NEWS RELEASE


Lasten kouluun paluu avaa
vanhempien kukkaronnyörit

Vanhemmat maksavat ostokset, mutta lapset tekevät ostopäätökset

Overview

Valtaosa vanhemmista suunnittelee kuluttavansa lastensa koulutarvikeostoksiin edellisvuotta enemmän rahaa. Syynä kasvaneeseen rahankäyttöön ovat hintojen nousu ja lisääntyneet vaatimukset. Lähes kaikki (89 prosenttia) vanhemmista aikovat ostaa koulutarvikkeet kivijalkakaupasta, vaikka monet käyttävät myös Internetiä etsiäkseen ja tarkastellakseen tuotteita. Nämä tiedot käyvät ilmi Accenturen julkaisemasta johon haastateltiin kouluikäisten lasten vanhempia Yhdysvalloissa. Haastateltujen lapsista nuorimmat olivat esikouluikäisiä, vanhimmat korkeakouluopiskelijoita.

Tutkimuksen mukaan 67 prosenttia vanhemmista aikoo käyttää lapsensa koulutarvikkeisiin 100–500 dollaria (noin 75–375 euroa). 41 prosenttia aikoo käyttää ostoksiin 500 dollaria tai enemmän. Yli puolet (52 prosenttia) vanhemmista kertoi aikovansa käyttää ostoksiin enemmän rahaa kuin edellisvuonna, 37 prosenttia aikoo käyttää rahaa saman verran ja vain 11 prosenttia suunnittelee kuluttavansa vähemmän. 71 prosenttia rahankäytön lisäämistä suunnittelevista vanhemmista kertoi syyksi nousseet hinnat ja 56 prosenttia viittasi koulujen kasvaneisiin vaatimuksiin. 19 prosenttia mainitsi kuluttavansa enemmän, jotta heidän lapsensa pysyisivät kavereidensa tasolla koulutarvikkeiden osalta. Koulutarvikkeisiin tutkimuksessa laskettiin perustarvikkeiden lisäksi myös mm. vaatteet, koulureppu, tietokone ja mobiililaitteet.

Saumaton ostokokemus tärkeä

Kyselyn tulokset korostavat saumattoman ostokokemuksen tärkeyttä. Vastaajista 79 prosenttia kertoi tutkivansa tuotteita verkossa ennen ostosten tekemistä liikkeessä. Tärkeimpinä syinä mainittiin halu tarkistaa tuotteen saatavuus ennen kauppaan menemistä (47 prosenttia vastaajista), tuotteen lähempi tutkiminen ennen sen ostamista (43 prosenttia) ja lähetyskulujen välttäminen (43 prosenttia).

”Suurin osa tutkimukseemme osallistuneista vanhemmista aikoo hyödyntää Internetiä hankintoja tehdessään. Tämä korostaa yhtenäisen ja sujuvan ostokokemuksen merkitystä kaikissa vähittäismyynnin kosketuspisteissä”, toteaa Accenturen vähittäiskauppatoimialasta Suomessa vastaava teknologiajohtaja Petri Salo. ”Monet suuntaavat kauppoihin löydettyään parhaat tarjoukset ja tarkastettuaan tuotteiden saatavuuden ensin verkosta. Onkin ehdottoman tärkeää, että vähittäiskaupat ottavat käyttöön mobiililaitteet sekä kouluttavat yhteistyökumppaneita ratkaisemaan ongelmia ja tukemaan myyntiä. Kaupoissa tulee myös ottaa käyttöön langattomat verkot interaktiivisten kokemuksien luomiseksi ja yhdistää kaupassa asiointi monikanavaisiin palveluihin. Vähittäiskauppiailla on mahdollisuus kehittää liikkeistään tuotetuen keskuksia, mikä on ratkaisevaa asiakkaiden brändiuskollisuudelle.”

Lapset päätöksentekijöinä

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että vaikka vanhemmat toimivat maksajina, ostovoima on heidän lapsillaan: 54 prosenttia vastaajista kertoi, että lapset vaikuttavat jopa yli puoleen koulutarvikeostoksista.

”Vähittäiskauppojen tulisi kiinnittää enemmän huomiota lasten ostovoimaan, elleivät he jo tee näin”, Salo huomauttaa. ”Ostopäätöksiä tekeviä vanhempia ohjaavat hinnat ja mainokset. Lapset kuitenkin tietävät, mitä haluavat, ja osa kasvaneesta kulutuksesta johtuu lasten osallistumisesta ostopäätöksiin.”

Vähittäiskaupan valinnassa tärkeimpiä tekijöitä vanhemmille ovat tuotteiden hinta ja laatu sekä laaja valikoima, joka mahdollistaa ostosten keskittämisen yhteen liikkeeseen. Kaksi viidesosaa tutkimukseen osallistuneista vanhemmista kertoi kauppojen ilmoitusten ja mainosten vaikuttavan koulutarvikkeiden ostopäätöksiin.

Vanhempien mielipiteet parhaasta ostoajankohdasta edullisimpien hankintojen tekemiseksi kuitenkin vaihtelivat: parhaat alennukset saadakseen 40 prosenttia vanhemmista tekee hankintoja tasaisesti koko kesän ja kouluvuoden ajan, 35 prosenttia koulutarvikesesongin alussa ja 23 prosenttia sesongin lopussa.

”Vähittäiskauppojen kannattaa aloittaa mainostus aiempaa aikaisemmin, sillä myös asiakkaat ovat liikkeellä parhaiden alennusten perässä aiemmin kuin ennen”, Salo toteaa. ”Parhaat tarjoukset yhdistettynä tuotteiden laatuun ja myymälän laajaan valikoimaan sekä tarkat ja yhdenmukaiset tuotetiedot kaikissa kanavissa ovat kaikki kriittisiä tekijöitä onnistuneen myyntisesongin kannalta.”

Tietoja tutkimuksesta

Accenture toteutti tutkimuksen verkkokyselynä kesäkuussa 2014. Tutkimukseen osallistui Yhdysvalloista 500 vanhempaa, joiden lapset olivat kouluikäisiä. Nuorimmat lapsista olivat esikoululaisia, vanhimmat korkeakouluopiskelijoita.

Lue alkuperäinen englanninkielinen tiedote.
Lisää suomenkielisiä Accenturen tiedotteita.

Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 293 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2013 päättyneenä tilivuotena 28,6 miljardia dollaria www.accenture.com.

PDF Help