Suomalaiset yritykset jälkijunassa langattomuuden hyödyntämisessä

Suomalaiset yritykset jälkijunassa langattomuuden hyödyntämisessä

Overview

Muu maailma näkee langattomuuden tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomea kirkkaammin. Pula oikeasta osaamisesta ja puutteellinen hyötyjen ymmärrys koetaan Suomessa merkittävimmiksi esteiksi langattomuuden hyödyntämisessä. Tietoturvaan liittyviä riskejä ei koeta yhtä merkittäviksi kuin muualla.

Accenture haastatteli Accenture 2013 Mobility CIO Survey 2013 -tutkimukseensa tietohallintojohtajia ja muita johtoportaan it-asiantuntijoita 14 maasta, myös Suomesta. Tavoitteena oli selvittää, miten yritykset suhtautuvat langattomuuden tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin it-asiantuntijoiden tärkeimpiä tavoitteita ja esteitä niiden saavuttamiselle.

Yritykset liittävät langattomuuden yhä useammin osaksi liiketoimintastrategiaansa. Accenturen tuoreen tutkimuksen mukaan suurin osa (79 prosenttia) tietohallintojohtajista uskoo, että langattomuudella voidaan saavuttaa merkittäviä uusia tulonlähteitä. Suomalaisista kyselyyn vastanneista tätä mieltä oli 54 prosenttia. Suurin osa kaikista kyselyyn vastanneista, ja yli 50 prosenttia suomalaisista tietohallintojohtajista on myös valmiita käyttämään yli 30 prosenttia harkinnanvaraisista määrärahoistaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi

”On rohkaisevaa, että yritykset alkavat vähitellen ymmärtää mobiilivalmiuksien tuomat mahdollisuudet. Se ei kuitenkaan vielä riitä”, kertoo Riku Granat, Accenturen mobiililiiketoiminnan johtaja Pohjoismaissa. ”Yritysten kannattaisi määritellä selvästi liiketoiminta-alueet ja -prosessit, joihin he haluavat keskittyä langattomuuden hyödyntämisessä. Niiden kannattaa myös harkita investointeja, henkilöstön uudelleenkoulutusta, mobiiliosaamisen palkkaamista sekä ulkoisten asiantuntijoiden hyödyntämistä langattomuusstrategioiden kehittämisessä tai toteuttamisessa. Näin yritykset pysyisivät paremmin mukana kansainvälisessä kilpailussa.”

84 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista tietohallintojohtajista oli sitä mieltä, että langattomuudella voidaan parantaa vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa merkittävästi. Suomessa samaa mieltä oli vain 57 prosenttia vastanneista. Globaalisti 83 prosenttia piti langattomuuden vaikutuksen liiketoimintaan merkittävänä, kun taas Suomessa tähän uskoi vain alle puolet vastanneista (47 prosenttia).

Tietohallintojohtajien pririteetit

Siinä missä yli kolmasosa (34 prosenttia) kaikista tietohallintojohtajista valitsi langattomuuden erittäin tärkeäksi osa-alueekseen, suomalaisista samaa mieltä oli vain 13 prosenttia vastanneista. Lisäksi globaalisti 42 prosenttia vastanneista piti langattomuutta yhtenä viidestä tärkeimmästä osa-alueestaan. Suomessa vastaava luku oli 27 prosenttia.

Lähes puolet (46 prosenttia) tietohallintojohtajista sanoi aikovansa tehdä työnkulkuihin muutoksia ensi vuoden aikana. Suomessa vastaava luku oli vain 17 prosenttia. Muutosten tavoitteena on punoa langattomuus entistä strategisemmaksi osaksi liiketoimintaprosesseja. Jopa 73 prosenttia kaikista vastanneista uskoo langattomuuden vaikuttavan yritysten liiketoimintaan yhtä paljon tai enemmän kuin 90-luvun lopun Internet-vallankumous. Viime vuoden vastaavassa tutkimuksessa samaa mieltä oli 67 prosenttia haastatelluista.

”Maailmalla tietohallintojohtajat pitivät tärkeimpinä prioriteetteinaan asiakaspalvelun ja kenttähenkilökunnan työn tehostamista ja asiakkaiden sitouttamista mobiiliratkaisujen avulla, kun taas Suomessa mobiiliratkaisujen hyödyt nähtiin enemmän markkinoinnin ja sisäisen yhteistyön tehostamisen kannalta.

Mielestäni tämä kertoo siitä, että maailmalla mobiiliratkaisuista haetaan hyötyjä asiakaslähtöisemmin ja syvällisemmin kuin Suomessa”, Granat jatkaa.

