NEWS RELEASE


Kansalaiset valmiita biotunnisteiden käyttöönottoon rajavalvonnassa

Biometriikan odotetaan nopeuttavan matkustamista ja tekevän rajoista turvallisemmat

Suurin osa kansalaisista antaisi yksilölliset biotunnisteensa viranomaisten käyttöön matkustaessaan maiden rajojen yli. Accenturen tuoreen tutkimuksen mukaan jopa 89 prosenttia kansalaisista on valmiita jakamaan biometriset tietonsa, kuten sormenjälkensä, kasvokuvansa tai silmänpohjakuvansa. Toisaalta 69 prosenttia tutkimukseen osallistuneista kertoi, ettei ole vielä jakanut biometrisiä tietojaan. Biotunnisteita voidaan käyttää henkilöllisyyden varmentamisessa ja automaattisessa tunnistuksessa.

Tutkimukseen osallistui vastaajia Australiasta, Ranskasta, Saksasta, Japanista, Isosta-Britanniasta ja Yhdysvalloista. Vastauksissa tärkeimmiksi syiksi luovuttaa henkilökohtaiset biotunnisteet viranomaisen käyttöön nousivat nopeus ja turvallisuus: 62 prosenttia vastaajista kertoi haluavansa tehdä maansa rajoista turvallisemmat, 58 prosenttia halusi nopeuttaa tulliselvityksiä sekä rajavalvontaa ja 56 prosenttia halusi tehdä matkustamisesta helpompaa.

”Teknologia on osa ihmisten jokapäiväistä elämää. On selvää, että myös matkustaminen on osa digitalisoituvaa elämäntapaa”, toteaa Mika Rossi, Accenturen turvallisuusalan johtaja Suomessa. ”EU:n alueella ja Suomessakin on käynnissä useita hankkeita, joissa pyritään edistämään joustavaa, turvallista ja kustannustehokasta rajavalvontaa. Kansalaiset ovat valmiita muutoksiin edellyttäen toki samalla, että heidän tietojaan ei käytetä mihinkään ylimääräiseen.”

Muita tutkimuksessa esiin nousseita teemoja:

  • Älykkäät rajat: 58 prosenttia vastaajista olisi valmis luovuttamaan biometriset tietonsa pystyäkseen käyttämään ohjelmia, jotka mahdollistavat rekisteröityneiden matkustajien nopeamman etenemisen tullin ja rajavalvonnan läpi. 71 prosenttia kannattaa biometriikan käyttämistä kaikkien rajoja ylittävien henkilöiden tunnistamisessa. 73 prosenttia uskoo, että biotunnisteiden käyttäminen tekisi maista turvallisempia.

  • Automaattinen rajatarkistus: Vain 23 prosenttia kertoi käyttäneensä automaattisia portteja lentokentillä ja rajanylityksissä. 80 prosenttia automaattista porttia käyttäneistä oli valmiita käyttämään sitä uudestaan. 85 prosenttia automaattisia portteja käyttäneistä piti niitä nopeampina kuin rajaviranomaisen hallitsemaa tarkastuspistettä.

  • Yksityisyyden suoja: Biotunnisteiden hyväksymisestä huolimatta 68 prosenttia vastaajista haluaisi tietää, millä tavoin heidän tietojaan suojattaisiin, ennen kuin antaisivat niitä viranomaisille. 67 prosenttia haluisi tietää, miten heidän henkilökohtaisiaan tietojaan käytettäisiin.

  • Maakohtaiset erot: Vastauksissa näkyy myös eroja maiden välillä. Esimerkiksi saksalaisista 23 prosenttia kertoi luovuttaneensa biometrisiä tietojaan, kun taas japanilaisista ja brittiläisistä vastaajista vain 17 prosenttia kertoi antaneensa tietojaan viranomaisten käyttöön. Suurin osa Ranskan, Australian, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen vastaajista kertoi todennäköisesti osallistuvansa rekisteröityneiden matkustajien ohjelmaan, vaikka se edellyttäisi biotunnistetietojen luovuttamista. Sitä vastoin Saksan ja Japanin vastaajista alle puolet luovuttaisi tietonsa vastaavassa tilanteessa. Ison-Britannian vastaajat olivat kaikkein myönteisimpiä parantamaan rajaturvallisuutta biometriikan avulla. Heistä 69 prosenttia antaisi tietonsa lisätäkseen turvallisuutta.

Tietoja tutkimuksesta Accenturen tutkimukseen osallistui 3001 kansalaista Australiassa, Ranskassa, Saksassa, Japanissa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Sen toteutti verkkokyselynä Penn Schoen Berland (PSB). Tavoitteena oli selvittää yleisiä asenteita biometriikan käyttöä kohtaan erityisesti rajavalvonnassa ja matkustamisessa.

Lue alkuperäinen englanninkielinen tiedote.
Lisää suomenkielisiä Accenturen tiedotteita.

Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 293 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2013 päättyneenä tilivuotena 28,6 miljardia dollaria www.accenture.com.