NEWS RELEASE


Suomalaisyhtiöt vannovat Big Datan nimeen

”Puute osaajista ja rahoituksen turvaaminen haasteena Big Datan hyödyntämisessä”

Overview

Lähes kaikki (98 prosenttia) liiketoiminnassaan Big Dataa hyödyntävistä suomalaisyhtiöistä ovat tyytyväisiä saamiinsa tuloksiin ja 82 prosenttia pitää Big Dataa erittäin tärkeänä osana liiketoimintansa digitalisaatiota. Nämä tiedot käyvät ilmi Accenturen tuoreesta globaalista Big Data -tutkimuksesta, johon osallistui yrityksiä seitsemältä eri toimialalta ja 19 maasta Suomi mukaan lukien.

Big Dataan luotetaan myös maailmalla. Globaalisti tutkimukseen vastanneista yritysjohtajista 92 prosenttia oli tyytyväisiä Big Datasta saamiinsa hyötyihin ja 89 prosenttia määritteli Big Datan roolin liiketoiminnan digitalisaatiossa erittäin tärkeäksi. Lisäksi 82 prosenttia vastaajista katsoi Big Datan parantavan huomattavasti yrityksensä liiketoiminta-arvoa.

”Yritykset ovat nyt saavuttaneet pisteen, jossa ei enää puhuta Big Datan potentiaalisista hyödyistä vaan saavutetaan todellisia etuja, kuten liikevaihdon kasvu, lisääntynyt asiakasuskollisuus ja toimintojen tehostuminen”, toteaa Björn Hortling, Accenturen kaupan ja teollisuuden alan analytiikasta vastaava johtaja Suomessa. ”Yritykset ovat ymmärtäneet, että Big Data on yksi digitalisaation kulmakivistä.”

Hyödyt realisoituvat kaikilla toimialoilla. Esimerkiksi japanilainen televiestintäalan yritys tarjoaa asiakasyrityksille mahdollisuuden lähettää kuluttajille mobiilimainoksia reaaliajassa anonyymien asiakastietojen sekä langattoman verkon tukiasemista saatavien paikannustietojen perusteella. Toisaalla brittiläinen kunnallinen vesihuoltolaitos valvoo vesiputkien toimintaa reaaliaikaisesti analysoimalla antureiden tuottamaa dataa ja voi näin paremmin ennakoida laiteviat sekä reagoida nopeammin vuotoihin ja epäsuotuisten sääolojen vaikutuksiin.

”Nykyään niinkin yksinkertaiset rakenteet kuin vesiputket voivat tuottaa ja välittää tietoa. Vaikka teollinen internet synnyttää valtavia määriä tietoa, Big Datan analysointiin on kehitetty uusia teknologioita, jotka auttavat louhimaan siitä esiin liiketoiminnalle kriittisiä tietoja. Yritykset, jotka eivät hyödynnä Big Dataa, jättävät käyttämättä merkittävän liiketoiminta- ja kilpailuedun”, Hortling lisää.

Big Data tehostaa liiketoimintaa

Tutkimuksen mukaan yritykset niin Suomessa kuin maailmallakin käyttävät Big Dataa etenkin uusien tulonlähteiden löytämiseen (Suomessa 94 prosenttia vastaajista), asiakashankintaan ja nykyisten asiakassuhteiden ylläpitoon (94 prosenttia) sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen (94 prosenttia).

Näiltä toiminta-alueilta saadaan myös suurimmat liiketoimintahyödyt. Globaalisti tutkimukseen osallistuneet johtajat mainitsivat Big Datan parantaneen yrityksensä liiketoimintaa konkreettisesti etenkin uusien tulonlähteiden löytämisessä (56 prosenttia) ja asiakaskokemuksen parantamisessa (51 prosenttia). Suomessa kärjessä ovat samat toiminnot, mutta raportoidut hyödyt ovat pienemmät: uusien tulonlähteiden osalta 48 prosenttia ja asiakaskokemuksen osalta 44 prosenttia. Toisaalta 73 prosenttia suomalaisjohtajista uskoo Big Datan vaikuttavan merkittävästi organisaationsa asiakassuhteisiin seuraavan viiden vuoden aikana.

