakkaat ovat koko ajan vaativampia kuluttamansa sisällön suhteen. Asiakaslähtöiset ja räätälöidyt sisältöpalvelut ovat ratkaisevia yhtiöiden kilpailukyvyn kannalta.”

Internet-yhteydellä varustetut televisiot ovat yhä suosittu tapa verkkovideoiden katseluun. Kuitenkin television suosio verkkovideoiden ensisijaisena katselukanavana laski viime vuoden 36 prosentista 31 prosenttiin. Lisäksi 28 prosentilla vastaajista ei ollut suosikkitapaa katsoa verkkovideoita, kun edellisenä vuonna luku oli 23 prosenttia.

Televisiot mukauttavat strategioitaan
Accenturen tutkimus osoittaa, että paikalliset ja kansalliset toimijat ovat jonkin verran edistyneet kamppailussaan Netflixin ja YouTuben kaltaisia globaaleja toimijoita vastaan parantamalla paikallista Internet-pohjaista sisällöntarjontaansa.

”Televisioyhtiöiden viime vuoden panostukset verkkopalveluihin alkavat tuottaa tulosta”, Lappalainen toteaa. ”Yhtiöt ovat nopeuttaneet omaa verkkosisällön tuotantoaan, mikä näkyy kuluttajien lisääntyneenä luottamuksena televisioyhtiöitä kohtaan.”

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote löytyy täältä.

Metodologia

Accenture toteutti helmi-maaliskuun 2013 aikana verkkotutkimuksen, johon haastateltiin 3 501:tä kuluttajaa kuudesta maasta: Brasiliasta, Espanjasta, Iso-Britanniasta, Italiasta, Ranskasta ja Yhdysvalloista. Kunkin maan otos on suhteessa maan väestömäärään lukuun ottamatta Brasiliaa, missä otos valittiin suhteessa kaupunkiväestön määrään.

Lisätietoja

Hetta Huittinen
Accenture, viestintä
040 137 3954
Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 261 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2012 päättyneenä tilivuotena 27,9 miljardia dollaria. www.accenture.com.