Accenture ja SAS Institute Folksamin kumppaniksi mittavan tietohallintouudistuksen toteutuksessa

Uudistuksen myötä Folksamin raportointimenetelmät sopeutetaan EU:n Solvenssi II -direktiivin mukaisiksi.

Overview

Accenture ja SAS Institute ovat solmineet merkittävän sopimuksen keskinäisen vakuutusyhtiö Folksamin kanssa Ruotsissa. Accenture vastaa SAS Instituten SAS Risk Management for Insurance -ratkaisun toteutuksesta kaikissa Folksam-konsernin yksiköissä ja tytäryhtiöissä. Ratkaisu on suunniteltu lisäämään Folksamin vakavaraisuuteen liittyvien laskenta- ja raportointimenetelmien automaatiotasoa Solvenssi II -direktiivin säädösten mukaisesti.

”Asiakkaamme ovat myös omistajiamme, joten vakuutusasiakkaamme ovat luonnollisesti aina olleet tärkein sidosryhmämme”, sanoo Folksamin talousjohtaja Catrina Ingelstam. ”Solvenssi II -direktiivin mukaiset laskenta- ja raportointivalmiudet lisäävät myös omistajiemme ja vakuutusasiakkaidemme turvallisuutta.”

Solvenssi II harmonisoi vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussäädöksiä EU:n alueella. Direktiivi määrittää muun muassa uudet säännöt vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspääomavaatimuksille.

Direktiivi koostuu kolmesta pilarista, joista ensimmäinen keskittyy direktiivin mukaisiin kvantitatiivisiin vaatimuksiin, toinen hallintoon, riskien hallintaan ja valvontaan, ja kolmas avoimuus- ja läpinäkyvyysvaatimuksiin. Accenturen toteuttaman ratkaisun avulla Folksam voi määrittää ensimmäisen pilarin riskitason täyttävät pääomavaatimukset, toteuttaa toisen pilarin oman riski- ja vakavaraisuusarvioinnin alaisten riski- ja valvontamallien sisäisen arvioinnin, ja täyttää kolmannen pilarin alaiset avoimuus- ja läpinäkyvyysvaatimukset.

“Solvenssi II -direktiivin voimaantuloa ja siirtymäsäännöksiä ollaan päivittämässä, ja Omnibus 2 -direktiivin neuvottelut ovat kesken.
Seuraavien kuukausien aikana saamme lisätietoa uudesta aikataulusta. Tällä hetkellä usean suomalaisen vakuutusyhtiön painopiste on lähdetiedon harmonisoinnissa. Tavoitteena on suorittaa direktiivin määrittelemä standardilaskentamalli ja varmistaa lähdetietojen jäljitettävyys”, toteaa Kyösti Peippo, Accenturen Suomen rahoitustoimialasta vastaava johtaja. ”Autamme asiakkaitamme tehostamaan liiketoimintaansa analytiikan avulla. Datan analysointi tarjoaa viranomaisvaatimusten täyttämisen lisäksi myös tietoa loppuasiakkaiden tarpeista ja tuo uusia työkaluja tuotteiden kehittämiseen.”

”Solvenssi II -direktiivi vie yritysten riskikulttuurin uudelle tasolle. Tuloksena on entistä korkealaatuisempi riskien hallinta, havainnointikyky ja ennakointi”, toteaa Eva Dewor, Accenturen Finance and Risk Services -liiketoiminta-alueen johtaja Euroopassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Accenturen Finance and Risk Services -liiketoiminta on osa Accenturen Financial Services -toimialaa. Siihen kuuluvat muun muassa riskistrategiat ja riskienhallinta, prosessien tehostaminen, sekä toimialalla vallitsevien säännösten noudattaminen. Accenturen Finance and Risk Services palvelee yli 500 rahalaitosta ympäri maailmaa.

LISÄTIETOJA

{Enter name}

Hetta Huittinen
Accenture, viestintä

Folksam
Folksam on keskinäinen vakuutusyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen vakuutus- ja eläkesäästämispalveluja. Lähes joka toinen ruotsalainen on Folksamin vakuutuksenhaltija, ja yhtiö on yksi Ruotsin suurimmista omaisuudenhoitajista. Folksamin vision mukaan ihmisten täytyy voida tuntea itsensä turvalliseksi kestävässä maailmassa. Lue lisää osoitteessa www.folksam.se.

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 246 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2011 päättyneenä tilivuotena 25,5 miljardia dollaria. www.accenture.com.