Räätälöidyt ostokokemukset menevät tietoturvahuolten edelle

Accenturen tutkimuksen mukaan kuluttajat sallivat paikkatietojensa hyödyntämisen tuotemarkkinoinnissa, kun se mahdollistaa henkilökohtaiset ja räätälöidyt ostokokemukset.

Accenturen tutkimuksen mukaan lähes kolme neljästä (72 prosenttia) 20–40-vuotiaasta kuluttajasta Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa vertailee kauppareissulla hintoja kannettavilla laitteillaan. Kuitenkin suurin osa lähtee kaupasta tyhjin käsin. Lisäksi tutkimuksesta ilmeni, että kuluttajat sallivat ostokäyttäytymistietojensa hyödyntämisen ostokokemustensa räätälöintiin, vaikka he samalla ilmaisivat olevansa huolissaan tietoturvauhista.

Tutkimukseen haasteltiin 2000 kuluttajaa Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Yli puolet (52 prosenttia) haastateltavista uskoi, että verkkohinnat olivat kauppojen hintoja alhaisempia. 60 prosenttia vastanneista kertoi verkkohintojen houkuttelevan heidät kauppaan vertailemaan hintoja ja tutkimaan kauppatavaraa lähietäisyydeltä. 48 prosenttia ilmoitti palaavansa kotiin ja ostavansa kyseiset tuotteet saman kaupan verkkosivulta, kun taas 32 prosenttia osti samat tuotteet verkosta, mutta eri vähittäismyyjältä. Vain 20 prosenttia vastanneista tekee ostoksensa verkon sijaan kaupassa.

“Internetin ikkunaostostrendi voi vaikuttaa epäsuotuisasti vähittäismyyjien liiketoimintaan. Melkein kolmannes vastanneista tekee varsinaisen ostoksensa jossain muussa kaupassa”, sanoo Accenturen Mobiililiiketoiminnan johtaja Riku Granat. ”Kuitenkaan kuluttajat eivät tahdo ostaa vain verkosta. Yhteistyömme vähittäiskauppiaiden kanssa osoittaa, että pelkän hinnan sijaan heidän tulisi keskittyä kokonaisvaltaisesti ostokokemuksen optimointiin. Kauppiaiden tulisi luoda saumaton monikanavainen ostokokemus, jossa yhdistyvät langallinen ja langaton käyttökokemus, käytön helppous, hinta ja merkityksellisyys.”

Ostokokemus tietoturvauhkia merkittävämpää

Tutkimus osoittaa, että räätälöity ostokokemus kiinnostaa Accenturen haastattelemia kuluttajia siitäkin huolimatta, että yksityissuojakysymykset painavat mieltä. 64 prosenttia olisi valmis vastaanottamaan myymälässä viestejä, jotka kertovat kuluttajien aiempia ostoja vastaavista tuotteista. 60 prosenttia on vahvasti sitä mieltä, että älypuhelinmainokset ovat hyväksyttäviä, kunhan kuluttaja on erikseen hyväksynyt ne puhelimessaan.

86 prosenttia tutkimukseen vastanneista kuluttajista ilmoitti olevansa huolestunut verkkosivujen ostokäyttäytymisen seurannasta. 85 prosenttia puolestaan on tietoinen seurannasta, mutta ilmoittaa ymmärtävänsä, että se mahdollistaa yrityksille kuluttajan mielenkiinnon kohteita vastaavien tarjousten ja sisällön esittelyn. Melkein puolet vastaajista, 49 prosenttia, hyväksyy suosikkikauppojensa ja -tuotemerkkiensä verkko-ostojen seurannan, kun se helpottaa uusia ostopäätöksiä ja uusien tuotteiden esittelyä.

Valinnan edessä 64 prosenttia vastanneista kertoi pitävänsä tärkeämpänä, että yritykset esittävät heille räätälöityjä tarjouksia kuin että yritykset lopettavat verkkokäyttäytymisen seurannan kokonaan. Samanaikaisesti 88 prosenttia on vahvasti sitä mieltä tai on sitä mieltä, että yritysten pitäisi antaa kuluttajille mahdollisuus päättää, miten heidän henkilökohtaisia tietojaan käytetään ostokokemusten räätälöimiseen.

”On selvää, että kuluttajat odottavat henkilökohtaisempaa suhdetta vähittäismyyjien kanssa. Vähittäismyynnin uuden ajan mallissa se merkitsee sitä, että tuote- ja palvelukokemus on usein hintaa merkityksellisempi”, Granat jatkaa. ”Kuluttajamarkkinoinnin on avattava väylä perinteisen ja verkko-ostamisen välille ja täydentää fyysisten myymälöiden kokonaisuuksia räätälöidyillä digitaalisilla kokemuksilla myös langattomien ratkaisujen avulla.”

Sosiaalinen media vähittäismyynnin ytimessä

Tutkimus painottaa sosiaalisen median merkitystä vähittäismyynnissä. 92 prosenttia vastanneista ostaisi tuotteen todennäköisesti yritykseltä, joka hyödyntää sosiaalisen median kanavia. 67 prosentille vastanneista Facebook oli suosituin kanava. Tutkimuksen mukaan 80 prosenttia kuluttajista ostaisi tuotteen todennäköisesti yritykseltä, joka käyttää verkko- ja sähköpostiviestintää, ja 70 prosenttia yrityksiltä, jotka käyttävät mobiilisovelluksia.

Lisäksi vastanneista 47 prosenttia kertoi Internet-mainonnan olevan todennäköisin ostopäätöstään ohjaava kanava, kun taas 45 prosenttia piti radiomainontaa, 31 prosenttia printtimainoksia, 19 prosenttia mobiilimainoksia ja 15 prosenttia televisiota tehokkaimpana mainonnan kanavana.

Lisätietoa voit ladata seuraavista lähteistä:

Accenture Interactive Survey infographic (US)
Accenture Interactive Survey infographic (UK)

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote löytyy täältä.

LISÄTIETOJA

Accenture Interactiven tutkimus pyrki kartoittamaan, mitä ostokanavia käytetään eniten, miten kuluttajat liikkuvat eri kanavien välillä, miten sosiaalinen media vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin sekä miten kuluttajat arvottavat hinnan, yksityisyyden ja räätälöidyt ostokokemukset.

Kuluttajatutkimuksen toteutti Coleman Parkes Accenture Interactiven toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin verkossa elokuussa 2012, ja siihen haastateltiin 2000 kuluttajaa Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Vastaajissa oli yhtä paljon naisia ja miehiä 20 ja 40 ikävuoden välillä. Tutkimuksessa huomioitiin etniset ja sosio-demografiset taustat.

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 257 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2012 päättyneenä tilivuotena 27,9 miljardia dollaria. www.accenture.com.