Suomalaisten yritysten teknologiarooleissa työskentelevistä naisista puolet olisi halukkaita etenemään urallaan johtotehtäviin. Kuitenkin kolmasosa kokee menestyksen teknologiaroolissa vaikeaksi. Myös palkka-asioissa koetaan edelleen epätasa-arvoa – 36 prosenttia vastaajista arveli, että miehet saavat parempaa palkkaa samoista tehtävistä.

Mimmit Koodaa, Tekniikan Akateemisten, Women in Tech Finland ja Accenture toteuttivat yhdessä inklusiivisuus-tutkimuksen, jossa selvitettiin minkälaiseksi naiset kokevat asemansa teknologiatehtävissä. Tutkimus avaa myös työkulttuurin käytänteitä, jotka vaikeuttavat motivoituneiden naisten uralla etenemistä. Kyselyyn vastasi noin 800 teknologiarooleissa työskentelevää naista.

<<< Start >>>

Milja Köpsi ja Charlotta Harald

Sitoutatko vai karkotatko naisosaajia?

Tutkimuksen vastaajat lajiteltiin vastausten perusteella kahteen ryhmään: ne, jotka kokevat työskentelevänsä inklusiivisissa työyhteisöissä sekä he, jotka kokevat työskentelevänsä ei-inklusiivisissa työyhteisöissä. Erot kokemuksista työelämässä näiden ryhmien välillä olivat dramaattisia. 

Inklusiivisissa työyhteisössä työskentelevistä naisista 73 % on innostuneita työstään ja 85 % on tyytyväisiä etenemismahdollisuuksiinsa. Vain noin kymmenesosa arvelee, että miehet saavat enemmän palkkaa kuin naiset ja kokee, että heidät nähdään kokemattomimpina kuin vastaavissa tehtävissä olevat miehet. Inklusiivisen työkulttuurin naiset ovat myös lojaaleja työnantajilleen ja uskovat mahdollisuuksiinsa menestyä teknologiaroolissa – vain 7 % pohtii työnantajan vaihtamista kahden vuoden sisällä. 

Vähemmän inklusiivisissa työyhteisöissä tilanne on päinvastainen ja suorastaan hälyttävä. Epäluottamus oman työyhteisön tasa-arvotyötä kohtaan heikentää työntekijöiden sitoutuneisuutta ja uskoa omaan osaamiseen. Vain alle joka kymmenes näkee, että heillä on menestyksen mahdollisuuksia teknologiaroolissa ja puolet naisista uskoo lähtevänsä nykyisestä työpaikastaan kahden vuoden sisällä. 75 % on sitä mieltä, että heidät nähdään kokemattomimpina kuin vastaavissa roolissa olevat miehet ja 64 % uskoo, että miehet saavat parempaa palkkaa samoista työtehtävistä.

Oikoteitä ei ole – inklusiivinen kulttuuriin rakentuu monesta elementistä

Miten inklusiivisuus sitten luodaan? Se koostuu useasta elementistä, joista monet ovat käytännön arjen tekoja. Tutkimuksessa nousi esille seuraavat elementit, jotka vaikuttavat kaikkein eniten teknologiaroolissa olevien naisten kokemuksiin ja menestymisen mahdollisuuksiin:

  • Työkulttuuri, jossa kukaan ei tunne itseään ulkopuoliseksi
  • Mahdollisuus tehdä parhaansa töissä
  • Vapaus olla oma itsensä töissä
  • Luottamus työntekijöihin ja vastuun antaminen
  • Ylennysten oikeudenmukaisuus
  • Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle
  • Organisaation kyky houkutella ja sitouttaa naisia sekä edistää heidän asemaansa organisaatiossa

Juhlapuheet eivät riitä – inklusiivisuus vaatii systemaattista mittaamista ja johtamista

Monessa organisaatiossa johto uskoo, että työkulttuurin inklusiivisuus on jo hyvällä mallilla, kun taas henkilöstö näkee tilanteen eri tavalla. Ensimmäinen askel on siis ymmärtää ja hyväksyä oman organisaation nykytila ja missä tilanteissa naiset kokevat syrjintää ja vähättelyä. Johtoasemassa työskentelevien pitäisi myös tietää, mitkä tekijät puskevat naisia pois teknologiarooleista – ja toisaalta mitkä seikat houkuttelevat näihin tehtäviin.

Tutkimukseen vastanneet arvostavat arjessa näkyviä tekoja työyhteisön inklusiivisuuden hyväksi ja yritysten olisikin hyvä tuoda avoimesti esiin näitä. Esimerkiksi työhaastattelutilanteessa kaivattaisiin tietoa siitä, miten työnantaja on sitoutunut rakentamaa työyhteisön moninaisuutta ja tukemaan tasapuolisesti kaikkien työntekijöiden onnistumista. Julkisten tavoitteiden asettaminen on myös hyvä tapa näyttää, että yritys on sitoutunut diversiteetin ja inklusiivisuuden edistämiseksi. Vastaajista joka kolmas kertoi, että julkisia tavoitteita ei vielä heidän organisaatiossansa ole.

Osaajapulasta puhuminen puppua, jos työntekijöihin ei panosteta

Teknologiarooleihin osaajien löytäminen on tunnetusti kiven takana ja vuonna 2021 ennätysmäärä ihmisiä on vaihtanut työpaikkaa – Forbes antoi ilmiölle nimenkin: ”The Great Resignation Migration”.

Jotta teknologiaroolit olisivat houkuttelevia tuleville osaajille, tulee nykyisiä osaajia vaalia. Inklusiivinen kulttuuri hyödyntää kaikkia ja edesauttaa työssä viihtymistä sekä pienentää riskiä, että yritys menettäisi tärkeitä osaajia. Jotta naisilla olisi innostavia roolimalleja, vaaditaan yrityksiltä tekoja sen eteen, että nämä roolimallit haluavat ja uskaltavat alaa suositella.

Inklusiivisuus ei ole pehmeä arvo, joka kannattaa huomioida vasta kun liiketoiminnan kasvu on oikealla uralla – se on avaintekijä minkä tahansa organisaation menestykseen, niin taloudellisestikin kuin työntekijämarkkinoilla.

Lue lisää tutkimuksesta.

Charlotta Harald ja Milja Köpsi juontavat yhdessä elokuussa 2021 startannutta Teknologiapolkuja-podcastia, jossa kuulaan useita suuryritysten teknologiarooleissa työskenteleviä naisia kuten Koneen Maija Hovilaa, Keskon Anni Ronkaista, ja Kelan Nina Nissilää sekä muita naisten teknologiaurien puolestapuhujia, kuten Linda Liukasta.

Charlotta Harald vetää Accenturen Suomen markkinointia ja viestintää. Milja Köpsi on Mimmit Koodaa -perustaja sekä teknologia-alan vaikuttaja

Subscription Center
Subscribe to Accenture Finland Insight Blog Subscribe to Accenture Finland Insight Blog