Energia-alan jättihankkeissa voi valua hukkaan tuhansia miljardeja dollareita

Accenture on tunnistanut viisi tapaa saavuttaa mittavia säästöjä öljy-, kaasu- ja sähköalan isoissa investointihankkeissa

Overview

Viivästykset ja budjettiylitykset öljy-, kaasu- ja sähköalan hankkeissa voivat tarkoittaa toimialojen yrityksille tuhansien miljardien dollarien menetyksiä.Tämä käy ilmi Accenturen marraskuun 2011 ja helmikuun 2012 aikana toteuttamasta maailmanlaajuisesta tutkimuksesta.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi energia-alan maailmanlaajuisiin energiahankkeisiin tehtävien sijoitusten määrän nousevan vuoteen 20351 mennessä lähes 38 tuhanteen miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Suurin osa kustannuksista aiheutuu nykyisten putkilinjojen ja sähköverkkojen ylläpidosta sekä uusien kohteiden rakentamisesta.

Accenturen energia- ja sähköalan innovaatiokeskus kartoitti öljy- ja kaasualan yritysten ja sähkölaitosten mahdollisia hankebudjettien ylityksiä, mikäli jättihankkeiden toteutus ei pysy sovitussa aikataulussa ja budjeteissa.

Osanan tutkimusta Accenture haastatteli 61 energia-alan johtajaa 21 maasta, myös Suomesta. Haastateltavien vastuulla olevat hankkeet olivat vähintään 1 miljardin dollarin arvoisia. Accenturen tutkimukseen pohjautuvien varovaisten arvioiden mukaan energiatoimialojen hankkeisiin varatun kokonaisbudjetin mahdollinen ylitys olisi noin 13 prosenttia. Näin ollen IAE:n arvioima 38 tuhannen miljardin dollarin globaali hankebudjetti ylittyisi 5 tuhannella miljardilla dollarilla.

Accenture pohjaa tutkimuspäätelmänsä muun muassa seuraaviin tuloksiin: Vain 34 prosenttia vastaajista pystyi toteuttamaan hankkeen alle 25 prosentin budjettiylityksellä. Alle kolmasosa kertoi pysyneensä hankeaikatauluissaan. Lisäksi 49 prosenttia vastanneista mainitsi viranomaisvaatimukset ja 25 prosenttia työvoiman tai osaamisen saatavuuden yleisimmiksi haasteiksi hankkeiden oikea-aikaiselle käynnistykselle.

“Entistä suuremmat ja monimutkaisemmat hankkeet aiheuttavat energiayhtiöille uusia haasteita myös Suomessa”, Accenturen energia-alan johtaja Olli-Pekka Lumijärvi toteaa. ”Yhtiöt voivat kuitenkin tehostaa merkittäviä hankkeitaan laajentamalla hankejohtamisen painopistealueita suunnittelusta ja hankinnasta kattamaan henkilöstöstrategian, sidosryhmä- ja toimittajasuhteiden hallinnan sekä ottamalla käyttöön selkeämmät menestysmittarit.”

Accenture esittää suosituksia tehokkaampaan alkusuunnitteluun, osaajien kehittämiseen ja sitouttamiseen sekä rakennusvaiheesta tuotantovaiheeseen siirtymistä varten. Suositukset, jotka perustuvat tutkimustuloksiin ja -analyysiin sekä yhtiön kokemukseen energia-alan asiakkaista, koostuvat seuraavista osa-alueista:

  • Riskienhallinta. Riskit eivät perinteisesti ole erillisiä muista hankkeen osa-alueista, joten toimintojen välinen laaja yhteistyö on erityisen tärkeää. Organisaatiot tarvitsevat riskien arviointiin tiukan lähestymistavan sekä hanke- että portfoliotasoilla. Lisäksi tarvitaan luotettavia prosesseja riskien valvontaan ja niiden hallitsemiseen.

  • Vuorovaikutteisempi toimittajayhteistyö. Kasvavat rakennuskustannukset lisäävät toiminnallisen tehokkuuden tarvetta. Esimerkiksi sähköyhtiöt ovat hankkineet avaimet käteen -projektitoteutuksia. Huolimatta alihankkijoiden ja toimittajien määrästä, alkusuunnittelussa on sovittava entistä tehokkaammat vuorovaikutus- ja tiedonsiirtotavat.

  • Tieto ja analytiikka: Yritysten on hallittava tiedonkeräys kaikilla tasoilla ja osattava hyödyntää tietoa kehittyneen analytiikan avulla. Aiempia hankearvioita verrataan keskenään ja vaihteluiden syitä arvioidaan samojen vaihteluiden välttämiseksi vastaisuudessa.

  • Hankkeen elinkaari: Yksi keskeisimmistä kehitysalueista on siirtyminen rakennusvaiheesta tuottavaan toimintaan. Tämä vaatii parempaa yhteistyötä hankkeen suunnittelusta ja rakennuksesta sekä hankkeen tilauksesta ja käynnistämisestä vastuussa olevien tiimien välillä.

  • Osaaminen: Osaamisstrategian kehittäminen on tärkeää jo hankkeiden alkuvaiheessa. Johtajuus, organisaatiokulttuuri ja organisaatiorakenne ovat osaamisstrategian olennaisia osa-alueita.

“Energia-alan yhtiöt selviävät paremmin suuren luokan hankkeiden asettamista haasteista paneutumalla osaamisen kehittämiseen, työvoiman määrän kasvattamiseen ja taitojen kehittämiseen projektinjohtamisessa, rakentamisessa ja käyttöomaisuudenhallinnassa”, Lumijärvi toteaa.

TUTKIMUSMETODOLOGIA

Tutkimusraportin toteutti Accenturen energia- ja sähköalan innovaatiokeskus. Tutkimusta ohjasi Lord John Browne of Madingleyn johtama ohjausryhmä ja joukko johtavia alan toimijoita. Raportti pohjautuu 61 öljy-, kaasu- ja sähköalan johtajan puhelinhaastatteluun marraskuun 2011 ja helmikuun 2012 aikana. Kaikki haastateltavat olivat C-tason johtajia ja päätöksentekijöitä tai vaikuttajia organisaationsa suuren luokan hankkeiden johtamiseen liittyvissä päätöksissä. Kyseessä olevat hankkeet olivat vähintään 1 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoisia, ja hankeajat olivat vähintään vuoden mittaisia. Energiasektorin suuren luokan hankkeet kattavat laajan valikoiman alkujalostus-, putkilinja-, nestemaakaasu-, jalostus- ja kemikaalihankkeita. Vastaajien edustamiin maihin kuuluivat Alankomaat, Brasilia, Britannia, Espanja, Etelä-Afrikka, Intia, Irlanti, Italia, Kanada, Kiina, Kiina (Hong Kong), Kreikka, Portugali, Saksa, Saudi-Arabia, Singapore, Suomi, Sveitsi, Tanska, Unkari, Yhdistyneet Arabi-Emiraatit ja Yhdysvallat.

1World Energy Outlook 2011© OECD/International Energy Agency 2011.

Lisätietoja

Hetta Huittinen

Accenture, viestintä

040 137 3954

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 246 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2011 päättyneenä tilivuotena 25,5 miljardia dollaria. www.accenture.com.