NEWS RELEASE


Vihreät arvot ohjaavat sähköyhtiön valintaa

Accenturen globaali kuluttajatutkimus osoittaa, että vihreästä sähköstä ollaan valmiita maksamaan enemmän. Valveutunut uuden ajan kuluttaja kaipaa sähköyhtiöltään monipuolista tuote- ja palveluvalikoimaa.

OVERVIEW

Globaali taloudellinen epävarmuus edellyttää sähköyhtiöiltä yhä tehokkaampia liiketoimintamalleja. Kilpailuetua haetaan muun muassa kustannustehokkuudesta, lisätuottojen kasvattamisesta ja asiakastyytyväisyydestä. Accenturen tutkimuksen mukaan alan toimijoiden kannattaa etsiä uusia kasvumahdollisuuksia aiempaa laajemmasta tuote- ja palveluvalikoimasta, verkkopohjaisista asiointimahdollisuuksista sekä kanta-asiakasohjelmista.

Accenturen Actionable Insights for the New Energy Consumer -tutkimus pureutui kuluttajien suosimiin vuorovaikutustapoihin sähköyhtiöiden kanssa ja selvitti ostokäyttäytymistä ja asiakasuskollisuutta ohjaavia avaintekijöitä. Tutkimuksessa kartoitettiin myös, millaisia tuotteita ja palveluja kuluttajat arvostavat.

Tutkimuksen mukaan yli puolet kuluttajista oli kiinnostuneita tutustumaan sähköyhtiön tarjoamiin uusiin tuotteisiin ja palveluihin. 57 prosenttia vastaajista oli kiinnostunut tuotteista ja ratkaisuista, jotka auttaisivat alentamaan kodin energiankulutusta. Yhtä moni kertoi olevansa kiinnostunut hankkimaan aurinkoenergiaa tai maalämpöä hyödyntäviä ratkaisuja kotiinsa.

“Räätälöidyt tuotteet ja palvelut sekä kuluttajien tarpeisiin perustuvat arvolupaukset luovat sähköyhtiöille kilpailuetua”, toteaa Olli-Pekka Lumijärvi, Accenturen energialiiketoiminnan johtaja Suomessa. 

”Sähköyhtiöiltä ja muilta alan toimijoilta vaaditaan innovatiivisia liiketoimintamalleja, tarkempaa asiakasprofilointia ja uudenlaista osaamista. Valistuneet kuluttajat kaipaavat sähköyhtiöiltään yhä enemmän muun muassa energiansäästöneuvonnan kaltaisia palveluja.”

Kuluttajat sitoutuvat monipuoliseen sähköyhtiöön
Tutkimuksessa kartoitettiin myös kuluttajia sitouttavia tekijöitä. Pääasialliseksi syyksi vaihtaa sähköyhtiötä ilmoitettiin edullisempi hinta. Kuluttajia houkuttivat myös uusiutuvista energialähteistä tuotettu sähkö, joustavat maksusuunnitelmat, monipuoliset tuote- ja palvelukokonaisuudet, kanta-asiakasedut sekä parempi asiakaspalvelu.

Tutkimuksessa nousi esiin yhä verkkopainotteisempi asiakasprofiili. Kuluttajat suosivat sähköistä asiointia verkkosivustojen, mobiilisovellusten ja sähköpostin välityksellä. 57 prosenttia ilmoitti hoitavansa osoitteenmuutos- ja laskutusasiat mieluiten verkossa. Lisäksi tutkimuksessa nousi esille sosiaalisen median kasvava suosio yhteydenpitovälineenä.

TUTKIMUS

Accenturen vuosittainen tutkimus toteutettiin joulukuussa 2011. Verkkokyselyyn osallistui 10 158 henkilöä, jotka saivat osallistua tutkimukseen omalla äidinkielellään.

Tutkimus on kolmas virstanpylväs Accenturen monivuotisessa tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on selvittää kuluttajien kodin sähköratkaisuihin kohdistuvia asenteita, mielipiteitä ja mieltymyksiä. Tutkimuksen ensimmäinen osa, Understanding Consumer Preferences in Energy Efficiency, julkaistiin huhtikuussa 2010. Toinen, ensimmäistä täydentävä tutkimus, Revealing the Values of the New Energy Consumer, julkaistiin huhtikuussa 2011.

LISÄTIETOJA

Hetta Huittinen
Accenture, viestintä

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 246 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2011 päättyneenä tilivuotena 25,5 miljardia dollaria. www.accenture.com.