Langattomuusstrategiat Suomessa vähäisempiä
Yli puolella (58 prosenttia) tutkimukseen osallistuneista yrityksistä on kohtuullisen laaja virallinen langattomuusstrategia. Maittain tarkasteltuna Kiina (50 prosenttia), Italia (47 prosenttia) ja Brasilia (37 prosenttia) ovat globaaleja edelläkävijöitä hyvin laajojen langattomuusstrategioiden kehittämisessä. Suomi oli tutkimuksen häntäpäässä tuloksissa – vain 3 prosenttia vastanneista ilmoitti laatineensa hyvin kattavan langattomuusstrategian. Puolet suomalaisista vastaajista kertoi yrityksellään olevan kohtuullisen kattava langattomuusstrategia.

Vaikka strategioiden kehittyneisyys vaihtelee suuresti, puolet tutkimukseen osallistuneista yrityksistä sanoi aikovansa määrittää tärkeimmät mobiilihankkeensa seuraavan vuoden kuluessa. Lähes kaikki totesivat, että mobiilistrategian täytyy tukea älypuhelinten (85 prosenttia) ja tablettien (78 prosenttia) käyttöä. Tämä tukee myös työntekijöiden omien laitteiden käyttöä työpaikoilla.

Tietoturva huolettaa suomalaisia vähemmän

Kannettavien laitteiden tietoturva on yrityksille globaalisti yhä merkittävä huolenaihe, sillä nykyisiä tietojärjestelmiä ei ole kehitetty alun perin kannettaville laitteille. Tutkimuksessa havaittiin, että globaalisti yritykset näkevät edelleen tietoturvan (45 prosenttia), tarvittavat kustannustason (41 prosenttia) ja vanhat järjestelmät (31 prosenttia) suurimpina esteinä langattomuustavoitteiden saavuttamiselle. Suomessa vastaavat luvut olivat 20, 27 ja 17 prosenttia. Suomalaisten suurimpana huolenaiheena olivat kustannushaasteiden lisäksi langattomuuden hyötyjen ymmärryksen (27 prosenttia) ja tarvittavan osaamisen (27 prosenttia) puute.

BYOD-käytäntö, eli oman laitteen tuominen työpaikalle, on yksi suurimmista haasteista yrityskentällä. Kuitenkin yli puolet yrityksistä (59 prosenttia) tarjoaa omille laitteille vain rajallista tukea ja noin neljäsosa (28 prosenttia) täyden tuen.

”Tietohallintojohtajien on löydettävä keinot tukea työympäristön lukemattomia eri päätelaitteita. Tuen tulisi kattaa ainakin markkinoiden johtavat alustat ja laitteet riippumatta siitä, omistaako yritys itse laitteet vai ei. Tämä mahdollistaa parhaiden työntekijöiden rekrytoinnin ja pitämisen”, Granat toteaa. ”

"Osaaminen on myös tärkeä kehityskohde. Lähes kaksinkertainen määrä yrityksiä edelliseen vuoteen verrattuna – 40 prosenttia vuonna 2013 ja 27 prosenttia vuonna 2012 – aikoo hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita langattomuusstrategian kehitystyössä. Suomessa liikutaan kuitenkin vain 7 prosentin tasolla, mikä ei voine olla vaikuttamatta innovaation syvyyteen ja laajuuteen muihin maihin verrattuna. Emme elä enää maailmassa, jossa kaiken voi tai kannattaa keksiä itse.”

Tutkimus
Accenture toteutti joulukuun 2012 ja tammikuun 2013 aikana verkkotutkimuksen, jossa se haastatteli 413 IT-ammattilaista (tietohallintojohtajia, teknologiajohtajia ja langattoman liiketoiminnan johtajia) 14 toimialalta ja 14 maasta. Tutkimus toteutettiin seuraavissa maissa: Australia, Brasilia, Espanja, Intia, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kiina, Meksiko, Ranska, Saksa, Suomi, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat. 53 prosenttia vastanneista työskentelee yrityksissä, joiden liikevaihto on miljardin ja viiden miljardin Yhdysvaltain dollarin välillä. 42 prosenttia vastanneista edustivat yrityksiä, joiden liikevaihto on puolen miljardin ja miljardin välimaastossa, ja 6 prosenttia yrityksissä, joiden liikevaihto on 250 miljoonan ja puolen miljoonan dollarin välillä.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote löytyy täältä.

Lisätietoja

Hetta Huittinen

Accenture, viestintä

040 137 3954

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 257 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2012 päättyneenä tilivuotena 27,9 miljardia dollaria. www.accenture.com