NEWS RELEASE


Kuluttajien kiinnostus vaihtoehtoisiin energiaratkaisuihin kovassa kasvussa

Sähköyhtiöiltä halutaan energiatehokkuusratkaisuja ja digitaalisia palveluja

Overview

Yli puolet maailman energiayhtiöiden asiakkaista harkitsisi verkkoon kytkettyjen kodinjärjestelmien hankkimista, aurinkopaneelien asentamista tai sähköauton ostamista seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kuluttajat odottavat sähköyhtiönsä tarjoavan uuden sukupolven kodinenergiaratkaisuja sekä energiatehokkuusopastusta. Nämä tiedot käyvät ilmi Accenturen tämänvuotisesta New Energy Consumer -tutkimuksesta, johon haastateltiin yli 13 000:ta kuluttajaa 26 maassa.

Kuluttajien kiinnostuksen verkkoon kytkettyihin kodin automaatiojärjestelmiin ja energiankulutusta valvoviin ratkaisuihin ennustetaan kasvavan seitsemästä prosentista jopa 57 prosenttiin seuraavan viiden vuoden aikana. Ratkaisujen oletetaan pienentävän energialaskuja, lisäävän kodin mukavuutta ja mahdollistavan kodin automatiikan ja laitteiden etäkäytön.

Kiinnostuksen aurinkopaneeleihin odotetaan kuusinkertaistuvan seuraavan viiden vuoden aikana.

Aurinkoenergian suosiota kasvattaa etenkin kuluttajien pyrkimys energiaomavaraisuuteen, mutta myös saatavilla olevat energiatuet ja halu pienentää hiilijalanjälkeä lisäävät kiinnostusta.

”Erikoistuneet palveluntarjoajat ovat edelleen kuluttajien ykkösvalinta aurinkopaneelien ja muiden vaihtoehtoisten energiaratkaisujen toimittajiksi, mutta sähköyhtiöt tulevat heti perässä”, kertoo Olli-Pekka Lumijärvi, Accenturen energiatoimialan johtaja Suomessa. ”Nämä nopeasti muuttuvat markkinat ovat täysin avoin kenttä markkinaosuuksien valtaamiseen. Täydellisen digitaalisen asiakaskokemuksen luovat palveluntarjoajat tulevat menestymään.”

Kodin energiatehokkuutta parantavat teknologiat kiinnostavat kuluttajia, jotka haluavat pienentää sähkölaskujaan. 71 prosenttia tutkimukseen osallistuneista uskoo, että sähköyhtiöt voisivat auttaa asiakkaitaan enemmän kodin energiankulutuksen pienentämisessä. Vain 21 prosenttia koki sähköyhtiönsä esittämät syyt hintojen nousuun hyväksyttäviksi.

Helppokäyttöiset digitaaliset palvelut kilpailuetu

Tutkimuksen mukaan kuluttajien kiinnostus käyttää mobiililaitteita ja digitaalisia sovelluksia kodin energia-asioiden hoitamiseen on kasvussa, mutta suurin osa kokee sovellusten käyttämisen vaikeaksi. Vain 45 prosenttia vastaajista sanoi käyttämiensä toimintojen onnistuneen joka kerta.

Myös kuluttajien odotukset sähköyhtiöiden digitaalisten palveluiden laadun suhteen ovat kasvaneet. Yli 80 prosenttia vastaajista kertoi odottavansa sähköyhtiöltään samantasoista tai parempaa digitaalista palvelua kuin esimerkiksi pankkien verkkopalveluilta. Hyvät verkkopalvelut ovat sähköyhtiöille myös kilpailuetu: 67 prosenttia digitaalisen palvelun käyttäjistä oli tyytyväisiä sähköyhtiöönsä kun muiden palvelujen käyttäjistä tyytyväisiä oli 58 prosenttia.

”Sähköyhtiöiden täytyy helpottaa asiakkaiden käyttökokemuksia ja tehdä niistä niin sujuvia ja helppokäyttöisiä kuin mahdollista. Tästä tulee yhä tärkeämpää verkkoon yhdistettyjen kodinjärjestelmien yleistyessä”, Lumijärvi jatkaa. ”Digitaalinen vallankumous hämärtää toimialarajoja ja kodin energiamarkkinoista taistellaan useilla aloilla. Uudet palvelut yhdistävät kodin hallintajärjestelmät, sähköautot ja vaihtoehtoiset energialähteet. Perinteiset liikemuodot ovat vaarassa, joten sähköyhtiöiden on toimittava nopeasti erottuakseen tulokkaista.”

Tietoja tutkimuksesta

Accenturen vuosittaisen kuluttajatutkimuksen toteutti verkkokyselynä Harris Interactive. Siihen osallistui yli 13 000 kuluttajaa 26 maasta. Vastaajat saivat vastata kysymyksiin omalla kielellään. Kvantitaviisen tutkimuksen otos edusti kussakin maassa koko väestöä. Poikkeuksena kuitenkin olivat Brasilia, Chile, Kiina, Indonesia, Filippiinit, Etelä-Afrikka ja Thaimaa, missä otos edusti kaupunkilaisväestöä. Lisätietoa tutkimuksesta löytyy New Energy Consumer -tutkimusraportista.

Lue alkuperäinen englanninkielinen tiedote.
Lisää suomenkielisiä Accenturen tiedotteita.

Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 293 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2013 päättyneenä tilivuotena 28,6 miljardia dollaria www.accenture.com.