Accenturen tutkimus: Suomalaisten langattoman Internetin käyttö johtavia länsimaita vähäisempää

Accenturen tutkimus: suomalaisten langattoman Internetin käyttö johtavia länsimaita vähäisempää

Maailmanlaajuinen tutkimus kartoitti kuluttajien langattoman Internetin käyttöä. Sovellukset siivittävät Internetin käytön kasvua kannettavilla laitteilla. Lisäksi maksulliset mobiilipalvelut kasvattavat suosiotaan ja haastavat yritykset vastaamaan langattoman ajan kuluttajakysyntään erityisesti pilvipalveluissa kilpailukykynsä säilyttämiseksi.

Accenturen globaalin Mobile Web Watch -tutkimuksen mukaan kannettavista laitteista on nopeasti tulossa ensisijainen Internetin käyttöalusta maailmanlaajuisesti. Kaikista vastanneista yli kaksi kolmasosaa (69 prosenttia) käytti Internetiä kannettavalla laitteella päivittäin. 61 prosenttia vastanneista käytti tarkoitukseen älypuhelinta, minikannettavaa 37 prosenttia ja tablet-laitetta 22 prosenttia. Verkkotutkimukseen osallistui 17 225 henkilöä 13 maasta.

Tutkimuksen mukaan mobiili-Internetin käyttö oli yleisintä Etelä-Afrikan, Brasilian ja Venäjän kaltaisilla kehittyvillä markkinoilla. Vähäisintä Internetin käyttö kannettavilla laitteilla oli Ranskassa, Saksassa ja Suomessa sekä globaalilla tasolla että suhteessa muihin länsimaihin.

Langattoman Internetin käyttö lisääntyy tutkimuksen mukaan kiivaimmin kehittyvillä markkinoilla.

Tutkimukseen vastanneista 78 prosenttia Brasiliassa, 73 prosenttia Venäjällä, 61 prosenttia Meksikossa ja 57 prosenttia Etelä-Afrikassa kertoi aikovansa ostaa verkkoyhteydellä varustetun matkapuhelimen lähitulevaisuudessa, kun kaikkien maiden keskiarvo oli vain 46 prosenttia.

”Yksi syy langattoman Internetin suosioon kehittyvillä markkinoilla on kattavan laajakaistainfrastruktuurin puute. Tällöin kannettavat laitteet ovat useiden käyttäjien ensikosketus Internetiin”, kertoo Riku Granat, Accenturen mobiililiiketoiminnan johtaja Pohjoismaissa. ”Lisäksi alentuneet laite- ja liittymähinnat sekä vaurastuvan keskiluokan kasvu kannustavat langattoman Internetin käyttöön. Kuitenkin selvityksemme mukaan myös Sveitsissä, Espanjassa ja Itävallassa mobiili-Internetin käyttö on huomattavasti korkeammalla tasolla kuin Suomessa.”

Tutkimus osoitti myös, että miehet käyttävät langatonta Internetiä naisia enemmän. Maailmanlaajuisesti 73 prosenttia miehistä kertoi käyttävänsä Internetiä kannettavalla laitteellaan, kun taas naisten kohdalla vastaava luku oli 66 prosenttia. Suomessa naisten ja miesten välinen ero oli suurin: suomalaisista naisista vain 48 prosenttia kertoi käyttävänsä langatonta Internetiä. Miesten kohdalla vastaava luku oli huomattavasti korkeampi, 68 prosenttia.

Langattomat ratkaisut kasvun moottorina
Tutkimuksen mukaan jatkuvasti kasvava mobiilisovellusympäristö siivittää langattoman Internetin käytön kasvua. 62 prosenttia kaikista tutkimukseen vastanneista kertoi kirjautuvansa Facebookiin tai muihin sosiaalisiin verkostoihin kannettavalta laitteeltaan. 71 prosenttia mobiili-Internetin käyttäjistä kertoi ladanneensa sovelluksia laitteelleen.

Lähes kolme neljäsosaa (72 prosenttia) kertoi käyttävänsä mobiili-Internetiä esimerkiksi juna-aikataulujen ja sään tarkistukseen sekä uutisten lukuun, ja 70 prosenttia viihdesovellusten käyttöön. Lisäksi tutkimus osoitti erityisesti mobiilipankkipalvelujen käytön sekä esimerkiksi erilaisten lippujen ja kulutushyödykkeiden oston olevan kasvussa. Kaikista vastanneista 46 prosenttia kertoi käyttävänsä kannettavaa laitetta maksualustana.

Myös maksullisten palvelujen suosio kasvussa
Pilvi- tai tallennuspalvelut olivat tuttuja 59 prosentille mobiili-Internetin käyttäjistä. Heistä 78 prosenttia olisi myös valmiita maksamaan pilvipohjaisista sovelluksista. Myös lisättyä todellisuutta (augmented reality, AR) hyödyntävät palvelut herättivät kiinnostusta. 17 prosenttia älypuhelin- ja tablet-laitteiden käyttäjistä käytti AR-palveluita, ja puolet vastanneista oli kiinnostunut kokeilemaan tai aikoi kokeilla niitä.

”Kannettavien laitteiden määrän ja mobiili-Internetin käytön räjähdysmäinen kasvu avaa eri alojen yrityksille huimia liiketoimintamahdollisuuksia joko kulujen säästämiseen tai uuden liiketoiminnan luomiseen”, Granat toteaa. ”Kuluttajat ovat valmiimpia kuin koskaan maksamaan langattomista pilvi- ja lisäarvopalveluista. Rohkaisisin suomalaisia yrityksiä miettimään, miksi suomalaiset kuluttajat käyttävät mobiilipalveluita muita länsimaisia kuluttajia vähemmän. Uskon vahvasti, että langattomien palvelujen kautta yritykset voisivat kasvattaa sekä paikallista että globaalia kilpailukykyään nykymarkkinoilla.”

Kannettavien laitteiden ja langattoman Internetin käytön tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi kuluttajat olivat tietoisia myös kolikon toisesta puolesta. 79 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista oli huolissaan tietoturvaan ja yksityisyyteen liittyvistä uhista.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote löytyy täältä.

TUTKIMUKSIA

Accenturen Mobile Web Watch -tutkimus toteutettiin tammi–maaliskuussa 2012. Verkkopohjainen tutkimus toteutettiin noin 15 minuuttia kestäneellä verkkokyselyllä, johon vastasi yhteensä 17 225 henkilöä 13 maasta. Vastaajien edustamiin maihin kuuluivat Brasilia, Britannia, Espanja, Etelä-Afrikka, Irlanti, Italia, Itävalta, Meksiko, Ranska, Saksa, Suomi, Sveitsi ja Venäjä. Suomesta kyselyyn vastasi 1085 henkilöä. Vastanneet jaoteltiin iän, sukupuolen (51 prosenttia miehiä ja 49 prosenttia naisia) ja tulojen mukaan.

Lisätietoja

{Enter name}

Hetta Huittinen
Accenture, viestintä

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 257 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2012 päättyneenä tilivuotena 27,9 miljardia dollaria. www.accenture.com.