Opiskelin nuorena sitä, mikä innosti ja urapolkuni veikin yllättävästi valtiotieteellisestä lopulta Accenturelle teknologiakonsultin tehtäviin. Kaipaan työltäni haasteita, joita teknologia-alalla työskenteleminen tarjoaa. Accenturella pidän siitä, että saan käyttää työaikaani myös tasa-arvoa edistävään verkostotoimintaan.

On helppo ajatella, että olen ajautunut nykyiseen työtehtävääni teknologiakonsultiksi. Se ei rehellisesti sanoen ollut se, mitä suunnittelin, kun opiskelin yhteiskuntapolitiikkaa. Mutta työurani eteni niin, että pääsin ensin finanssialalle asiakaspalvelutehtäviin, ja siitä toimialakokemuksella sain mielenkiintoisen paikan Accenturelta. Mitään teknologiaosaamista minulla ei taloon tullessa ollut, mutta olen saanut kartutettua sitä hyvin näiden kolmen vuoden aikana.

<<< Start >>>

Kuvaaja: Iida Salenius / Illusia Photography

<<< End >>>

Kokemus uusista asioista karttuu projekti kerrallaan. Aluksi tuntui, että kaikki on ihan uutta kun terminologiakin oli otettava haltuun. Minulla oli onneksi paljon kollegoita, joilta oli helppo kysyä tyhmiäkin kysymyksiä. Uusille asioille kannattaa antaa aikaa, eikä uuden työnkuvan haastavuutta kannata säikähtää heti ensimmäisen viikon aikana. Sinnikkyyteni palkittiin, ja olen päässyt tekemään merkityksellisiä projekteja, joissa juuri minun taustallani on paljon tarjottavaa.

Aivan teknologiakonsulttiurani alussa sain asiakkaalta kiitosta kun puhuin teknologiasta niin lähestyttävästi. En puhunut mitään käsittämätöntä IT-terminologiaa, vaan ihan sitä samaa kieltä kuin hekin. Olin ollut aivan hetki sitten samanlaisessa firmassa itsekin töissä.

Yhteiskuntapolitiikan opinnot antavat hyvät valmiudet kokonaisvaltaiseen yhteiskunnalliseen ajatteluun, joka auttaa laittamaan asioita oikeisiin mittasuhteisiin. Se on todella hyödyksi teknologiaa kehitettäessä. Lisäksi olen ollut aiemmin työurallani esimerkiksi eläkeneuvoja sekä palveluneuvoja. On hienoa päästä kehittämään ratkaisuja prosesseihin, jotka on joskus itse kokenut hankalaksi.

<<< Start >>>

"Vaikka teknologiaura ei olisi itsestään selvä valinta, juuri sinun osaamisesi voi olla sitä, mitä teknologian kehittämisessä kaivataan. Moninaisuus on työyhteisön rikkaus."

<<< End >>>

Hakiessani Accenturelle olin seurannut keskustelua siitä, miten teknologia-alalle kannustetaan hakemaan ihmisiä erilaisista taustoista. Sillä on yhteiskunnallista merkitystä, että teknologiaa suunnittelee mahdollisimman heterogeeninen joukko. Uskon, että toisenlaisen ihmisten kokemusta ei voi koskaan täysin ymmärtää. Tämä voi hyvin konkreettisesti vaikuttaa käyttäjäkokemukseen. Siksi on tärkeää, että teknologiaa rakentavat myös naiset, erilaiset vähemmistöt ja esimerkiksi vammaiset - näin teknologiset ratkaisut ovat saavutettavampia ja toimivat yhä laajemmalle käyttäjäryhmälle. Kun hain teknologiarooliin en antanut sen haitata, että minulla ei ollut laajaa teknistä osaamista, vaan keskityin siihen, mihin tätä kautta pääsee vaikuttamaan.

Olen mukana Accenturen sukupuolten välisen tasa-arvon verkostossa. Toiminnan kautta olen verkostoitunut ihmisten kanssa eri senioriteettitasoilta ja yli yksikkörajojen: tutustun ihmisiin, joita en muuten työssäni kohtaisi. Minulla on taustaa järjestötoiminnasta, joten minulle on luontevaa olla aktiivinen tällaisessa toiminnassa. Vastuullisuus, kestävä kehitys, tasa-arvo ja inklusiivisuus ovat minulle intohimoasioita, ja on hienoa, että niitä saa edistää työajalla.

