Yritysjärjestelmien laajamittainen siirto pilveen helpottuu

Accenturen pilvipalvelujen hallinta-alustan uudet ominaisuudet mahdollistavat eri pilvipalvelujen keskitetyn integroinnin ja käytön

Overview

Accenturen pilvipalvelujen hallinta-alusta Accenture Cloud Platform on saanut merkittäviä uusia ominaisuuksia. Työkuormien siirto pilveen sekä käytön seuranta ja kustannusten hallinta julkisissa sekä myös yksityisissä pilviratkaisuissa helpottuu olennaisesti. Keskitetyn hallintakehyksen kautta tarjotut, uudet yritystason ominaisuudet mahdollistavat useiden pilviratkaisujen samanaikaisen hallinnan yhdeltä alustalta käsin.

Uuden hakutoiminnon ja ohjelmointirajapinnan ansiosta käyttäjät pääsevät hallinnoimaan paitsi uusia myös jo aiemmin pilveen siirrettyjä työkuormia. Entisestään kehittyneet integrointipalvelut nopeuttavat ja helpottavat eri pilvipalveluiden saumatonta kokoamista yhtenäisen hallintaliittymän alle. Alusta tukee julkisia pilviä kuten Amazon Web Services ja Microsoft Azure mutta mahdollistaa yhtä lailla organisaation omien pilvipalvelujen käytön tukemalla avoimia rajapintoja kuten OpenStack, Cisco InterCloud ja VMware vCloud Suite. Lisäksi alustan analytiikkatyökalut tarjoavat kattavan näkymän pilvipalveluiden käyttöön ja kustannuksiin, mikä mahdollistaa kustannusten jyvittämisen organisaation sisällä todellisen käytön mukaan, ja sitä kautta budjetin tehokkaan hallinnoinnin.

”Digitaalisen liiketoiminnan vaatimia toimintoja ja ominaisuuksia ei voida toteuttaa ilman pilviteknologiaa.

Kuitenkin yritykset kokevat erillisten pilvitilien hallinnoinnin vaikeaksi ja ovat epävarmoja niin uusien työkuormien kuin vanhojen järjestelmienkin siirtämisestä pilveen”, kertoo Ville-Mikko Kanerva, Accenturen infrastruktuuripalveluista vastaava johtaja Suomessa.

”Pilvipalvelut eivät enää ole pienten projektien kokeilua vaan kasvavassa määrin keskeinen osa yrityksen kapasiteettipalveluja. Accenturen pilvialustan uudet ominaisuudet auttavat yrityksiä hyödyntämään pilven joustavuutta ja ketteryyttä suuressa mittakaavassa. Samalla yritystason hallintaominaisuudet ja parannettu tietoturva tuovat perinteiseen infrastruktuuriin tottuneille asiakkaille mielenrauhaa paketoituna helppoon palvelumalliin.”

Alusta tarjoaa asiakkaille näiden tarpeisiin sopivat pilvipalvelut pilvialustaekosysteemin palveluntarjoajilta. Lisäksi Accenture räätälöi ratkaisuja yhdistämällä omia toimialaratkaisujaan ja -innovaatioitaan kolmannen osapuolen ratkaisuihin.

Lue myös alkuperäinen englanninkielinen tiedote.
Lisää suomenkielisiä Accenturen tiedotteita.

Lisätietoja:

Hetta Huittinen
Accenture, viestintä

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 305 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2014 päättyneenä tilivuotena 30,0 miljardia dollaria. www.accenture.com.