Digitaalisen ajan kuluttajat vaativat henkilökohtaista sijoitusneuvontapalvelua sosiaalisen median välityksellä

Accenturen tutkimuksen mukaan vuorovaikutteinen asiakaspalvelu voi lisätä asiakkaiden luottamusta sijoitusneuvojiin ja syventää sijoitusneuvojien ymmärrystä asiakkaiden sijoittamiseen liittyvistä toiveista ja riskinottohalukkuudesta.

Overview

Sijoitusneuvojat pitävät sosiaalista mediaa yhä tärkeämpänä työkaluna asiakkaiden sitouttamisen, liiketoiminnan kasvattamisen ja paremman asiakkaiden sijoitustavoitteiden ymmärryksen kannalta, ilmenee Accenturen tutkimuksesta, johon haastateltiin 400:aa sijoitusneuvojaa Yhdysvalloissa. Vastanneista 48 prosenttia kertoi pitävänsä yhteyttä asiakkaisiin päivittäin sosiaalisen median välityksellä.

”Uusi sukupolvi on aiempaa kriittisempi sijoitusneuvonnan suhteen”, toteaa Kyösti Peippo, Accenturen Suomen rahoitustoimialasta vastaava johtaja. ”Sijoituspalveluyritysten on tärkeää ymmärtää ja huomioida digitaalisesti valveutuneiden kuluttajien tarpeet heidän sitouttamisekseen. Sijoittajat vaativat yhä parempia verkkopohjaisia neuvontapalveluja, joten perinteiset kanavat eivät välttämättä enää riitä. Sosiaalisen median hyödyntäminen sijoitusneuvonnassa voi tuoda yrityksille kilpailuetua myös Suomessa.”

Tutkimus julkaistiin osana Closing the Gap: How Tech-Savvy Advisors Can Regain Investor Trust -raporttia. Sen mukaan sijoitusneuvojat kokevat, että nopea digitaalisen teknologian omaksuminen muuttaa asiakassuhteita. He pitävät sosiaalisen median työkalujen roolia myös yhä ratkaisevampana yksilökohtaisen menestyksensä kannalta. Samalla sijoitusneuvojat kuitenkin yliarvioivat merkittävästi sijoittajien riskinottohalukkuutta ja sijoittamistaitoja.

Tutkimustuloksia:

  • Lähes puolet (48 prosenttia) sijoitusneuvojista hyödyntää sosiaalista mediaa päivittäin yhteydenpidossa asiakkaidensa kanssa.

  • 74 prosenttia neuvonantajista uskoo sosiaalisen median auttavan heitä kasvattamaan hallinnoitavia asiakasvaroja. Puolet neuvonantajista kertoi onnistuneensa hankkimaan uusia asiakkaita sosiaalisen median avulla.

  • Lähes puolet neuvonantajista (49 prosenttia) sanoo uskovansa, että sosiaalisen median hyödyntämättä jättäminen johtaa asiakkaiden menettämiseen sitä hyödyntäville yrityksille.

”’Itsepalvelu’-periaatteella toimivien sijoituskanavien räjähdysmäinen kasvu ja yhä monimuotoisemmat sijoitustuotteet tekevät asiakkaiden ymmärtämisestä yhä tärkeämpää”, Peippo jatkaa. ”Digitaaliset ja sosiaalisen median työkalut voivat auttaa neuvonantajia viestimään asiakkaidensa kanssa tiheämmin ja laadukkaammin.”

“Yritykset hyötyvät harkittujen sosiaalisen median strategioiden toteuttamisesta. On myös tärkeää tarjota sijoitusneuvojille tarvittavat työkalut ja ohjeet, joiden avulla he voivat parantaa digitaalista vuorovaikutusta. Tämä auttaa luomaan tiiviimmät asiakassuhteet, lisää yrityksen näkyvyyttä digitaalisissa kanavissa ja viime kädessä tuo yritykselle lisää liiketoimintaa”, Peippo toteaa.

Accenturen Wealth and Asset Management Services -liiketoiminta-alue tarjoaa liikkeenjohdon konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja rahoitusalan toimijoille. Palveluiden avulla Accenture ohjaa asiakkaitaan analytiikan optimoinnissa varain- ja omaisuudenhallinnassa, auttaa parantamaan neuvonantajien tuottavuutta, lisäämään myyntiä, alentamaan kustannuksia ja hallitsemaan riskejä. Accenturen asiakkaisiin kuuluu kahdeksan kymmenestä globaalista omaisuudenhoitoyhtiöstä ja seitsemän kymmenestä maailman johtavasta omaisuudenhoitoyrityksestä.

METODOLOGIA

Accenture toteutti laajamittaisen tutkimustyön selvittääkseen, miten uudet digitaaliset ja sosiaalisen median kanavat vaikuttavat sijoittajien ja sijoitusneuvojien välisiin suhteisiin. Tutkimuksessa käytettiin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä, ja siihen haastateltiin sijoittajia ja neuvonantajia. Neuvonantajatutkimukseen haastateltiin 400:aa Yhdysvalloissa toimivaa sijoitusneuvojaa. Jokainen heistä oli työskennellyt vähintään kaksi vuotta pankkiiriliikkeissä tai pankeissa (250) tai itsenäisinä toimijoina tai alueellisten pankkien tai vakuutusyhtiöiden edustajina (150). Vastaajista 70 prosenttia oli miehiä ja 30 prosenttia naisia. Sijoittajatutkimukseen haastateltiin 1 005:tä korkean tuloluokan teknologisesti valveutunutta sijoittajaa Yhdysvalloissa. Vastaajien joukossa oli yhtä paljon miehiä ja naisia, joista kaikki joko olivat sijoittajia nykyisessä työssään tai heillä oli aikomuksena sijoittaa kolmen vuoden sisällä. Vastanneet käyttävät sosiaalista mediaa vähintään viikoittain.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote löytyy täältä.

LISÄTIETOJA

Hetta Huittinen

Accenture, viestintä

040 137 3954

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 261 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2012 päättyneenä tilivuotena 27,9 miljardia dollaria. www.accenture.com.