Verkostossa keskustellaan tasa-arvon haasteista. Meillä on tarkat numeraaliset tavoitteet, joiden avulla edistetään tasa-arvoa organisaatiomme sisällä. Vielä on paljon tehtävää, tasa-arvon ongelmat ovat niin monimutkaisia ja moniulotteisia. Yksi firma ei voi näin laajasti yhteiskunnassa vaikuttavia ongelmia ratkaista, mutta voimme miettiä mitä voisimme tehdä omalta osaltamme paremmin.

Accenture on globaali toimija, minkä ansiosta saan työskennellä hyvin monenlaisten ihmisten kanssa. Ihmisjoukon kirjavuudessa en ole kokenut erottuvani, eikä minua ole syrjitty alalla. En ole usein ryhmän ainoa nainen. Mutta se, että en koe tulleeni syrjityksi sukupuoleni takia, ei tarkoita, että muut eivät tällaista olisi kokeneet. Sen takia tasa-arvon eteen pitää tehdä töitä.

Toisinaan kohtaan Suomessa syrjiviä asenteita nimeni vuoksi. Sen takia on ollut todella mielenkiintoista olla mukana projektissa toisessa Pohjoismaassa: saan olla oikeasti ulkomaalainen. Nyt koen sen, että mitä tapahtuu kun en puhukaan paikallista kieltä niin hyvin kuin toivoisin, vaan omalla suomalaisella aksentillani ja puutteellisella sanavarastollani. Olen saanut todella hyvän vastaanoton, joten siinä on jotakin mistä voisimme ottaa mallia täällä meilläkin.

<<< Start >>>

Kuvaaja: Iida Salenius / Illusia Photography

<<< End >>>

Sukupuolten välisen tasa-arvon verkostolla on vuoteen 2050 tähtääviä tavoitteita, esimerkiksi hakijoiden moninaistamisen suhteen. Jotta näihin tavoitteisiin päästään, vaatii se asioiden muuttumista jo paljon ennen sitä hetkeä kun ihminen hakee työpaikkaa: pitäisi pystyä vaikuttamaan esimerkiksi siihen, mihin opintoihin nuoret hakeutuvat. Sen takia olen ollut tosi iloinen siitä, että olemme mukana yhtenä yhteistyökumppanina Mimmit koodaa -ohjelmassa. Lisäksi olemme useana vuonna ottaneet osaa Hour of Code -teemapäivään, jonka yhteydessä työntekijämme ovat käyneet opettamassa koodaamista alakouluikäisille.

Mielestäni se on hienoa, että isona toimijana voimme vaikuttaa yhteiskunnallisesti laajemmin, eikä vain organisaation sisällä. Näin voidaan olla purkamassa niitä rajoja ja rakenteita, jotka estävät ihmisiä hakeutumasta kiinnostavalle alalle vaikka sen takia, että edustaa jotakin tiettyä sukupuolta. On tärkeää, että ihmiset saavat opiskella juuri sitä, mikä heitä itseään kiinnostaa.

Jos minun pitäisi jotenkin rohkaista naista, joka pohtii teknologiarooliin hakeutumista muistuttaisin pitämään mielessä sen, miten teknologia on tänä päivänä kaikkialla. Vaikka teknologiaura ei olisi itsestään selvä valinta, juuri sinun osaamisesi voi olla sitä, mitä teknologian kehittämisessä kaivataan. Kun tehtävään ei ole täysin relevantteja opintoja, voi se alkuun vaatia enemmän työtä. Mutta erilaisista koulutustaustoista on myös todella paljon hyötyä: se laajentaa ajattelun perspektiiviä. Moninaisuus on työyhteisön rikkaus.

Stella Qin
Technology Consulting , Accenture Health & Public Services

Löydä lisää teknologiapolkuja ja kuuntele inspiroivia uratarinointa teknologianaisten itsensä kertomana Teknologiapolkuja -podcast sarjassa

Kiinnostuitko Stellan mainitsemasta 50/50 –tavoitteesta? Lue lisää Accenturen tasa-arvotavoitteista.

Subscription Center
Subscribe to Accenture Finland Insight Blog Subscribe to Accenture Finland Insight Blog