Accenture: Suurin osa maailman ihmisistä huolissaan eläkkeensä riittävyydestä

Accenture: Suurin osa maailman ihmisistä huolissaan eläkkeensä riittävyydestä

Overview

Vain noin yksi kuudesta ihmisestä maailmassa uskoo tulevan eläkkeensä riittävän elinkustannusten kattamiseen. Yli puolet heistä ei tiedä, miten eläköitymiseen pitäisi valmistautua. Lähes puolet kysyy eläkeasioissa ennemmin neuvoa ystäviltä ja perheeltä kuin vakuutusyhtiöiltä tai pankeilta.

Accenturen globaalin tutkimuksen mukaan useampi kuin neljä viidestä ihmisestä (82 prosenttia) on huolestunut eläkeajan taloudellisesta tilanteestaan. Lähes yhdeksän kymmenestä (89 prosenttia) on sitä mieltä, että säästäminen pitäisi aloittaa heti. Tutkimukseen osallistui yli 8000 ihmistä 15 eri maasta.

Lisäksi yli puolet vastaajista (53 prosenttia) uskoo, ettei heillä ole riittävästi tietoa valmistautuakseen eläkkeelle siirtymiseen, eikä taloudellista mahdollisuutta (57 prosenttia) sijoittaakseen yksityisiin eläkerahastoihin.

Eläkkeeseen liittyvät huolet yleisiä

 • Vain noin yksi kuudesta vastaajasta (16 prosenttia) kertoi luottavansa, että omat säästöt riittävät kattamaan eläkeajan elinkustannukset.

 • Erittäin suuri osa (93 prosenttia) tiedostaa, että heidän täytyy nojautua täysin tai osittain omiin henkilökohtaisiin säästöihinsä kattaakseen eläköitymisen jälkeiset taloudelliset tarpeet. Yli kaksi kolmasosaa (67 prosenttia) ei kuitenkaan tiedä, kuinka paljon heidän pitäisi säästää turvatakseen elintasonsa säilymisen.

 • Alle yhdellä kolmasosalla (29 prosentilla) on valtion tai työnantajan ylläpitämien eläkerahastojen lisäksi yksityisiä eläkesijoituksia.

“Voimakas globaali huoli eläköitymisen jälkeisestä taloudellisesta turvasta on hälyttävää”, toteaa Kyösti Peippo, Accenturen Suomen rahoitustoimialasta vastaava johtaja. ”Myös Suomessa ihmiset ovat huolestuneita tulevasta taloustilanteestaan. Huolta aiheuttaa epävarman taloustilanteen lisäksi muun muassa suurten ikäluokkien eläköityminen – nuoret sukupolvet pohtivat omaa rooliaan mahdollisena maksumiehenä.”

Vakuutusyhtiöt eivät ensisijainen tiedonlähde eläkeasioissa

 • Eläkeasioissa ihmiset kysyvät todennäköisemmin neuvoa itsenäisiltä sijoituskonsulteilta (51 prosenttia vastaajista), perheeltä tai ystäviltä (44 prosenttia), kuin vakuutusyhtiöiltä (41 prosenttia) tai pankeilta (39 prosenttia).

 • Suurin osa (86 prosenttia) vastaajista kertoi, että heillä on vain vähän tai ei lainkaan tietoa erilaisista vakuutusyhtiöiden tarjoamista eläketuotteista.

 • Lähes puolet vastaajista (45 prosenttia) kertoi, ettei ole koskaan saanut miltään vakuutusyhtiöltä yksinkertaista ja helposti ymmärrettävää tietoa eläkesuunnittelusta. Yksi viidestä (20 prosenttia) kertoo, ettei mikään vakuutusyhtiö ole koskaan ottanut heihin yhteyttä eläkesuunnitteluasioissa.

“Globaalisti eläkerahoituksen tuoteviidakko on ihmisten mielestä hämmentävä ja monimutkainen. Se kattaa valtavan määrän erilaisia ja erilaisten riskitasojen tuotteita”, Peippo toteaa. ”Siksi neuvonnan tarve on nyt ehkä suurempi kuin koskaan. Vakuutusyhtiöt ovat perinteisesti olleet tällä toimialalla tärkeitä toimijoita, ja ne voisivat ehkä täyttää neuvonnan tarpeen. Mutta kuten tutkimus osoittaa, ihmiset maailmanlaajuisesti eivät luota, että vakuutusyhtiöt tarjoavat luotettavaa ja puolueetonta tietoa.”

“Vakuutusyhtiöiden täytyy oppia tekemään parempaa yhteistyötä nykyisten ja potentiaalisten asiakkaidensa kanssa”, Peippo jatkaa. ”Niiden on etsittävä uusia vuorovaikutteisia keinoja tarjota sellaista apua ja neuvoja kuin ihmiset oikeasti tarvitsevat. Ihmiset haluavat tietää, miten he voivat järjestää talousasiansa siten, että eläkesäästäminenkin on mahdollista. Vakuutusyhtiöiden tulee luoda yksinkertaisia, kustannustehokkaita eläketuotteita. Ideaalitilanteessa asiakkaiden pitäisi voida vaihtaa tuotetta, jos elämän olosuhteet muuttuvat tai jos tuote ei vastaakaan asiakkaan tarpeita.”

Kuluttajat haluavat selkeitä ja tarpeitaan vastaavia neuvoja ja palveluita

 • 86 prosenttia vastaajista kertoi, että ostaisi mielellään eläketuotteen sellaiselta yhtiöltä, joka tarjoaisi selkeitä vertailuja eri sijoitusvaihtoehtojen välillä. Vertailusta pitäisi selvitä kunkin vaihtoehdon hyvät ja huonot puolet.

