DET MENER VI


Ny bølge af digitalisering i det offentlige

INTRODUKTION

Implementering af større IT-systemer har de seneste mange år bidraget til øget effektivitet i det offentlige Danmark, men der er stadig meget at hente. Det har nu startet i en ny bølge af digitalisering i den offentlige, denne gang handler det om robotics.

Med nye IT-systemer i det offentlige kommer der nye arbejdsgange. Desværre er mange af dem manuelle rutineopgaver, som lægger beslag på meget tid og viden hos veluddannede medarbejdere. Derfor er der fortsat fokus på de trivielle administrative opgaver i det offentlige i disse år. Der er øgede krav til effektivitet og besparelser samtidig med, at udgifter til blandt andet et stigende antal ældre, ny medicin og bedre behandlingsmetoder tynger.

Det ses tydeligt i det danske sundhedsvæsen, som, på trods af at det er et af verdens mest digitaliserede, også har en meget stor grad af administrative opgaver. Den offentlige sektor står således overfor et dobbeltpres. Borgerne forventer mere service, på eksempelvis ældre og sygeområdet, og samtidig strammes budgetterne.

LÆS VORES ANDRE ARTIKLER OM ROBOT TEKNOLOGI OG MULIGHEDER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VIRTUEL ARBEJDSKRAFT GIVER BETYDELIGE BESPARELSER

Og den udfordring er slet ikke løst. Der skal stadig prioriteres og spares, og det er derfor tid til at tænke nyt og se på nye metoder til at effektivisere og bruge ressourcerne bedre. En oplagt løsning er at kigge på, hvordan administrationstunge virksomheder i det private erhvervsliv drager nytte af softwarerobotter til håndtering af digitale opgaver. I en række brancher har virtuel arbejdskraft i form af softwarerobotter vist sig at kunne skabe betydelige besparelser, mere effektive sagsgange og større præcision til glæde for kunder, medarbejdere og virksomhedens overordnede målsætninger. Accentures erfaring på området viser, at potentialet er enormt.

SUNDHEDSSEKTOREN ER PARAT TIL ROBOTICS

Forudsætningen for brugen af softwarerobotter er fast definerede opgaver. En del opgaver i eksempelvis en kommunes lønafdeling er af ren administrativ karakter. Dokumentation skal her leveres med præcision, alle felter skal udfyldes korrekt og gerne hurtigt. Denne rutinemæssige behandling af data betyder, at de er oplagte til automatisering. Når opgaven kan beskrives eksakt, så egner den sig til automatisering. Netop i det offentlige, og i særdeleshed i sundhedssektoren er mange opgaver og processer klart beskrevne, og det peger på, at der er store effektiviseringsgevinster at hente. Accenture har med sine mest effektive implementeringer af softwarerobotter dokumenteret besparelser på op til 80 procent. Sagsbehandlingstider kan reduceres med hele 40 pct. på grund af robotternes fleksibilitet – ikke mindst i spidsbelastningsperioder, hvor der kan sættes flere robotter ind på prioriterede områder. Disse erfaringer er umiddelbart mulige at overføre til administrative processer i offentlige virksomheder i Danmark.

Al erfaring fra den private sektor viser, at produktiviteten kan øges betydeligt med softwarerobotter og dermed skaffe nødvendig finansiering og ressourcer til andre områder, der kun kan betjenes af 'varme hænder’.
Christian Max Hansen

Managing Director, Offentlig Sektor og Sundhed

FAKTA

Fordele ved brug af softwarerobotter

 • Re-allokering af personale til opgaver med højere værdi

   

 • Eliminering af menneskelige fejl

   

 • Fuldt revisionsspor og bedre mulighed for kontrol

   

 • Op til 80 pct. besparelser

   

 • Op til 40 pct. hurtige sagsbehandlingstider