Skip to main content Skip to Footer

Accenturen ja CDP:N raportti: Eurooppalaiset kaupungit ilmastoasioiden hallinnan kärjessä

Raportti esittelee eurooppalaisten kaupunkien parhaita käytäntöjä kuudella avainalueella. Helsinki hyödyntää vapaaehtoisia sopimuksia paikallisten yritysten kanssa ilmastonsuojelutavoitteidensa edistämiseksi.

Accenturen ja Carbon Disclosure -projektin (CDP) raportin mukaan eurooppalaiset kaupungit ovat maailman johtavia toimijoita ilmastonmuutoksen hallinnan eri osa-alueilla. Eurooppalaiskaupungit ovat muita maailman kaupunkeja parempia muun muassa päästötavoitteiden asettamisessa.

Raportin mukaan 22 eurooppalaista kaupunkia ja paikallishallintoa raportoivat tänä vuonna ilmastonmuutokseen liittyvät päästönsä, strategiansa, riskinsä ja mahdollisuutensa CDP:lle. Näistä kaupungeista 86 prosenttia on asettanut itselleen päästövähennystavoitteen, globaalin vertailuluvun ollessa 70 prosenttia. Lisäksi kaksi kolmasosaa eurooppalaisista kaupungeista tekee yhteistyötä alihankkijoidensa kanssa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. CDP:lle raportoivien muiden alueellisen kaupunkiryhmien kohdalla vastaava luku oli 47 prosenttia.

“Eurooppalaisten kaupunkien toiminta kertoo paikallisen tason johtajuudesta ja parhaiden käytäntöjen omaksumisesta ilmastonmuutoksen hallinnassa”, toteaa CDP:n kaupunkiohjelman johtaja Conor Riffle. ”Raportti osoittaa, että muutkin kaupungit voivat hyötyä vastaavien strategioiden toteuttamisesta. Käytännön toimenpidevaihtoehtoja ovat muun muassa vuositason kasvihuonekaasupäästöjen mittaus ja raportointi.”

“Ilmastonmuutoksen riskien ja toteutumisen mittaaminen on enemmän kuin ympäristönhoitoa”, toteaa Matti Kurvinen, Accenturen yhteiskuntavastuusta vastaava johtaja Suomessa. ”Läpinäkyvä raportointi tarjoaa viranomaisille mahdollisuuden pienentää riskejä ja vakuutusmaksuihin liittyviä kustannuksia. Lisäksi raportointi auttaa sijoittajia ja päätöksentekjiöitä näkemään selkeämmin kaupunkinsa suhteellisen houkuttelevuuden maailmassa, jossa on jatkuva kilpailu osaamisesta ja pääomasta.” Tavoitteiden asettamisen lisäksi raportti listaa kuusi avainaluetta, joilla eurooppalaiset kaupungit toteuttavat ilmastonmuutoksen hallinnan parhaita käytäntöjä:

  1. Päästöjen vuosittainen mittaaminen: Eurooppalaiset kaupungit ovat siirtymässä päästöjensä vuosittaiseen mittaukseen ja raportointiin. Tässä ne hyödyntävät maailman suurten pörssiyhtiöiden viitoittamia mittauskäytäntöjä. 50 prosenttia kaupungeista kertoo nyt mittaavansa vuosittaisia päästöjään.

  1. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen: Yksi kaupunkien ilmastotoimien avaintavoitteista on saavuttaa vuosittaisia päästövähennyksiä. Kaksi eurooppalaista kaupunkia pienensivät kasvihuonekaasupäästöjään edellisvuoden CDP-vastauksiinsa verrattuna – Lontoo ja Kööpenhamina.

  2. Riskienarvioinnin loppuun saattaminen: Ilmastonmuutoksen riskien arvointi on yleistynyt Euroopassa. Seitsemäntoista tutkimuksessa mukana ollutta kaupunkia (77 prosenttia) ovat joko saattaneet tai saattamassa loppuun riskienarviointeja ymmärtääkseen, miten ilmastonmuutos vaikuttaa niiden paikalliseen toimivaltaan. Toimenpiteet osoittavat, että 18 eurooppalaista kaupunkia 22:sta kohtaa ilmastonmuutoksesta johtuvia merkittäviä riskejä. 54 prosenttia luokittelee riskit joko vakaviksi tai hyvin vakaviksi. Lisäksi 7. kesäkuuta julkaistun CDP:n Global Cities -raportin mukaan 16 eurooppalaista kaupunkia 22:sta kertoo, että niillä on toistuviin tai rankkoihin sateisiin liittyviä haasteita. Saman verran kaupunkeja raportoi lämpötilojen noususta tai lämpöaalloista.

  3. Sopeutumissuunnitelman luominen: Kun riskit on tunnistettu, kaupungit siirtyvät luomaan toimenpidesuunnitelmaa sopeutuakseen niihin. Neljätoista kaupunkia (64 prosenttia) raportoi, että niillä on sopeutumissuunnitelma, ja lisäksi kaksi kaupunkia on tällä hetkellä kehittämässä suunnitelmaa.

  4. Kestävän kehityksen käyttö kilpailukyvyn kohentamiseksi: Eurooppalaiset kaupungit ovat yhä tietoisempia ilmastonmuutoksen taloudellisista mahdollisuuksista. Kolmetoista kaupunkia (59 prosenttia) arvioi, että ilmastonmuutokseen keskittyminen johtaa uusien liiketoimintamallien kehittämiseen kaupungissa.

  5. Kaupungin vaikutusvallan kasvattaminen yksityissektorin kanssa solmittavien vapaaehtoisten sopimusten kautta: Muutamat johtavat kaupungit – niiden joukossa Berliini ja Helsinki – käyttävät paikallisten yritysten kanssa solmittavia vapaaehtoisia sopimuksia edistääkseen kaupungin ilmastonsuojelutavoitteita.

Raportissa mukana olevat kaupungit:
Amsterdam, Barcelona, Basel, Berliini, Dublin, Hampuri, Helsinki, Istanbul, Kadiovacik, Kööpenhamina, Lontoo, Madrid, Manchester, Milano, Moskova, Oristano, Pariisi, Riika, Rooma, Rotterdam, Tukholma ja Varsova.

Lisätietoja

Hetta Huittinen
Accenture, viestintä

CDP
Carbon Disclosure Project (CDP) on itsenäinen voittoa tavoittelematon organisaatio. CDP tarjoaa yritysten ja kaupunkien käyttöön muutosta edistävän maailmanlaajuisen järjestelmän, jonka avulla ne voivat mitata, raportoida, hallita ja jakaa ilmastonmuutokseen ja veteen liittyvää tietoa. Tänä päivänä yli 3700 organisaatiota maailman suurimmilla talousvyöhykkeillä käyttää CDP:n järjestelmää raportoidessaan kasvihuonekaasupäästönsä ja ilmastonmuutokseen liittyvät riskinsä sekä mahdollisuutensa. Näin ne voivat asettaa itselleen päästövähennystavoitteita ja parantaa suorituskykyään. CDP:lla on maailman suurin kokoelma itseraportoitua tietoa ilmastonmuutoksesta. Lue lisää osoitteessa www.cdproject.net.

Accenture

Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 246 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2011 päättyneenä tilivuotena 25,5 miljardia dollaria. www.accenture.com.