Accenture uudistamaan Euroopan avaruusjärjestön taloushallintomallia ja tietojärjestelmää

Accenture uudistamaan Euroopan avaruusjärjestön taloushallintomallia ja tietojärjestelmää.

Euroopan avaruusjärjestö (ESA) on solminut sopimuksen Accenturen kanssa. Sopimus koskee ESAn koko organisaation kattavan taloushallintomallin uudistukseen liittyviä teknologiapalveluita ja sovellusulkoistusta. Sopimuskausi on neljä ja puoli vuotta.

Sopimuksen mukaan Accenture vastaa ESAn taloushallintomallin uudistuksen hallinnoinnista, toteutuksesta ja seurannasta. Yhteistyö sisältää ESAn toimintamallin ja sovellusten sekä teknisen arkkitehtuurin suunnittelun, rakentamisen ja toteutuksen. Accenturen tehtävänä on korvata ja vahvistaa ESAn nykyistä tietojärjestelmää ja arkkitehtuuria integroidun SAP-ratkaisun avulla. Tämä tarkoittaa useita uudistusvaiheita, sovelluskehitystoimia ja ylläpitopalveluja. Ensimmäinen ja merkittävin uudistuksen vaihe valmistuu tammikuussa 2010.

Accenture toimittaa uuden SAP-järjestelmän globaalin palvelukeskusverkoston avulla. Työn valmistuttua uusi järjestelmä tukee ESAn toimintaa 18 jäsenmaassa, kolmen miljardin euron budjettia, 2000 ihmisen työntekoa sekä lisäksi 2000 muun yhteistyökumppanin toimintaa.

”Valitsimme Accenturen laadukkaana kumppanina ja kokeneena suurten hankkeiden osaajana tekemään haasteellista uudistustyötä. Projektilla on tiukka aikataulu, ja ensimmäisen vaiheen pitää valmistua jo vuoden 2010 alussa”, Euroopan avaruusjärjestön projektipäällikkö Jonathan Doyle sanoo.

”Olemme vakuuttuneita Accenturen osaamisesta ja yhtiön kyvystä kiinnittää parhaat osaajansa tähän projektiin, jotta ESAn strateginen tavoite läpinäkyvämmästä taloushallinnosta toteutuu.

Tavoitteenamme on rakentaa yhä lujempaa luottamusta nykyisiin ja tuleviin jäseniimme”, Doyle jatkaa.

”Uusi taloushallintomalli suunnitellaan tukemaan paremmin resursointia, viestintää ja nopeampaa pääsyä ESAn toiminnalle tärkeisiin tietoihin”, Accenturen globaali Defense-toimintojen johtaja Kevin Laudano kertoo. ”Tavoitteena on, että mallin avulla voidaan kasvattaa luottamusta ja uskottavuutta ESAn jäsenvaltioiden keskuudessa lisäämällä läpinäkyvyyttä ja hallinnon kapasiteettia”, Laudano lisää.

ESAn taloushallintouudistus (The Financial Management Reform, FINREF) alkoi hankkeena vuonna 2006. Tarkoituksena on parantaa taloushallinnon resurssien suunnittelun tarkkuutta ja läpinäkyvyyttä jäsenvaltioille ja muille sidosryhmille. Samalla ESA ottaa käyttöönsä kansainvälisen julkisen sektorin laskennan standardien parhaimmiston vastatakseen paremmin rahoituksen ja kumppaneiden tarpeisiin.

Accenture

Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2008 päättyneenä tilivuotena 23,39 miljardia dollaria. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 180 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita 120 maassa. www.accenture.com