Suomalaisten mobiilimaksaminen keskittyy vielä matka- ja tapahtumalippujen ostoon

Monipuolisia palveluita hakevat mobiilikuluttajat sitoutuvat teleoperaattoreihin, jotka tarjoavat räätälöityjä digitaalisia palveluja ja nopeampia datayhteyksiä

Kuluttajat käyttävät kannettavia laitteitaan koko ajan monipuolisemmin muun muassa tuotteiden ja palvelujen maksamiseen, videoiden katseluun ja älykkäiden kotien hallinnointiin.

Accenture selvitti maailmanlaajuisessa Mobile Web Watch 2013 -tutkimuksessaan, miten teleoperaattori- ja viestintäalan palveluntarjoajat pystyvät paremmin sitouttamaan digitaalisen ajan kuluttajia. Tutkimuksessa haastateltiin lähes 31 000:ta kuluttajaa 26 maassa. Suomesta tutkimukseen osallistui 1 000 kuluttajaa.

”Palveluntarjoajien kannattaa kiinnittää erityisen paljon huomiota räätälöityihin mobiilipalvelukokonaisuuksiin”, kertoo Riku Granat, Accenturen mobiililiiketoiminnan johtaja Pohjoismaissa. ”Kuluttajat kaipaavat henkilökohtaista palvelua nopeilla ja luotettavilla datayhteyksillä. Esimerkiksi vähittäiskauppojen kohdennetut mobiilimainoskampanjat kiinnostavat monia.”

Globaalisti kuluttajien enemmistö nimesi tärkeimmäksi palveluntarjoajan valintapäätöstä ohjaavaksi tekijäksi mobiili-Internet-yhteyden nopeuden.

Miltei kaikki (97 prosenttia) vastaajista pitivät nopeutta tärkeänä. Globaalisti 78 prosenttia näki nykyisen mobiili-Internet-yhteytensä nopeudessa parantamisen varaa. Vastaava luku Suomessa oli 82 prosenttia.

Lisäksi lähes kaksi kolmasosaa (63 prosenttia) kaikista vastanneista oli valmiita maksamaan suurempia kuukausimaksuja 10 kertaa tämänhetkistä mobiili-Internet-yhteyttään nopeammasta yhteydestä. Suomessa samaa mieltä oli 70 prosenttia vastanneista.

Mobiili-Internetin siirtonopeuden lisäksi kuluttajat arvostavat tutkimuksen mukaan korkeatasoista palvelunlaatua. Melkein kaikki vastaajista (96 prosenttia) pitivät verkon laatua tärkeänä, kuten myös sen peittoaluetta (95 prosenttia). Yllättävää kyllä, yhteyden laatu, peittoalue ja nopeus nousivat kyselyssä jopa tiedonsiirron hintaa tärkeämmäksi kriteeriksi palveluntarjoajaa valittaessa. Hinta oli tärkeä kriteeri 94 prosentille kuluttajista.

Mobiilipalvelujen hyödyntäminen

Accenturen tutkimuksessa selvitettiin myös kuluttajien kiinnostusta mobiilimaksamista kohtaan. Kaikista vastanneista yli puolet (56 prosenttia) kertoi olevansa valmiita vaihtamaan nykyisen mobiilimaksamista tukemattoman operaattorinsa uuteen, jos se tukisi mobiilimaksamista.

”Suomessa mobiilimaksaminen on vielä lapsenkengissä”, Granat toteaa. ”Nykyisessä kaupan alan murroksessa sekä yritykset että vähittäiskauppiaat hyötyisivät mobiilimainonnan ja -maksamisen tarjoamista mahdollisuuksista. Palveluntarjoajien kannattaa myös harkita esimerkiksi pilvi- ja paikkatietopohjaisia palveluja, sillä ne mahdollistavat käyttäjille paremmin kohdennetut palvelut. Analytiikan kaltaiset työkalut auttavat asiakaskäyttäytymisen kartoittamisessa ja räätälöityjen digitaalisten asiakaskokemusten luomisessa.”

Tutkimuksen mukaan mobiilimaksaminen ei ole vielä Suomessa muiden tutkimukseen osallistuneiden kehittyneiden markkinoiden tasolla. Suomessa älypuhelinta käyttävistä vastaajista vain 9 prosenttia kertoi maksavansa mobiililaitteellaan.

Vastaava luku kehittyneillä markkinoilla oli keskimäärin 16 prosenttia ja jopa 29 prosenttia kehittyvillä markkinoilla. Suomalaisista vastaajista 27 prosenttia ja kaikista vastanneista 28 prosenttia kertoi aikovansa maksaa kannettavalla laitteellaan seuraavan vuoden aikana.

Mobiililaitteella maksavista suomalaisista 43 prosenttia kertoi hyödyntävänsä mobiilimaksamista matkalippujen ja 41 prosenttia konsertti-, elokuva- ja tapahtumalippujen ostoon.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote löytyy täältä.

LISÄTIETOJA

Hetta Huittinen
Accenture, viestintä

Tutkimus
Accenturen Mobile Web Watch -tutkimuksessa haasteltiin 30 900:aa Internet-käyttäjää 26 maassa. Suomesta tutkimukseen osallistui 1 000 kuluttajaa. Tutkimukseen osallistuivat seuraavat kehittyneet markkinat: Alankomaat, Espanja, Etelä-Korea, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tšekin tasavalta, Unkari ja Yhdysvallat. Kehittyvistä markkinoista mukana olivat seuraavat maat: Argentiina, Brasilia, Chile, Etelä-Afrikka, Intia, Kiina, Meksiko, Turkki ja Venäjä. Verkkotutkimus toteutettiin kussakin maassa paikallisella kielellä marraskuun 2012 ja tammikuun 2013 aikana. Vastanneet jaoteltiin iän, sukupuolen ja tulojen mukaan.

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 266 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2012 päättyneenä tilivuotena 27,9 miljardia dollaria. www.accenture.com.