Digitaalinen murros on haaste markkinoinnille

Markkinointijohtajat investoivat digi- ja mobiiliteknologioihin – tavoitteena asiakaskokemuksen parantaminen

Overview

Accenturen uusi maailmanlaajuinen tutkimus osoittaa, että 78 prosenttia markkinointijohtajista uskoo analytiikan, digitaalisten ja mobiiliteknologioiden muuttavan yritysmarkkinointia perustavanlaatuisesti seuraavien viiden vuoden aikana. Yhtä suuri osa vastaajista (79 %) kuitenkin uskoo, ettei heidän yrityksensä muuntaudu viidessä vuodessa täysin toimivaksi digiyritykseksi.

Markkinoinnin digitaaliset investoinnit ovat myös kasvussa. Accenturen CMOs: Time for Digital Transformation or Risk Being Left on the Sidelines -raportin mukaan yli kolmannes markkinointivastaavista uskoo digitaalisten investointien vievän yli 75 prosenttia heidän markkinointibudjeteistaan seuraavan viiden vuoden aikana. 41 prosenttia puolestaan uskoo, että digimarkkinointiin käytettävät rahamäärät kasvavat yli viidellä prosentilla pelkästään seuraavan vuoden aikana.

”Samalla kun markkinointijohtajat ottavat digitaaliset teknologiat ja kanavat omikseen, he voivat auttaa yrityksiään hyödyntämään digitaalisia mahdollisuuksia laajemminkin ja suojautumaan digitaalisilta uhilta”, toteaa Kari Kaario, Accenturen digitaalisista ratkaisuista Pohjoismaissa vastaava johtaja. ”Markkinointijohtajat sopivat hyvin tähän rooliin, koska niin digitaaliset mahdollisuudet kuin uhatkin liittyvät asiakkaaseen, brändiin, asiakasrajapintaan ja siihen, miten asiakas sitoutetaan yritykseen. Auttaakseen yritystään muuttumaan digitaaliseksi markkinointijohtajien täytyy laajentaa näkemystään markkinoinnista perinteisten rajojen ulkopuolelle.”

Asiakaskokemus markkinoinnin keskipisteessä

Vain 62 prosenttia tutkimukseen vastaajista oli sitä mieltä, että heidän yrityksensä tarjoaa nykyisellään hyvän asiakaskokemuksen. Tilanteen muuttamiseksi yritysten täytyy parantaa kykyään rakentaa pitkäkestoisia asiakassuhteita, suunnitella ja tarjota brändättyjä asiakaskokemuksia sekä hyödyntää viestinnässä useita kanavia. Etenkin digitaalisiin kanaviin tulee kiinnittää huomiota.

Tutkimusraportissa annetaan myös yrityksille ohjeita digitaalisia kanavia hyödyntävän asiakaskokemuksen luomiseen ja digimarkkinoinnin tavoitteiden saavuttamiseen. Raportti kannustaa tiiviiseen yhteistyöhön yrityksen muun johdon kanssa. Lisäksi markkinointitoimenpiteiden suunnittelun tulisi lähteä liikkeelle toivotuista tuloksista myyntitilanteisiin keskittymisen sijaan. Osana prosessia markkinointivastaavien tulisi panostaa markkinointikanavien ja tosiaikaisen analyytiikan integroimiseen, sijoittaa ketterään teknologiaan ja pilvipalveluihin sekä huolehtia, että uudet, mobiili- ja digimaailman tuntevat kyvyt hyödynnetään tehokkaasti asiakaskokemuksen parantamisessa.

Muita havaintoja tutkimuksesta:

  • Mobiilikanavien arvostus määrittyy ikäluokan mukaan. Seitsemän kymmenestä alle 50-vuotiaasta markkinointivastaavasta pitää mobiilikanavia tärkeinä nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden tavoittamisessa, kun taas 51-vuotiaista ja sitä vanhemmista näin ajattelee alle puolet.

  • Vastaajat pitävät asiakasrajapinnassa työskenteleviä työntekijöitä ja asiakkaiden levittämää suullista tietoa yhä hyvin tärkeinä markkinointikanavina. Kuitenkin sähköpostimarkkinoinnin, verkkomainonnan ja hakukoneoptimoinnin tehokkuuden kasvu vuoden 2012 tutkimukseen verrattuna oli huomattava, sähköpostimarkkinoinnin osalta 14 prosenttiyksikköä. Puhelinmarkkinoinnin merkitys ja tehokkuus laskivat jyrkästi, merkitys jopa 23 prosenttia edellisvuodesta.

  • Joka neljäs markkinointijohtaja nimesi digitaalisen integraation suurimmaksi esteeksi oikean teknologian tai työkalujen puutteen.

Tietoja tutkimuksesta

Vuoden 2014 CMO Insights -tutkimus kartoittaa markkinointijohtajien mielipiteitä, haasteita ja näkökulmia. Tulokset perustuvat verkkokyselyihin 11 maassa ja 12 toimialalla. Vastaajia oli 581. Suurin osa (91 prosenttia) tutkimukseen osallistuneista yrityksistä ylittää liikevaihdoltaan miljardi dollaria. Kysely toteutettiin marraskuun 2013 ja tammikuun 2014 välisenä aikana. Tutustu tarkemmin Accenturen uuteen tutkimusraporttiin.

Lue alkuperäinen nglanninkielinen tiedote.

Lisää suomenkielisiä Accenturen tiedotteita.

Accenture

Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 305 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2014 päättyneenä tilivuotena 30,0 miljardia dollaria. www.accenture.com.