Accenturen uusi pilvialusta pohjustaa yritysten siirtymistä vaativalle pilviaikakaudelle

Accenturen uusi pilvialusta pohjustaa yritysten siirtymistä vaativalle pilviaikakaudelle

Accenture sijoittaa yli 400 miljoonaa dollaria pilviosaamiseensa ja -valmiuksiinsa. Accenturen uusi pilvialusta tuo merkittäviä hyötyjä asiakkaille digitaalisten teknologioiden toteutukseen ja lisää joustavuutta, innovaatiotoimintaa ja kasvua.

Accenture on julkistanut Accenture Cloud Platform -nimellä kulkevan pilvialustan. Sen myötä yhtiön asiakkaat pystyvät hyödyntämään pilvilaskennan tarjoamia liiketoimintaetuja aiempaa tehokkaammin. Lisäksi se auttaa asiakkaita siirtymävaiheessa kohti julkista pilveä. Yhä useampi yritys on siirtymässä digitaaliseen aikakauteen. Accenturen pilvialustan ratkaisut ja palvelut on suunniteltu auttamaan organisaatioita hallinnoimaan ja integroimaan hybridipilviympäristöjään, jotka koostuvat usean eri toimittajan alustoista.

Accenturen pilvialusta edustaa tärkeää seuraavaa askelta Accenturen pilvistrategiassa. Se on osoitus yhtiön aikomuksista tarjota asiakkailleen päivä päivältä tärkeämpiä pilvipalvelujen välitys- ja organisointipalveluja. Osana tätä strategista hanketta Accenture sijoittaa yli 400 miljoonaa dollaria pilviteknologioihin, -osaamiseen ja koulutukseen vuoteen 2015 mennessä. Yhtiö keskittyy toimittamaan juuri oikeita pilvipalveluja toimittajaverkostonsa välityksellä ja räätälöi omat toimialaratkaisunsa ja innovaationsa kolmansien osapuolten tarjontaan.

”Accenturen pilvialustaa on käytössä jo yli 200:ssa hankkeessa. Alustan edistyneet teknologiat ja liiketoimintaprosessit vievät asiakkaamme turvallisesti pilveen”, sanoo Jack Sepple, Accenturen globaali pilvipalvelujen johtaja. ”Olemme etunenässä todistamassa julkisten pilvipalvelujen kasvavaa käyttöä. Ainutlaatuinen asemamme mahdollistaa parhaiden palvelujen tarjonnan laajan verkostomme avulla. Olemme sitoutuneet siirtämään kattavan pilvipalvelutarjontamme, laajan yhteistyökumppaniekosysteemin ja suuren globaalin asiakaskuntamme pilveen - oli kyseessä sitten julkinen, yksityinen tai hybridipilvi.”

Accenturen Teknologiavisio 2013 -raportin mukaan digitaalinen teknologia on tullut välttämättömäksi osaksi yritysten strategiaa ja muodostunut yritysten kilpailukyvyn kannalta olennaiseksi työkaluksi. Pilven tukemana langattomat ratkaisut, laajamittainen yhteistyö ja big data muuttavat teknologiakenttää samalla, kun yhä suurempi osa yrityksistä digitalisoituu. Accenturen pilvialusta tarjoaa turvallisen, skaalautuvan ja yrityksille suunnatun pilvi-integraatiojärjestelmän näiden merkittävien muutosten tueksi. Pilvialusta tarjoaa mahdollisuuden hallita ja johtaa asiakkaille toimitettavia pilvipalveluja, joko Accenturen tai kolmannen osapuolen, esimerkiksi Microsoftin tai SAPin välityksellä. Osana kokonaissijoitustaan Accenture on luonut pilvialustalleen laajennettuja palvelukokonaisuuksia. Niihin lukeutuvat esimerkiksi julkinen ja virtuaalinen yksityispilvi-infrastruktuuri, tietojen siirto ja elinkaaren hallinta, ohjelmistojärjestelmätestaus ja big data -analytiikkaratkaisut pilvessä.

Accenture on jo työskennellyt yli 4 000:ssa pilvihankkeessa asiakkailleen, joista yli puolet on Fortune Global 100 -listattuja yrityksiä. Accenturella on yli 6 700 koulutettua pilviasiantuntijaa, ja yritys saa jatkuvaa tunnustusta alan johtajuudestaan johtavilta itsenäisiltä analyytikkofirmoilta ja ohjelmistoyhteistyökumppaneilta.

Tutkimusyhtiö IDC:n mukaan pilven kokonaismarkkinaosuus kasvaa vuoden 2012 noin 40 miljardista dollarista 98 miljardiin dollariin vuoteen 2016 mennessä. Tähän kuuluvat arviot SaaSin (Software as a Service) kasvusta 37 miljardiin, IaaS:n (Infrastructure as a Service) 30 miljardiin, järjestelmäinfrastruktuuri-SaaSin (system infrastructure software as a service) 20 miljardiin ja PaaSin (Platform as a Service) kasvusta 10 miljardiin dollariin vuoteen 2016 mennessä.

Lisätietoa Accenturen uudesta pilvialustasta löydät täältä

1 IDC Worldwide and Regional Public IT Cloud Services 2012–2016 Forecast, Aug 2012

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote löytyy täältä.

Lisätietoja

{Enter name}

Hetta Huittinen
Accenture, viestintä

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 261 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2012 päättyneenä tilivuotena 27,9 miljardia dollaria. www.accenture.com.