Big Datan käyttöönoton haasteet
Big Datan hyötyjen valjastaminen ei suju aina ongelmitta. Maailmanlaajuisesti yritykset pitivät käyttöönoton suurimpina haasteina tietoturvaa (51 prosenttia) ja kustannuksia (47 prosenttia). Globaaleista tuloksista poiketen suomalaisyhtiöt mainitsivat suurimmaksi haasteeksi pulan Big Data -osaajista (51 prosenttia vastaajista). Tietoturvaa haasteena piti 35 prosenttia ja kustannuksia 37 prosenttia suomalaisista vastaajista.

”Big Datan käyttöönotossa onnistuneet organisaatiot toimivat ketterästi ja ovat ymmärtäneet, että mikään yksittäinen ratkaisu ei sovi kaikkiin tilanteisiin”, sanoo Hortling. ”Jos yksi lähestymistapa ei toimi, organisaatiot kokeilevat nopeasti toista ja oppivat kokeiluistaan prosessin aikana. Ne myös aloittavat riittävän pienessä mittakaavassa ja pitävät odotuksensa realistisina. Organisaatiot eivät yritä tehdä kaikkea kerralla vaan keskittävät resursseja ensin tuottamaan arvoa yhdellä liiketoiminta-alueella ja hyödyntävät näitä tuloksia hankkeen laajentamisessa.”

Vinkkejä onnistuneisiin Big Data -hankkeisiin

Tutkimusraportti antaa organisaatioille ja yritysjohtajille suosituksia Big Data -hankkeiden sujuvoittamiseksi ja hankkeisiin liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

  • Perehdy koko Big Data -ekosysteemiin ja ole ketterä. Tietolähteet ja tiedon keräämisen ja analytiikan mahdollistavat teknologiat kehittyvät jatkuvasti.

  • Aloita pienestä ja kasva myöhemmin. Yritysten kannattaa valjastaa Big Datan hyödyt käyttöön ensin yhdellä liiketoiminta-alueella esimerkiksi pilottihankkeen avulla.

  • Keskity osaamisen kehittämiseen. Pula osaajista on yksi suurimmista Big Datan haasteista, joten organisaatioiden pitää investoida nykyisen henkilöstön Big Data -koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Globaalisti tutkimukseen osallistuneista organisaatioista 54 prosenttia tarjoaa työntekijöille sisäisiä koulutusmahdollisuuksia. Suomessa yritysten koulutustarjonta on suppeampaa: yrityksistä 43 prosenttia tarjoaa työntekijöilleen teknistä koulutusta. Useimmissa organisaatioissa hyödynnetäänkin ulkopuolista osaamista. Ainoastaan viisi prosenttia vastaajista globaalisti ja neljä prosenttia Suomessa sanoi yrityksensä käyttäneen Big Data -hankkeissa ainoastaan sisäisiä resursseja.

Tietoja tutkimuksesta

Tutkimukseen haastateltiin C-tason johtajia, päätöksentekijöitä tai vaikuttajia organisaatioissa, joissa on toteutettu vähintään yksi Big Data -hanke. Yli 4 300 johtajasta 36 prosenttia ilmoitti, ettei heidän yrityksessään ole toteutettu tai suunnitteilla Big Data -hanketta, ja neljä prosenttia kertoi yrityksensä olevan parhaillaan toteuttamassa ensimmäistä Big Data -hanketta. Jäljelle jääneistä 2 600 johtajasta 1 007 haastateltiin helmi-huhtikuussa 2014. Tutkimuksessa tarkasteltujen organisaatioiden vuosittainen liikevaihto oli 250 miljoonasta yli 10 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Vastaajista 97 prosenttia vastasi organisaationsa analytiikkahankkeista esimerkiksi tietohallintojohtajan, teknologiajohtajan, markkinointijohtajan tai talousjohtajan roolissa. Tutkimukseen osallistuneet organisaatiot edustivat seuraavia toimialoja: pankki-, vakuutus- ja viestintätoiminta, kulutustavarat ja palvelut, energia, terveydenhuolto ja vähittäiskauppa. Yritysten pääkonttorit sijaitsivat Alankomaissa, Australiassa, Brasiliassa, Espanjassa, Intiassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Japanissa, Kanadassa, Kiinassa, Malesiassa, Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Singaporessa, Suomessa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Tutustu Big Success with Big Data -tutkimusraporttiin.

Lue alkuperäinen englanninkielinen tiedote.
Lisää suomenkielisiä Accenturen tiedotteita.

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 293 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2013 päättyneenä tilivuotena 28,6 miljardia dollaria. www.accenture.com.