 • 82 prosenttia vastaajista haluaisi todella ymmärtää, minkälaiset heidän taloudelliset tarpeensa ovat eläköitymisen jälkeen. Lisäksi he toivovat selkeää havainnollistusta kunkin sijoitusvaihtoehdon odotetusta taloudellisesta arvosta.

 • 84 prosenttia vastaajista kertoi kiinnittävänsä huomiota eläketuotteiden myyjiä koskeviin kommentteihin sosiaalisessa mediassa.

“Vakuutusyhtiöiden pitäisi tulla esiin ja täyttää neuvonnan tarve, sillä niiltä löytyy sekä tarvittavaa kokemusta että osaamista,” toteaa Peippo. ”Vakuutusalan johdon on nostettava tämä tärkeä asia agendalleen ja tehtävä jotakin sen hoitamiseksi. Vakuutusyhtiöillä on nyt mahdollisuus sekä kasvattaa liiketoimintaansa että auttaa välttämään asia, josta voi tulla suuri globaalin tason sosiaalinen ongelma seuraavan 10 tai 20 vuoden kuluessa.”

Tärkeimmät maantieteelliset erot

 • Globaalisti keskimäärin 82 prosenttia ihmisistä kertoo olevansa huolissaan taloustilanteestaan eläköitymisen jälkeen. Optimistisimpia ovat britit (65 prosenttia), saksalaiset (66 prosenttia), australialaiset (69 prosenttia) ja amerikkalaiset (70 prosenttia). Pessimistisimpiä ovat etelä-korealaiset (95 prosenttia), meksikolaiset (92 prosenttia), venäläiset (92 prosenttia) ja espanjalaiset (91 prosenttia).

 • Intialaiset, kiinalaiset ja amerikkalaiset uskovat eniten siihen, että heidän tämän hetken säästötasonsa on riittävä. Intialaisista 39 prosenttia, kiinalaisista 28 prosenttia ja amerikkalaisista 21 prosenttia uskoo, että he säästävät tällä hetkellä riittävästi eläkettään varten, kun taas globaalisti näin uskoi 16 prosenttia vastaajista. Venäläiset (4 prosenttia), japanilaiset (5 prosenttia) ja etelä-korealaiset (8 prosenttia) olivat vähiten luottavaisia.

 • Tutkimuksen mukaan intialaisilla ja kiinalaisilla on paras ymmärrys erilaisista eläkesuunnittelun vaihtoehdoista. He myös kokevat pääsensä parhaiten käsiksi tarvittavaan tietoon. Vain 14 prosenttia kiinalaisista ja 36 prosenttia intialaisista on sitä mieltä, ettei heillä ole riittävästi tietoa valmistautuakseen eläkkeelle siirtymiseen. Globaalisti näin uskoo 53 prosenttia vastaajista.

 • Intialaisista 68 prosenttia ja kiinalaisista 61 prosenttia luottaa tietävänsä riittävästi siitä, kuinka paljon heidän tulee säästää rahaa joka kuukausi taatakseen elintasonsa säilymisen eläkkeellä. Globaalisti näin uskoi 33 prosenttia vastaajista.

 • Lähes kaikki intialaiset (99 prosenttia), meksikolaiset (98 prosenttia) ja etelä-korealaiset (96 prosenttia) kertoivat, että heille on tärkeää aloittaa säästäminen nyt. Saksalaisista tätä mieltä oli 79 prosenttia, briteistä 83 prosenttia ja ranskalaisista 83 prosenttia vastaajista.

 • Kehittyvien maiden vastaajat kiinnittivät paljon enemmän huomiota sen talousinstituution brändiin, joka vastaa heidän eläketuotteistaan. Ylivoimainen enemmistö kiinalaisista (99 prosenttia), brasilialaisista (97 prosenttia), intialaisista (96 prosenttia), etelä-korealaisista (94 prosenttia), puolalaisista (93 prosenttia), meksikolaisista (91 prosenttia) ja venäläisistä (90 prosenttia) kertoi brändin olevan tärkeä heidän valitessaan eläketuotteita. Alle puolet (49 prosenttia) saksalaisista ja 58 prosenttia briteistä kertoi brändin olevan tärkeä valintakriteeri.

Lataa Accenturen globaali eläkepalveluraportti. Tutustu infografiikkaan Accenturen globaalista eläkepalveluiden tutkimuksesta.

LISÄTIETOJA

Hetta Huittinen
Accenture, viestintä

Metodologia
Accenturen tilaamaan tutkimukseen osallistui 8112 vastaajaa 15 eri maasta. Vastaajat olivat 25–60-vuotiaita ja edustivat kattavasti kunkin maan väestöä sukupuolen, iän ja tulojen mukaan. Tutkimus toteutettiin puhelimitse maaliskuussa 2012. Osallistuneiden 8112 henkilön joukosta 1000 oli Yhdysvalloista, 539 Etelä-Koreasta, 529 Meksikosta, 520 Puolasta, 508 Espanjasta, 506 Italiasta ja 503 Brasiliasta. Lisäksi Ranskasta, Saksasta ja Venäjältä osallistui kustakin 502 vastaajaa, Isosta-Britanniasta 501 vastaajaa, ja Australiasta, Kiinasta, Intiasta ja Japanista kustakin 500 vastaajaa.

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 246 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2011 päättyneenä tilivuotena 25,5 miljardia dollaria. www.accenture.com.