Harjoitteluohjelma palvelee yrityksen monia eri tarpeita. Harjoitteluohjelma vahvistaa yrityksen hyvää työnantajamielikuvaa, sitä kautta yritys pääsee kiinni uuteen osaamispotentiaaliin ja se tuo uutta virtaa organisaatioon, kun projekteihin saadaan uusia innokkaita tekijöitä.

Harjoittelusta se kaikki lähti minullakin. Kolmen kuukauden diplomityöpaikka toi minut aikoinaan Accenturelle ja nykyään harjoittelun kautta meille tulee lähes viisikymmentä uutta työntekijää vuosittain.

 

Osaajapula on todellisuutta – harjoittelijat osa ratkaisua

 

Hyvään harjoitteluohjelmaan kannattaa panostaa. Harjoitteluohjelma toimii suorana käyntikorttina korkeakouluihin, sillä se tarjoaa matalamman kynnyksen hakeutua työpaikkaan.

Teknologia-alalla rekrytointimarkkina on jo pitkään ollut erittäin kilpailtu. Yritysten tulee etsiä osaajia yhä aikaisemmassa vaiheessa ja myös kouluttaa osaajansa itse. Harjoitteluohjelma vastaa molempiin tarpeisiin. Harjoittelun kautta syntyy side työelämään jo opiskeluvaiheessa ja harjoittelijoiden kyvykkyys oppia uusia teknologioita on korkea.

Harjoitteluohjelman etuna on myös, että yritykseen tulee kerralla isompi joukko aloittajia ja heidän kokemuksestaan muodostuu yhteisö. Hyvin johdetussa harjoitteluohjelmassa on yhteisiä kokoontumisia, tapoja vaihtaa kuulumisia ja oppia toinen toiselta. Vaikka jokaisella harjoittelijalla on oma erityinen roolinsa, on monia asioita, joita uudet aloittajat voivat jakaa ja oppia yhdessä. Ohjelmassa syntyykin elinikäisiä ystävyyksiä, jotka luovat pitovoimaa pysyä yrityksessä pitkään.

 

Kulttuuri keskiöön

 

Harjoitteluohjelmassa on tärkeää, että siinä pääsee kiinni todelliseen tekemiseen tasavertaisena tekijänä muun työyhteisön kanssa. Harjoittelijoille tarjotaan mm. samat edut kuin muulle henkilöstölle, jolloin kokemus vastaa todellisuutta.

Harjoittelijat pääsevät myös mukaan yrityksen yhteisiin koulutuspanostukiin sekä laajempiin kulttuurin kehittämiseen tähtääviin ohjelmiin ja verkostoihin. Tutkimusten mukaan nuoret odottavat työpaikalta ystävällistä työilmapiiriä, joustavia työjärjestelyjä, vaihtelevia tehtäviä ja sitoutumista monimuotoisuuteen ja mukaan ottamiseen. Näihin odotuksiin on tärkeää vastata.

Tutkimusten mukaan monimuotoinen ja mukaan ottava kulttuuri on niin työntekijöiden hyvinvoinnin kuin työn tulosten näkökulmasta edullisin. Harjoitteluohjelman kautta voi konkreettisella tavalla tuoda esiin näitä mielikuvia ja tarjota mahdollisuuden kokea yrityksen kulttuuri omakohtaisesti. Näin puheet hyvästä työkulttuurista eivät jää mainospuheiden tasolle, vaan harjoittelijat pääsevät elämään ja luomaan sitä. Accenture on iso, maailmanlaajuisesti toimiva yritys ja usein harjoittelijamme kommentoivatkin, että eivät uskoneet kuinka ihmislähtöinen organisaatiomme on ennen kuin aloittivat meillä.

Harjoitteluohjelma tarjoaa näin ollen myös mahdollisuuksia edistää yritykseen arvojen ja strategian mukaista työelämää. Meille Accenturella on ohjelman alusta asti ollut tärkeää, että harjoittelijoiden sisäänotossa toteutuu monimuotoisuus. Ohjelmassa haemme ihmisiä erilaisista koulutus- ja kulttuuritaustoista, mukana on sekä korkeakoulunuoria että vanhempia alan vaihtajia ja harjoittelijoissa on yhtä paljon miehiä ja naisia. Kaikki käyvät läpi täysipainoisen rekrytointiprosessin, joka myös vastaa todellista rekrytointitilannetta.

 

Kesätuuraajista vuoden ympäri pyörivään harjoitteluohjelmaan

 

Accenturella harjoitteluhaku on auki kolme kertaa vuodessa ja tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa harjoittelijoista jatkaa yrityksessä joko vakituisessa työsuhteessa tai opintoihin sovitettavissa olevalla tuntisopimuksella. Perinteisestä kesätyöharjoittelusta siirtyminen koko vuoden kattavaan harjoitteluohjelmaan on tuonut jatkuvuutta niin näkyvyyteen kuin harjoittelupaikkojen pysyvyyteen organisaatiossa. Sekä opiskelijoiden, että työnantajan puolelta yhteensovittaminen on parantunut opiskeluvaatimusten muuttumisen ja harjoittelujaksojen lisääntymisen myötä.

Pandemia on asettanut myös harjoitteluohjelmalle uusia haasteita, miten ottaa mukaan työntekijä, jota kukaan ei ole tavannut fyysisesti. Erilaiset virtuaaliset yhteydenpitokanavat ovatkin olleet kovassa käytössä ja myös virtuaalisen yhteisöllisyyden luomiseen on panostettu. Yksinäisyyden kokemuksilta ei olla kuitenkaan vältytty, vaikka tapaamisia on järjestetty etänä ja johtajat ja kollegat ovat korostaneet omaa saatavuuttaan ”pingauksen” päässä. Kaikkien toiveena on päästä aloittamaan yhdessä uudenlainen työelämä, jossa virtuaalisuus ja yhdessä oleminen toteutuvat sopivassa suhteessa. Ja jos ura tai harjoittelu Accenturella kiinnostaa, tutustu avoimiin paikkoihimme.

 

Marja Hyvärilä

HR Lead

Subscription Center
Subscribe to Accenture Finland Insight Blog Subscribe to Accenture Finland Insight Blog