Puolustusvoimat valitsi Accenturen toteuttamaan SAP-laajennusta

Suomen Puolustusvoimat on valinnut Accenturen (NYSE: ACN) kumppanikseen toteuttamaan toiminnanohjausjärjestelmänsä laajennuksen puolustusvoimalliseksi toimialaratkaisuksi.

Lisätiedot

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan Puolustusvoimien toiminnanohjausjärjestelmän laajennus, joka tukee sotilaallisen suorituskyvyn rakentamista ja ylläpitoa, logistiikkaa sekä henkilöstöresurssien hallintaa. Lisäksi järjestelmän avulla kehitetään raportointia, joka parantaa Puolustusvoimien suorituskyvyn tilannekuvan muodostamista.

Kyseessä on maailmanlaajuisestikin merkittävä SAP DFPS (Defense Forces & Public Security) –toimialaratkaisun käyttöönottohanke, joka laajentaa ja kehittää Puolustusvoimien nykyisiä materiaalihallinnon, hankinnan, kunnossapidon ja taloushallinnon toiminnallisuuksia.

Hankkeen aikana kehitetään merkittävästi Puolustusvoimien prosesseja ja yhteisiä toimintatapoja kattaen kaikki puolustushaarat.

NorthgateArinso tuo oman paikallisen ja kansainvälisen osaamisensa henkilöstöhallinnon alueelle toimiessaan Accenturen kumppanina hankkeen toteutusvaiheessa.

”Yhteistyö Puolustusvoimien kanssa tässä laajassa toiminnanohjausjärjestelmän suunnittelu- ja käyttöönottotyössä on yksi Accenturen merkittävimpiä hankkeita lähitulevaisuudessa. Kyseessä on keskeinen strateginen kumppanuus, johon panostamme parhaan osaamisemme”, kertoo Accenture Suomen toimitusjohtaja Frank Korsström. ”Suomen Puolustusvoimat saa hankkeen myötä käyttöönsä myös Accenturen koko globaalin SAP-osaamisen, vaikka työ tehdäänkin suomalaisin voimin”, Korsström lisää.

Accenture

Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Ydinajatuksena Accenturella on työskentely yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2008 päättyneenä tilivuotena 23,39 miljardia dollaria. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 181 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita 120 maassa. Lisätietoa: www.accenture.com.