Accenture tutki: Vakuutusyhtiöt suunnittelevat kansainvälistä laajentumista

62 prosenttia vakuutusyhtiöistä suunnittelee kansainvälistä laajentumista seuraavan 12 kuukauden aikana, kertoo Accenturen tuore tutkimus.

Overview

Globaalin talouden sekasorrosta huolimatta lähes kaksi kolmasosaa (62%) vakuutusyhtiöistä suunnittelee kasvua kotimarkkinoidensa ulkopuolelle seuraavan 12 kuukauden aikana. ”BRIC”-maat ovat kiinnostavin kohde laajentumiselle. Tulokset käyvät ilmi Accenturen tuoreesta kansainvälisestä tutkimuksesta.

Tutkimukseen vastasi yli 100 johtavaa vakuutusyhtiötä, jotka toimivat 16 maailman suurimmalla vakuutusmarkkinalla. Tutkimus selvitti, millaisia mahdollisuuksia vastaajat näkevät kannattavalle kansainväliselle laajentumiselle nykyisessä taloustilanteessa.

”Osakemarkkinoiden epävakaisuus, kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset ja maailmantalouden tilanne lisäävät kilpailua sekä luovat haasteita kannattavalle kasvulle”, Accenturen vakuutustoiminnoista vastaava johtaja Serge Callet toteaa.

”Koska vakuutusyhtiöt ovat jo maksimoineet paikallisen markkinaosuutensa, ne suuntaavat katseensa nyt kasvaville markkinoille, sillä siellä kasvu on vielä mahdollista. Mahdollistaakseen kannattavan kansainvälisen kasvun, vakuutusyhtiöiden on kyettävä kehittämään innovaatioita nopeammin, nostettava operatiivinen tehokkuus uudelle tasolle sekä lisättävä sisäisten toimintojensa yksinkertaistamista ja standardointia alueellisesti. Tästä näkökulmasta vakaan laajentumisstrategian läpivienti on vahva erottautumiskeino”, Callet summaa.

Accenturen tutkimuksen keskeiset tulokset
- 75 prosenttia tutkimukseen vastanneista vakuutusyhtiöistä oli sitä mieltä, että nykyinen maailmantalouden epävarmuus tarjoaa uusia mahdollisuuksia kasvaa kotimarkkinoiden ulkopuolella seuraavan kolmen vuoden aikana. Tärkeimpinä kasvun moottoreina pidettiin riskin jakamista ja liiketoiminnan suhdannevaihtelujen tasapainottamista. Seuraavaksi useimmin mainittiin kulujen tehokkaampi hallinta.

- Kilpailun odotetaan lisääntyvän kehittyvillä talousalueilla. Yli kahdeksan kymmenestä (84%) teollisuusmaissa toimivasta vakuutusyhtiöstä ja yhdeksän kymmenestä (92%) kehittyvillä talousalueilla toimivasta vakuutusyhtiöstä pitää kehittyviä talousalueita tärkeimpinä laajentumiskohteinaan. Alueet, joille ollaan aikeissa investoida eniten seuraavan kolmen vuoden aikana ovat niin sanotut BRIC-maat (48%) Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina. Kiina mainittiin useimmin, seuraavaksi Brasilia, Intia ja Venäjä. Seuraavaksi tärkeimpinä laajentumisalueina pidetään Aasiaa ja Länsi-Eurooppaa. Kehittyvillä markkinoilla toimivat vakuutusyhtiöt mainitsivat kansainvälisen kasvun perusteeksi osakkeiden matalat hinnat sekä mahdollisuudet fuusioihin ja yritysostoihin.

- Hallitakseen paremmin toimintojaan eri maissa ja alueilla vakuutusyhtiöt pyrkivät parempaan integraatioon. Useampi kuin neljä viidestä aikoo tehostaa kansainvälistä laajentumistaan tekemällä muutoksia back office -toimintoihinsa sekä kehittämällä IT-infrastruktuuriaan ja -palveluitaan. Vaikka vain 13 prosenttia vastaajista käyttää tällä hetkellä globaalisti integroitua toimintamallia, 20 prosenttia aikoo ottaa sellaisen käyttöön seuraavan kolmen vuoden aikana.

Tutkimus

Accenture toteutti kvantitatiivisen tutkimuksen 104 kansainvälisessä vakuutusyhtiössä ympäri maailmaa joulukuun 2008 ja huhtikuun 2009 välillä. Samaan aikaan maailmantalous koki yhden suurimmista kriiseistään. Vastaajat olivat kansainvälistä laajentumista koskevia investointipäätöksiä tekeviä ylimmän johdon edustajia. Vastaajat olivat Suomesta (1), Yhdysvalloista (28), Italiasta (11), Iso-Britanniasta (9), Espanjasta (8), Etelä-Koreasta (8), Ranskasta (7), Australiasta (6), Brasiliasta (5), Kiinasta (5), Japanista (5), Tanskasta (4), Intiasta (2), Saksasta (2), Sveitsistä (2) sekä Singaporesta (1).

Lisätietoja (in English/in French)

Francois Luu
Accenture

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2008 päättyneenä tilivuotena 23,39 miljardia dollaria. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 181 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita 120 maassa. Lisätietoa: www.accenture.com.